skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 24  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tìm hiểu về gia công nhiệt bê tông

Đỗ Hựu

H. : GTVT, 1985 - (624.1 ĐO-H 1985)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Khung bêtông cốt thép

Trịnh Kim Đạm; Lê Bá Huế

H. : KHKT, 2006 - (693 TR-Đ 2006)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

3
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Проектирование железобетонных конструкций

Бачинский В.Я; Голышев А.Б; Полищук В.П; Руденко И.В

К. : Бид., 1985 - (690 ПРO 1985)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

4
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sửa chữa và gia cố kết cấu bê tông cốt thép

Nguyễn Xuân Bích

H. : KHKT, 2005 - (624 NG-B 2005)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

5
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Xi măng và bê tông nặng

Lê Bá Cẩn

H. : KHKT, 2008 - (666 LE-C 2008)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

6
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Kết cấu bêtông cốt thép - phần cấu kiện cơ bản

Phan Quang Minh; Ngô Thế Phong; Nguyễn Đình Cống

Hà Nội : Khoa học và kỹ thuật, 2013 - (624.18341 KET 2013)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

7
Torsion of reinforced concrete
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Torsion of reinforced concrete

Hsu Thomas T. C.

New York : Van Nostrand Reinhold, 1984. - New York : Van nostrand renihold , 1984 - (620.1 HSU 1984) - ISBN0442264011

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

8
Tortion of Reinforced Concrete
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tortion of Reinforced Concrete

Hsu Thomas T. C.

New york : Van Nostrand Reinhold Computer, [1984] - (620.1 HSU 1984) - ISBN0442264011;ISBN0442236891

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

9
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Advances in concrete technology :‰bproceedings, third CANMET/ACI international conference, Auckland, New Zealand, 1997

Malhotra V. M; Canada Centre for Mineral and Energy Technology.; American Concrete Institute.

New Zealand : ACI , 1997 - (624.1834 ADV 1997)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

10
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hư hỏng - sửa chữa - gia cường công trình

Lê Văn Kiểm

Tp. HCM. : ĐHQG Tp. HCM, 2009 - (620.1 LE-K 2009)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

11
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sổ tay kiểm tra bằng thí nghiệm trong xây dựng

Popov L.N.; Nguyễn Thúc Tuyên Người dịch

H. : KHKT, 1977 - (624.1 POP 1977)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

12
Blended cements
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Blended cements

Frohnsdorff Geoffrey Editor

Philadelphia, PA : ASTM, 1986 - (666.9 BLE 1986) - ISBN0803104537

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

13
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Conerete Structures Reference Guide

Gaylord E.H.; Gaylord C.N

New york : Mc Graw-Hill Book Comp, 1988 - (624.1 GAY 1988)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

14
Nonlinear mechanics of reinforced concrete
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nonlinear mechanics of reinforced concrete

Maekawa Koichi; Pimanmas A; Okamura Hajime

London ; New York : Spon Press, 2003. - (624.18341 MAE 2003) - ISBN0415271266 (alk. paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

15
Concrete : microstructure, properties, and materials
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Concrete : microstructure, properties, and materials

Mehta P. Kumar; Monteiro Paulo J. M. author

New York : McGraw-Hill Education, [2014] - (620.136 MEH 2014) - ISBN9780071797870 (hardback)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

16
Temperature effects on concrete : a symposium sponsored by ASTM Committee C-9 on Concrete and Concrete Aggregates, Kansas City, MO, 21 June 1983
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Temperature effects on concrete : a symposium sponsored by ASTM Committee C-9 on Concrete and Concrete Aggregates, Kansas City, MO, 21 June 1983

Naik Tarun R; American Society for Testing and Materials. Committee C-9 on Concrete and Concrete Aggregates.; Symposium on Temperature Effects on Concrete (1983 : Kansas City, Mo.)

Philadelphia, PA : American Society for Testing and Materials, c1985. - (620.1 TEM 1985) - ISBN0803104359

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

17
Petrography of cementitious materials
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Petrography of cementitious materials

DeHayes Sharon M.; Stark D; Symposium on the Petrography of Cementitious Materials (1993 : Atlanta, Ga.)

Philadelphia, PA : ASTM, c1994. - (620.1 PET 1994) - ISBN0803118783

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

18
Concrete systems for homes and low-rise construction : a Portland Cement Association guide
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Concrete systems for homes and low-rise construction : a Portland Cement Association guide

VanderWerf Pieter A; Portland Cement Association.

New York : McGraw-Hill, c2006. - (693 CON 2006) - ISBN0071452362 (acid-free paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

19
Petrography applied to concrete and concrete aggregates
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Petrography applied to concrete and concrete aggregates

Erlin Bernard editor; Stark D. editor; ASTM Subcommittee C09.02.06 on Petrography of Concrete and Concrete Aggregates.; American Society for Testing and Materials. Committee C-9 on Concrete and Concrete Aggregates.; Symposium on Petrography Applied to Concrete and Concrete Aggregates (1989 : Saint Louis, Mo.)

Philadelphia, PA : ASTM, c1990 - (620.13 PET 1990) - ISBN0803114524

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

20
Corrosion rates of steel in concrete
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Corrosion rates of steel in concrete

Berke Neal Steven; Chaker Victor; Whiting D; American Society for Testing and Materials. Committee G-1 on Corrosion of Metals.

Philadelphia, PA : ASTM, c1990. - (620.1 COR 1990) - ISBN0803114583

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Kết quả 1 - 20 của 24  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1986  (5)
 2. 1986đến1988  (3)
 3. 1989đến1995  (4)
 4. 1996đến2005  (4)
 5. Sau 2005  (7)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (20)
 2. Vietnamese  (3)
 3. Russian  (1)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...