skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản English xóa Tất cả các phiên bản Finnish xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pitkät jäähyväiset: Suomi Ruotsin ja Venäjän välissä vuoden 1809 jälkeen

Woodworth, Bradley D

Journal of Baltic Studies, 01 December 2011, Vol.42(4), pp.557-560 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0162-9778 ; E-ISSN: 1751-7877 ; DOI: 10.1080/01629778.2011.623377

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
A Social and Economic Theory of Consumption
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Social and Economic Theory of Consumption

Ilmonen, Kaj; Sulkunen, Pekka; Rahkonen, Keijo; Gronow, Jukka; Noro, Arto; Warde, Alan; Kivinen, David

E-ISBN: 9780230295339 E-ISBN: 0230295339 DOI: 10.1057/9780230295339 ISBN: 9780230244108

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Kansakunta kilpasilla: Urheilu nationalismin kanavana ja lähteenä Suomessa 1900-1952 [A Competing Nation: Sports as Channel and Source of Nationalism in Finland 1900-1952]

Lavaque-Manty, Mika

The American Historical Review, Vol.115(4), p.1234 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00028762 ; E-ISSN: 19375239

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Marko Paavilainen, Kun pomilla oli mieli ja kieli. Suomalaiskansallinen kielinationalismi ja uusi kauppiaskunta maakaupan vapauttamisesta 1920-luvun alkuun

Scandinavian Economic History Review, 01 November 2007, Vol.55(3), pp.302-303 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0358-5522 ; E-ISSN: 1750-2837 ; DOI: 10.1080/03585520701751533

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book Review: Suomineitonen hei! Kansallisuuden sukupuoli

Kantola, Ismo

International Sociology, November 2006, Vol.21(6), pp.881-884 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0268-5809 ; DOI: 10.1177/0268580906067817

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Kansalaisuus ja kansanterveys [Citizenship and Public Health]

Aukee, Ranja

International Sociology, May 2006, Vol.21(3), pp.477-480 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0268-5809 ; DOI: 10.1177/0268580906063026

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Dạng tài nguyên 

  1. Bình xét khoa học  (5)
  2. Sách  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Rahkonen, Keijo.
  2. Sulkunen, P.
  3. Ilmonen, Kaj.
  4. Sulkunen, Pekka
  5. Kantola, Ismo

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...