skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Stewart S.K xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Proceedings of the ocean drilling program. Vol.115, Initial reports Mascarene platreau

Stewart S.K

Washington D.C. : National science Foundation , 1988 - (551.4 PRO(115) 1988)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Proceedings of the ocean drilling program. Vol.108, Part A- Initial report Section 2- Eastern tropical Atlantic

Stewart S.K

College Station, Tex : National science Foundation , 1988 - (551.4 PRO(108) 1988)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

3
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Proceedings of the ocean drilling program. Vol.112, Initial reporst continential margin

Stewart S.K

Washington D.C. : National science Foundation , 1988 - (551.4 PRO(112) 1988)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

4
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Proceedings of the ocean drilling program. Vol.114, Initial reports sites 698-704 Subantarctic South Atlantic

Stewart S.K

Washington D.C. : National science Foundation , 1988 - (551.4 PRO(114) 1988)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Xem 2 phiên bản
5
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Proceedings of the ocean drilling program : Vol.104, Scientific results norwegian sea

Stewart S.K

Washington D.C. : National science Foundation , 1989 - (551.4 PRO(104) 1989)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

6
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Proceedings of the ocean drilling program. Vol.116, Intial reports Distal Bengal fan

Stewart S.K

Washington D.C. : National science Foundation , 1989 - (551.4 PRO(116) 1989)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

7
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Proceeding of the Ocean drilling program. Vol.125, Initial report Bonin/ Mariana region

Stewart S.K

College Station, Tex. : National science Foundation , 1990 - (551.4 PRO(125) 1990)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

8
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Proceedings of the ocean drilling program. Vol.115, Scientific results Mascarene plateau

Stewart S.K

Washington D.C. : National science Foundation , 1990 - (551.4 PRO(115) 1990)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

9
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Proceedings of the ocean drilling program. Vol.123, Initial reports. Argo Abyssal Plain/ Exmouth plateau

Stewart S.K; Kennett Diana; Mazzullo Elsa K

Washington D.C. : National science Foundation , 1990 - (551.4 PRO(123) 1990)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

10
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Proceedings of the ocean drilling program. Vol.113, Initial reports sites 689-697 Weddell sea

Stewart S.K

Washington D.C. : National science Foundation , 1990 - (551.4 PRO(113) 1990)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Xem 2 phiên bản
11
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Proceedings of the ocean drilling program. Vol.112, Scientific results Peru continential margin

Stewart S.K

Washington D.C. : National science Foundation , 1990 - (551.4 PRO(112) 1990)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

12
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Proceeding of the Ocean drilling program. Vol.133, Initial reports. Part 2, Northeast Australia Margin

Stewart S.K

College Station, Tex. : National science Foundation , 1991 - (551.4 PRO(133.2) 1991)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

13
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Proceedings of the ocean drilling program. Vol.118, Scientific results. Fracture tone drilling on the south West Indian ridge

Stewart S.K

Washington D.C. : National science Foundation , 1991 - (551.4 PRO(118) 1991)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

14
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Proceeding of the Ocean drilling program. Vol.138, Initial report. Part 1, Eastern equatorial Pacipic

Kennett D; Stewart S.K

College Station, Tex : National science Foundation , 1992 - (551.4 PRO(138.1) 1992)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

15
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Proceedings of the ocean drilling program. Vol.123, Scientific results. Argo abyssal plain/ Exmouth plateau

Stewart S.K

Washington D.C. : National science Foundation , 1992 - (551.4 PRO(123) 1992)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

16
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Proceeding of the Ocean drilling program. Vol. 138, Initial reports. Part 2, Eastern equatorial Pacific

Kennett D; Stewart S.K

Texas : National science Foundation , 1992 - (551.4 PRO(138.2) 1992)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

17
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Proceedings of the ocean drilling program. Vol.133, Scientific results. Northeast Australian Margin

Stewart S.K; Marin Jennifer A

Washington D.C. : National science Foundation , 1993 - (551.4 PRO(133.2) 1991)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

18
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Proceedings of the ocean drilling program . Vol.138, Scientific results. Eastern equatorial Pacific

Stewart S.K

Washington D.C. : National science Foundation , 1995 - (551.4 PRO(138) 1995)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1989  (5)
 2. 1989đến1989  (2)
 3. 1990đến1990  (5)
 4. 1991đến1992  (6)
 5. Sau 1992  (2)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Sách  (17)
 2. Luận án, luận văn  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Stewart S.K
 2. Kennett D
 3. Kennett Diana
 4. Marin Jennifer A
 5. Mazzullo Elsa K

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...