skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tất cả các phiên bản Kỷ yếu hội nghị xóa Tất cả các phiên bản SciTech Connect (OSTI) xóa Tất cả các phiên bản 2001đến2010 xóa Tất cả các phiên bản Computers xóa Tất cả các phiên bản Proceedings - ICSE 2007 Workshops: International Workshop on Software Engineering for Adaptive and Self-Managing Systems, SEAMS 2007 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Implementing Adaptive Performance Management in Server Applications

Liu, Yan ; Gorton, Ian

Proceedings of the 2007 International Workshop on software engineering for adaptive and self-managing systems, 20 May 2007, p.12

ISBN: 0769529739 ; ISBN: 9780769529738 ; DOI: 10.1109/SEAMS.2007.9

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Cơ sở dữ liệu 

 1. ACM Digital Library  (1)
 2. IEEE Xplore  (1)
 3. KESLI (ACM Digital Library)  (1)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Liu, Yan
 2. Pacific Northwest National Lab.
 3. Gorton, Ian
 4. Yan Liu, I.
 5. Liu, Y.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...