skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Crystal structure of the protease‐resistant core domain of Yersinia pestis virulence factor YopR

Schubot, Florian D. ; Cherry, Scott ; Austin, Brian P. ; Tropea, Joseph E. ; Waugh, David S.

Protein Science, June 2005, Vol.14(6), pp.1679-1683 [Tạp chí có phản biện]

John Wiley & Sons, Inc.

ISSN: 0961-8368 ; E-ISSN: 1469-896X ; DOI: 10.1110/ps.051446405

Truy cập trực tuyến

2
Crystal structure of the protease-resistant core domain of Yersinia pestis virulence factor YopR
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Crystal structure of the protease-resistant core domain of Yersinia pestis virulence factor YopR

Schubot, Florian D. ; Cherry, Scott ; Austin, Brian P. ; Tropea, Joseph E. ; Waugh, David S.

Protein Science, 06/2005, Vol.14(6), pp.1679-1683 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

DOI: http://dx.doi.org/10.1110/ps.051446405

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Crystal structure of the protease-resistant core domain of Yersinia pestis virulence factor YopR

Schubot, Florian D ; Cherry, Scott ; Austin, Brian P ; Tropea, Joseph E ; Waugh, David S

Protein science : a publication of the Protein Society, June 2005, Vol.14(6), pp.1679-83 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

ISSN: 0961-8368 ; PMID: 15930010 Version:1

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Crystal Structure of the Protease-Resistant Core Domain of Yersinia Pestis Virulence Factor Yopr

Schubot,F ; Cherry, S ; Austin, B ; Tropea, J ; Waugh, D; Brookhaven National Laboratory (Bnl) National Synchrotron Light Source (Corporate Author)

Protein Sci, 01 January 2005, Vol.14 [Tạp chí có phản biện]

SciTech Connect (U.S. Dept. of Energy - Office of Scientific and Technical Information)

DOI: 10.1110/ps.051446405

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...