skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 26  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

EINRICHTUNG ZUM RASTERLINIENWEISEN ABTASTEN
Device for scanning in raster lines

Jahn,Emil ; Hampel,Horst

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

OPTOELEKTRONISCHER KOPPLER

Hampel,Horst

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Technical features of the JBIG standard for progressive bi-level image compression

Hampel, Horst ; Arps, Ronald B ; Chamzas, Christos ; Dellert, David ; Duttweiler, Donald L ; Endoh, Toshiaki ; Equitz, William ; Ono, Fumitaka ; Pasco, Richard ; Sebestyen, Istvan ; Starkey, Cornelius J ; Urban, Stephen J ; Yamazaki, Yasuhiro ; Yoshida, Tadashi

Signal Processing: Image Communication, 1992, Vol.4(2), pp.103-111 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0923-5965 ; E-ISSN: 1879-2677 ; DOI: 10.1016/0923-5965(92)90017-A

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

DE2555492

Hampel, Horst., 7531 Neulingen, De ; Deeg, Reinhard, 7531 Keltern, De

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

DISPOSITIVO AUTOMATICO PER DISEGNARE

Anderka Gerold ; Hampel Horst ; Jozat Walter ; Straszewski Klaus

Truy cập trực tuyến

6
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

DE2555492

Hampel, Horst., 7531 Neulingen ; Deeg, Reinhard, 7531 Keltern

Truy cập trực tuyến

7
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Active implant

Kurze; Peter ; Krysmann; Waldemar ; Knoefler; Wolfram ; Graf; Hans-Ludwig ; Bethmann; Wolfgang ; Hampel; Horst

Truy cập trực tuyến

8
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

OPTOELEKTRONISCHER KOPPLER

Hampel,Horst ; Deeg,Reinhard

Truy cập trực tuyến

9
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fehlergeschuetzte zweikanalige Steuerung

Hampel,Horst ; Hager,Dieter

Truy cập trực tuyến

10
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

AKTIVES IMPLANTAT

Kurze,Peter,De ; Krysmann,Waldemar,De ; Knoefler,Wolfram,De ; Graf,Hans-Ludwig,De ; Bethmann,Wolfgang,De ; Hampel,Horst,De

Truy cập trực tuyến

11
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

IMPLANT WITH IMPROVED SURFACE'S PROPERTIES

Poll,Hans-Ullrich,DD ; Hampel,Horst,DD ; Knoefler,Wolfram,DD ; Bethmann,Wolfgang,DD ; Wickleder,Karl-Heinz,DD ; Koetzschke,Hans-Joerg,DD

Truy cập trực tuyến

12
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

DE2707258

Anderka, Gerold, 2081 Ellerbek, De ; Hampel, Horst, 2081 Boenningstedt, De ; Jozat, Walter, 2357 BAD Bramstedt, De ; Straszewski, Klaus, 2084 Quickborn, De

Truy cập trực tuyến

13
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

BESCHICHTETES IMPLANTAT

Hampel,Horst,Dr.Med ; Starke,Manfred,Er.Nat ; Bethmann,Wolfgang,Dr.Dr.SC.Med ; Hamann,Claus,Dr.SC.Nat ; Knoefler,Wolfram,-Med

Truy cập trực tuyến

14
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG EINES BESCHICHTETEN IMPLANTATS

Kampfrath,Gerit,DD ; Hamann,Claus,DD ; Hampel,Horst,DD ; Knoefler,Wolfgang,DD ; Graf,Hans-Ludwig,DD ; Bethmann,Wolfgang,DD

Truy cập trực tuyến

15
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

BESCHICHTETES IMPLANTAT

Kurze,Peter,DD ; Krysmann,Waldemar,DD ; Marx,Guenter,DD ; Knoefler,Wolfram,DD ; Graf,Hans-Ludwig,DD ; Hampel,Horst,DD

Truy cập trực tuyến

16
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

AKTIVES IMPLANTAT

Kurze,Peter,DD ; Krysmann,Waldemar,DD ; Knoefler,Wolfram,DD ; Graf,Hans-Ludwig,DD ; Bethmann,Wolfgang,DD ; Hampel,Horst,DD

Truy cập trực tuyến

17
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

IMPLANTAT MIT VERBESSERTEN OBERFLAECHENEIGENSCHAFTEN

Poll,Hans-Ullrich,DD ; Hampel,Horst,DD ; Knoefler,Wolfram,DD ; Bethmann,Wolfgang,DD ; Wickleder,Karl-Heinz,DD ; Koetzschke,Hans-Joerg,DD

Truy cập trực tuyến

18
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

IMPLANT WITH COVERING LAYER

Hampel,Horst,DD ; Starke,Manfred,DD ; Bethmann,Wolfgang,DD ; Hamann,Claus,DD ; Knoefler,Wolfram,DD

Truy cập trực tuyến

19
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

BESCHICHTETES IMPLANTAT

Hampel,Horst,DD ; Starke,Manfred,DD ; Bethmann,Wolfgang,DD ; Hamann,Claus,DD ; Knoefler,Wolfram,DD

Truy cập trực tuyến

20
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

VORRICHTUNG ZUR BESTRAHLUNG VON BLUTPLASMA UND ANDEREN FLUESSIGKEITEN

Wiesner,Siegfried,DD ; Hampel,Horst,DD ; Frick,Gerhard,DD ; Dehmlow,Ronald,DD ; Wiesner,Anke,DD ; Koerner,Manfred,DD

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 26  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (1)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1979  (5)
 2. 1979đến1981  (5)
 3. 1982đến1985  (8)
 4. 1986đến1989  (5)
 5. Sau 1989  (3)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Sáng chế  (25)
 2. Bài báo  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. German  (16)
 2. English  (11)
 3. Italian  (1)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Hampel,Horst,DD
 2. Knoefler,Wolfram,DD
 3. Bethmann,Wolfgang,DD
 4. Hampel,Horst
 5. Hampel,Horst,Dr.Med

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...