skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cultural preservation and liberal values: a reply to William James booth.(Report)(Author abstract)

Patten, Alan

American Political Science Review, 2013, Vol.107(4), p.875(8) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0003-0554

Truy cập trực tuyến

2
Cultural Preservation and Liberal Values: A Reply to William James Booth
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cultural Preservation and Liberal Values: A Reply to William James Booth

Patten, Alan

American Political Science Review, 11/2013, Vol.107(4), pp.875-882 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 0003-0554 ; E-ISSN: 1537-5943 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1017/S0003055413000506

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cultural Preservation and Liberal Values: A Reply to William James Booth

Patten, Alan

The American Political Science Review, Nov 2013, Vol.107(4), pp.875-882 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 00030554 ; E-ISSN: 15375943 ; DOI: 10.1017/S0003055413000506

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...