skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 139  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Năm xuất bản: 1992đến2004 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Suốt đời tìm kiếm hoà bình

Pôling R.L.; Gâygiơ R.L

H. : Thế giới, 1993 - (327 POL 1993)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Unesco office, Jakarta : role and activities: Anunal report 1995

Jakata : [Sl.], 1995 - (327 UNE 1995)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

3
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Những ông chủ thực sự của thế giới : sách tham khảo trong lực lượng CAND

Gonzalez-Mata M. Luis

H. : Công an nhân dân, 2000 - (320.9 GON 2000)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

4
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Asean Faas the future

Severino Roclofo C.

Jakarta : Asean Sec, 2001 - (327 SEV 2001)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

5
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Association of southeast Asian Nations : Annual refort 2000-2001

Jakarta : Asean Secretariat , 2001 - (327 ASS 2001)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

6
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Vietnam diary contemporary Philippines - Vietnam relations

Triona R.V.

H. : Hapriad, 1998 - (327.597 VIE 1998)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

7
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quan hệ Việt Lào - Lào Việt

Nguyễn Văn Hàm

H. : CTQG, 1993

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

8
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Việt Nam - ASEAN

Nguyễn Văn Hồng

H. : CTQG, 1996

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

9
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quan hệ quốc tế đại cương

H. : CTQG, 2002 - (327 QUA 2002)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

10
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hoa Kỳ kinh tế và quan hệ quốc tế : Sách chuyên khảo

Nguyễn Thiết Sơn

H. : KHXH, 2004 - (337.73 NG-S 2004)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

11
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

International politics on the world stage

Rourke John T.

N.Y. : McGraw-Hill, 2003 - (327 ROU 2003)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Xem 2 phiên bản
12
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Development and Performance of Mutual Funds in Five ASEAN Countries: Indonesia, Malaysia, the Philippines, Singapore, and Thailand

H. : [Knxb], 2004 - (327.59 DEV 2004)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

13
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Giữa hy vọng và lịch sử = Between hope and history : sự đối mặt của nước Mỹ trước những thách thức của thế kỷ XXI

Clinton Bill

H. : CTQG., 1997 - (320.973 CLI 1997)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

14
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The mario einaudi center for international studies : Annual report 1992

Cornell University.

New York : Cornell Uni., 1992 - (327 MAR 1992)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

15
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Những thách thức trên con đường cải cách ở Đông Dương

Viện phát triển Quốc tế Harvard - Trường Đại học Havard; Ljunggren B. Chủ biên

H. : Chính trị Quốc gia, 1994 - (327 NHU 1994)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

16
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bước vào thế kỷ 21: hành động tự nguyện và chương trình nghị sự toàn cầu

Korten D.

H. : Chính trị Quốc gia, 1996 - (303.49 KOR 1996)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

17
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Phong trào không liên kết : sách tham khảo

Võ Anh Tuấn

H. : Chính trị Quốc gia, 1999 - (327 VO-T 1999)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

18
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cám ơn các bạn

Mạc Văn Trọng Sưu tầm biên soạn; Nguyễn Văn Khoan Sưu tầm biên soạn

H. : Lao động, 1999 - (327.597 CAM 1999)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

19
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Những sự kiện quan trọng trong quan hệ Mỹ - Trung Quốc

Phi Bằng

Tp. HCM. : Nxb. Trẻ, 2001 - (327.51 PH-B 2001)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

20
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quan hệ Trung - Mỹ có gì mới?

Nguyễn Văn Lập Biên soạn

H. : Thông tấn, 2001 - (327.51 QUA 2001)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Kết quả 1 - 20 của 139  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1994  (10)
 2. 1994đến1995  (8)
 3. 1996đến1997  (22)
 4. 1998đến2000  (37)
 5. Sau 2000  (65)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Sách  (129)
 2. Luận án, luận văn  (9)
 3. Tạp chí  (1)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (94)
 2. Vietnamese  (36)
 3. French  (3)
 4. Chinese  (1)
 5. Japanese  (1)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Rourke John T.
 2. Vũ Dương Ninh
 3. Nguyễn Văn Lập
 4. Nguyễn Thiết Sơn
 5. Jentleson Bruce W

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...