skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Prevalence, Diagnosis, and Treatment of Depression and Generalized Anxiety Disorder in a Diverse Urban Community
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Prevalence, Diagnosis, and Treatment of Depression and Generalized Anxiety Disorder in a Diverse Urban Community

Gwynn, R. C. ; Mcquistion, H. L. ; Mcveigh, K. H. ; Garg, R. K. ; Frieden, T. R. ; Thorpe, L. E.

Psychiatric Services, 06/01/2008, Vol.59(6), pp.641-647 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 1075-2730 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1176/appi.ps.59.6.641

Toàn văn sẵn có

2
Prevalence, Diagnosis, and Treatment of Depression and Generalized Anxiety Disorder in a Diverse Urban Community
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Prevalence, Diagnosis, and Treatment of Depression and Generalized Anxiety Disorder in a Diverse Urban Community

Gwynn, R. Charon ; Mcquistion, Hunter L. ; Mcveigh, Katharine H. ; Garg, Renu K. ; Frieden, Thomas R. ; Thorpe, Lorna E.

Psychiatric Services, 06/2008, Vol.59(6), pp.641-647 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 1075-2730 ; E-ISSN: 1557-9700 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1176/ps.2008.59.6.641

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Prevalence, diagnosis, and treatment of depression and generalized anxiety disorder in a diverse urban community

Gwynn, R Charon ; Mcquistion, Hunter L ; Mcveigh, Katharine H ; Garg, Renu K ; Frieden, Thomas R ; Thorpe, Lorna E

Psychiatric services (Washington, D.C.), June 2008, Vol.59(6), pp.641-7 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

ISSN: 1075-2730 ; PMID: 18511584 Version:1 ; DOI: 10.1176/appi.ps.59.6.641

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...