skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Kết quả 1 - 20 của 1.198.346  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Proceeding of the Ocean drilling program : Vol.136 Science result. Hawaiian Arch

Dearmont L.H; Marin J.A

Texas : National science Foundation , 1993 - (551.4 PRO(136) 1993)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

2
Proceeding
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Proceeding

The Penguin Dictionary of Psychology

ISBN: 9780141030241

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Proceeding

Shakshuki, Elhadi

Procedia Computer Science, 2018, Vol.141, pp.8-8 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1877-0509 ; E-ISSN: 1877-0509 ; DOI: 10.1016/j.procs.2018.10.122

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Proceeding

Shakshuki, Elhadi

Procedia Computer Science, 2018, Vol.141, pp.278-278 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1877-0509 ; E-ISSN: 1877-0509 ; DOI: 10.1016/j.procs.2018.10.182

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Proceeding

Abbas, Mohamed Yusoff

Procedia - Social and Behavioral Sciences, 03 December 2013, Vol.105, pp.1-11 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1877-0428 ; E-ISSN: 1877-0428 ; DOI: 10.1016/j.sbspro.2013.11.001

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Proceeding

日本心臓血管外科学会雑誌, 2013, Vol.42(3), pp.3_i-3_xv [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0285-1474 ; DOI: 10.4326/jjcvs.42.3_i

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Proceeding

Procedia Computer Science, 2018, Vol.134, pp.177-177 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1877-0509 ; E-ISSN: 1877-0509 ; DOI: 10.1016/j.procs.2018.07.159

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Proceeding

Procedia Computer Science, 2018, Vol.134, pp.9-9 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1877-0509 ; E-ISSN: 1877-0509 ; DOI: 10.1016/j.procs.2018.07.137

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Proceeding of the Ocean drilling program. Vol.134, Vatuatu

Fox C.O

College Station, Tex : National science Foundation , 1994 - (551.4 PRO(134) 1994)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

10
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Proceeding of the Ocean drilling program. Vol.101, Part A. Initial report Bahamas

Rose W.D

Washington : National science Foundation , 1988 - (551.4 PRO(101) 1988)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Proceeding

Lagaly, G. ; Beneke, Klaus

Colloid and Polymer Science, 2001, Vol.279(7), pp.725-725 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0303-402X ; E-ISSN: 1435-1536 ; DOI: 10.1007/s003960100510

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Proceeding

Not Available, Not Available;

Colloid and Polymer Science, 2001, Vol.279(9), pp.925-925 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0303-402X ; E-ISSN: 1435-1536 ; DOI: 10.1007/s003960100533

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Proceeding

Oberlin, C ; Accioli, Z

Annales de Chirurgie de la Main et du Membre supérieur, 1999, Vol.18(4), pp.313-316

ISSN: 1153-2424 ; DOI: 10.1016/S0753-9053(99)80049-0

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Proceeding

Annales de Chirurgie de la Main et du Membre supérieur, 1999, Vol.18(2), pp.167-171

ISSN: 1153-2424 ; DOI: 10.1016/S0753-9053(99)80074-X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Proceeding

Procedia Computer Science, 2019, Vol.160, pp.8-8 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1877-0509 ; E-ISSN: 1877-0509 ; DOI: 10.1016/j.procs.2019.09.470

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Proceeding

Schuind, Frédéric

Annales de Chirurgie de la Main et du Membre supérieur, 1991, Vol.10(6), pp.577-577

ISSN: 1153-2424 ; DOI: 10.1016/S0753-9053(05)80331-X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Proceeding
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Proceeding

National Live Stock Exchange

30 1918

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Proceeding of the Ocean drilling program. Vol.125, Initial report Bonin/ Mariana region

Stewart S.K

College Station, Tex. : National science Foundation , 1990 - (551.4 PRO(125) 1990)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

19
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Proceeding of the Ocean drilling program. Vol.135. Part 2, Lau Basin

Maddox E.M

College Station, Tex. : National science Foundation , 1992 - (551.4 PRO(135.2) 1992)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

20
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Proceeding of the Ocean drilling program. Vol.135, Sientific result. Lau Basin

Maddox E.M

College Station, Tex. : National science Foundation , 1994 - (551.4 PRO(135) 1994)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Kết quả 1 - 20 của 1.198.346  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1957  (66.900)
 2. 1957đến1972  (19.710)
 3. 1973đến1988  (76.067)
 4. 1989đến2005  (229.441)
 5. Sau 2005  (768.754)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (1.100.721)
 2. Spanish  (16.142)
 3. French  (15.030)
 4. German  (11.508)
 5. Chinese  (7.265)
 6. Portuguese  (5.398)
 7. Japanese  (5.138)
 8. Dutch  (4.410)
 9. Korean  (2.398)
 10. Undetermined  (1.796)
 11. Russian  (1.654)
 12. Norwegian  (833)
 13. Italian  (689)
 14. Czech  (549)
 15. Polish  (209)
 16. Turkish  (183)
 17. Lithuanian  (117)
 18. Arabic  (107)
 19. Romanian  (92)
 20. Slovak  (84)
 21. Ukrainian  (84)
 22. Danish  (75)
 23. Finnish  (61)
 24. Greek  (48)
 25. Hungarian  (32)
 26. Persian  (30)
 27. Serbo-Croatian  (27)
 28. Hebrew  (10)
 29. Vietnamese  (10)
 30. Macedonian  (2)
 31. Icelandic  (2)
 32. Basque  (2)
 33. Hindi  (2)
 34. Malay  (1)
 35. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Anonymous
 2. National Library of Medicine
 3. Pan, Jeng-Shyang
 4. Snasel, Vaclav
 5. Stewart S.K

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...