skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 8.263  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Tất cả các phiên bản English xóa Tất cả các phiên bản Book Chapters xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Tagore and Indian Literature: Influence and Presence
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tagore and Indian Literature: Influence and Presence

Trivedi, Harish

The Cambridge Companion to Rabindranath Tagore

ISBN: 9781108489942 ; ISBN: 9781108747738 ; ISBN: 110848994X ; ISBN: 1108747736

Toàn văn không sẵn có

2
Rabindranath and His Times
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rabindranath and His Times

Ray, Biswajit

The Cambridge Companion to Rabindranath Tagore

ISBN: 9781108489942 ; ISBN: 9781108747738 ; ISBN: 110848994X ; ISBN: 1108747736

Toàn văn không sẵn có

3
Tagore's View of Politics and the Contemporary World
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tagore's View of Politics and the Contemporary World

Gupta, Sobhanlal Datta

The Cambridge Companion to Rabindranath Tagore

ISBN: 9781108489942 ; ISBN: 9781108747738 ; ISBN: 110848994X ; ISBN: 1108747736

Toàn văn không sẵn có

4
Beyond ‘Resource Nationalism’
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Beyond ‘Resource Nationalism

The State, Popular Mobilisation and Gold Mining in Mongolia: Shaping ‘Neoliberal’ Policies, 2, p.40

ISBN: 9781787351844 ; E-ISBN: 9781787351837

Toàn văn sẵn có

5
Outside the Whale: Seán O’Faoláin, Totalitarianismand the European Public Intellectual
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Outside the Whale: Seán O’Faoláin, Totalitarianismand the European Public Intellectual

Kent, Brad

Irish Literature in Transition, 1940–1980

ISBN: 9781108480444 ; ISBN: 9781108727419 ; ISBN: 1108480446 ; ISBN: 1108727417

Toàn văn không sẵn có

6
Ireland and Empire: Popular Fiction in the Wake of the Union
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ireland and Empire: Popular Fiction in the Wake of the Union

Lawrenson, Sonja

Irish Literature in Transition, 1780–1830

ISBN: 9781108492980 ; ISBN: 9781108730273 ; ISBN: 1108492983 ; ISBN: 1108730272

Toàn văn không sẵn có

7
‘The diabolical eloquence of horror’: Maturin’s Wanderings
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

‘The diabolical eloquence of horror’: Maturin’s Wanderings

Kelly, Jim

Irish Literature in Transition, 1780–1830

ISBN: 9781108492980 ; ISBN: 9781108730273 ; ISBN: 1108492983 ; ISBN: 1108730272

Toàn văn không sẵn có

8
Nationalism: The Modern Motive-Force
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nationalism: The Modern Motive-Force

Greenfeld, Liah ; Wu, Zeying

The New Handbook of Political Sociology

ISBN: 9781107193499 ; ISBN: 9781316644218 ; ISBN: 1107193494 ; ISBN: 1316644219

Toàn văn không sẵn có

9
Epilogue
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Epilogue

Tam, Gina Anne

Dialect and Nationalism in China, 1860–1960

ISBN: 9781108478281 ; ISBN: 9781108745697 ; ISBN: 110847828X ; ISBN: 1108745695

Toàn văn không sẵn có

10
Introduction
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Introduction

Tam, Gina Anne

Dialect and Nationalism in China, 1860–1960

ISBN: 9781108478281 ; ISBN: 9781108745697 ; ISBN: 110847828X ; ISBN: 1108745695

Toàn văn không sẵn có

11
The People’s Language: Fangyan under Communism
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The People’s Language: Fangyan under Communism

Tam, Gina Anne

Dialect and Nationalism in China, 1860–1960

ISBN: 9781108478281 ; ISBN: 9781108745697 ; ISBN: 110847828X ; ISBN: 1108745695

Toàn văn không sẵn có

12
A Chinese Language: Fangyan before the Twentieth Century
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Chinese Language: Fangyan before the Twentieth Century

Tam, Gina Anne

Dialect and Nationalism in China, 1860–1960

ISBN: 9781108478281 ; ISBN: 9781108745697 ; ISBN: 110847828X ; ISBN: 1108745695

Toàn văn không sẵn có

13
The Mandarin Revolution: Fangyan in Maoist China
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Mandarin Revolution: Fangyan in Maoist China

Tam, Gina Anne

Dialect and Nationalism in China, 1860–1960

ISBN: 9781108478281 ; ISBN: 9781108745697 ; ISBN: 110847828X ; ISBN: 1108745695

Toàn văn không sẵn có

14
The Science of Language in Republican China
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Science of Language in Republican China

Tam, Gina Anne

Dialect and Nationalism in China, 1860–1960

ISBN: 9781108478281 ; ISBN: 9781108745697 ; ISBN: 110847828X ; ISBN: 1108745695

Toàn văn không sẵn có

15
Unchangeable Roots: Fangyan and the Creation of a National Language
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Unchangeable Roots: Fangyan and the Creation of a National Language

Tam, Gina Anne

Dialect and Nationalism in China, 1860–1960

ISBN: 9781108478281 ; ISBN: 9781108745697 ; ISBN: 110847828X ; ISBN: 1108745695

Toàn văn không sẵn có

16
Power
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Power

de Leon, Cedric ; Clarno, Andy

The New Handbook of Political Sociology

ISBN: 9781107193499 ; ISBN: 9781316644218 ; ISBN: 1107193494 ; ISBN: 1316644219

Toàn văn không sẵn có

17
Homer in Greece from the End of Antiquity 2: Homer after Byzantium, from the Early Ottoman Period to the Age of Nationalisms
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Homer in Greece from the End of Antiquity 2: Homer after Byzantium, from the Early Ottoman Period to the Age of Nationalisms

The Cambridge Guide to Homer

ISBN: 9781107027190 ; ISBN: 1107027195 ; E-ISBN: 9781139225649 ; E-ISBN: 1139225642

Toàn văn không sẵn có

18
Catholic Cosmopolitanism and the Birth of Human Rights
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Catholic Cosmopolitanism and the Birth of Human Rights

Taylor, Leonard Francis

Catholic Cosmopolitanism and Human Rights

ISBN: 9781108486125 ; ISBN: 9781108731805 ; ISBN: 1108486126 ; ISBN: 1108731805

Toàn văn không sẵn có

19
The Road to Disestablishment
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Road to Disestablishment

Gainer, Jeffrey

A New History of the Church in Wales

ISBN: 9781108499576 ; ISBN: 9781108730877 ; ISBN: 1108499570 ; ISBN: 1108730876

Toàn văn không sẵn có

20
Introduction:: exceptionalism and agency in Nicaragua’s revolutionary heritage
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Introduction:: exceptionalism and agency in Nicaragua’s revolutionary heritage

A Nicaraguan Exceptionalism? Debating the Legacy of the Sandinista Revolution, p.1

ISBN: 9781908857576 ; E-ISBN: 9781908857774

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 8.263  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (1)
 2. Toàn văn trực tuyến (2.128)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1961  (190)
 2. 1961đến1975  (84)
 3. 1976đến1990  (275)
 4. 1991đến2006  (2.386)
 5. Sau 2006  (5.191)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Onu
 2. UN
 3. Nordic Council of Ministers
 4. Venugopal, Rajesh
 5. Fetzer, Joel S

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...