skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 684  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Beclin1与自噬及肿瘤的关系
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Beclin1与自噬及肿瘤的关系

付俊 ; 尚海旭 ; 贾弘禔 ; 倪菊华

生理科学进展 - Progress in Physiological Sciences, 2012, Vol.43(02), pp.155-158 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0559-7765

Truy cập trực tuyến

2
清除或劫持:细胞自噬与病毒感染
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

清除或劫持:细胞自噬与病毒感染

李趁 ; 付小哲 ; 李宁求 ; 林强 ; Li Chen;Fu Xiaozhe;Li Ningqiu;Lin Qiang;Pearl River Fisheries Research Institute, Chinese Academy of Fishery Sciences, Key Laboratory of Fishery Drug Development, Ministry of Agriculture,Key Laboratory of Aquatic Animal Immune Technology;College of Fisheries and Life Science, Shanghai Ocean University;Freshwater...

基因组学与应用生物学 - Genomics and Applied Biology, 2015, Issue 11, pp.2345-2350 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1674-568X

Truy cập trực tuyến

3
自噬——运动改善胰岛素抵抗的新机制
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

自噬——运动改善胰岛素抵抗的新机制

刘效磊 ; 牛燕媚 ; 傅力

生理科学进展 - Progress in Physiological Sciences, 2013, Vol.44(03), pp.237-240 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0559-7765

Truy cập trực tuyến

4
细胞自噬的研究进展
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

细胞自噬的研究进展

李红园 ; 魏丽娟 ; 魏占勇 ; 刘欣 ; 宋婷婷

畜牧与兽医 - Animal Husbandry & Veterinary Medicine, 2015, Issue 05, pp.143-146

ISSN: 0529-5130

Truy cập trực tuyến

5
自噬与免疫相关性自噬的研究进展
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

自噬与免疫相关性自噬的研究进展

马懿 ; 吴赛珠 ; 龚勋 ; 彭文杰 ; 汤敏 ; 汤展 ; 钟元林

细胞与分子免疫学杂志 - Journal of Cellular and Molecular Immunology, 2014, Issue 09, pp.993-995

ISSN: 1007-8738

Truy cập trực tuyến

6
FUNDC1与运动诱导线粒体自噬
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

FUNDC1与运动诱导线粒体自噬

史霄雨 ; 于亮 ; 王祯

生理科学进展 - Progress in Physiological Sciences, 2017, Vol.48(05), pp.388-392 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0559-7765

Truy cập trực tuyến

7
选择性自噬的研究进展 - Research Advance of Selective-Autophagy
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

选择性自噬的研究进展 - Research Advance of Selective-Autophagy

韩冰 ; 杨琴 ; 崔清华 ; HAN Bing,YANG Qin,CUI Qing-hua

安徽农业科学 - Journal of Anhui Agricultural Sciences, 2014, Vol.42(25), pp.8488-8491

ISSN: 0517-6611

Truy cập trực tuyến

8
病毒与细胞的互作——自噬
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

病毒与细胞的互作——自噬

丁铲

中国家禽 - China Poultry, 2012, Vol.34(16), pp.1-5

ISSN: 1004-6364

Truy cập trực tuyến

9
猪瘟病毒促进细胞自噬并利于病毒增殖
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

猪瘟病毒促进细胞自噬并利于病毒增殖

康恺 ; 林鸷 ; 高海慧 ; 张成成 ; 李河林 ; 梁武龙 ; 王静 ; 曹志 ; 张彦明 ; KANG Kai;LIN Zhi;GAO Hai-hui;ZHANG Cheng-cheng;LI He-lin;LIANG Wu-long;WANG Jing;CAO Zhi;ZHANG Yan-ming;College of Veterinary Medicine,Northwest A&F University

畜牧兽医学报 - Chinese Journal of Animal and Veterinary Sciences, 2014, Issue 09, pp.1481-1487

ISSN: 0366-6964

Truy cập trực tuyến

10
细胞自噬在自身免疫性疾病中的调控作用研究进展
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

细胞自噬在自身免疫性疾病中的调控作用研究进展

王丹 ; 韩晓蕾 ; 郝晟瑜 ; 李秋婷 ; 邱春红

细胞与分子免疫学杂志 - Journal of Cellular and Molecular Immunology, 2015, Issue 10, pp.1429-1432

ISSN: 1007-8738

Truy cập trực tuyến

11
猪瘟病毒诱导细胞自噬有利于病毒复制
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

猪瘟病毒诱导细胞自噬有利于病毒复制

张立冬 ; 郭慧琛 ; 陈红英 ; 孙世琪 ; ZHANG Li-dong;GUO Hui-chen;CHEN Hong-ying;SUN Shi-qi;College of Life Sciences,Northwest A&F University;State Key Laboratory of Veterinary Etiological Biology and Key Laboratory of Animal Virology of Ministry of Agriculture,Lanzhou Veterinary Research Institute,Chinese Academy of Agricultural Sciences

中国兽医学报 - Chinese Journal of Veterinary Science, 2015, Issue 04, pp.525-529

ISSN: 1005-4545

Truy cập trực tuyến

12
ROS与细胞自噬在Ⅱ型糖尿病中的生物学作用简
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

ROS与细胞自噬在Ⅱ型糖尿病中的生物学作用简

黄晓飞 ; 张琼

中国组织化学与细胞化学杂志 - Chinese Journal of Histochemistry and Cytochemistry, 2016, Issue 04, pp.366-370

ISSN: 1004-1850

Truy cập trực tuyến

13
BECNl与肿瘤关系的研究进展 - Advances in research of the association of autophagic gene BECN1 and tumorigenesis
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

BECNl与肿瘤关系的研究进展 - Advances in research of the association of autophagic gene BECN1 and tumorigenesis

王立园 ; 张梅英 ; WANG Li-yuan, ZHANG Mei-ying

中国比较医学杂志 - Chinese Journal of Comparative Medicine, 2013, Vol.23(08), pp.56-60

ISSN: 1671-7856

Truy cập trực tuyến

14
自噬与天然抗病毒免疫反应的相互调节
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

自噬与天然抗病毒免疫反应的相互调节

程丽静 ; 于莉莉 ; 韩代书 ; Cheng Lijing;Yu Lili;Han Daishu;Department of Cell Biology,Institute of Basic Medical Sciences,Chinese Academy of Medical Science;Department of Immunology,Xinxiang Medical University

中国组织化学与细胞化学杂志 - Chinese Journal of Histochemistry and Cytochemistry, 2014, Issue 05, pp.464-469

ISSN: 1004-1850

Truy cập trực tuyến

15
结核分枝杆菌调控宿主细胞自噬的分子机制研究进展
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

结核分枝杆菌调控宿主细胞自噬的分子机制研究进展

宁唤唤 ; 徐志凯 ; 柏银兰

细胞与分子免疫学杂志 - Journal of Cellular and Molecular Immunology, 2017, Vol.33(06), pp.849-853

ISSN: 1007-8738

Truy cập trực tuyến

16
自噬溶酶体途径与帕金森病
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

自噬溶酶体途径与帕金森病

范小宁 ; 王刚 ; 陈生弟

生理科学进展 - Progress in Physiological Sciences, 2010, Vol.41(4), pp.272-274 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0559-7765

Truy cập trực tuyến

17
Erratum to: Autophagy induction by SIRT6 is involved in oxidative stress-induced neuronal damage - Erratum to: Autophagy induction by SIRT6 is involved in oxidative stress-induced neuronal damage
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Erratum to: Autophagy induction by SIRT6 is involved in oxidative stress-induced neuronal damage - Erratum to: Autophagy induction by SIRT6 is involved in oxidative stress-induced neuronal damage

Jiaxiang ; Shao ; Xiao ; Yang ; Tengyuan ; Liu ; Tingting ; Zhang ; Qian ; Reuben ; Xie ; Weiliang ; Xia

蛋白质与细胞:英文版 - Protein & Cell, 2017, Vol.8(04), pp.I0001-I0001 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1674-800X

Truy cập trực tuyến

18
Sirtuins去乙酰化修饰调控心血管疾病过程中的细胞自噬
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sirtuins去乙酰化修饰调控心血管疾病过程中的细胞自噬

李婷婷 ; 王维蓉 ; 林蓉

生理科学进展 - Progress in Physiological Sciences, 2014, Vol.45(06), pp.425-428 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0559-7765

Truy cập trực tuyến

19
黄芩苷对大鼠脑缺血损伤自噬的发生及Beclin-1因子表达的影响
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

黄芩苷对大鼠脑缺血损伤自噬的发生及Beclin-1因子表达的影响

洪湘隆 ; 陈岳峰 ; 马萍璇

海南医学院学报 - Journal of Hainan Medical College, 2016, Vol.22(14), pp.1473-1475 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1007-1237

Truy cập trực tuyến

20
非酒精性脂肪性肝病细胞模型中自噬与脂质代谢的相互调节
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

非酒精性脂肪性肝病细胞模型中自噬与脂质代谢的相互调节

闫蓉 ; 牛春燕 ; 于璐 ; 田宇

临床肝胆病杂志, 2017, Issue 10, pp.1981-1986 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1001-5256

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 684  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (364)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2004  (4)
 2. 2004đến2006  (3)
 3. 2007đến2009  (29)
 4. 2010đến2013  (167)
 5. Sau 2013  (481)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Chủ đề 

 1. 自噬  (498)
 2. 细胞自噬  (71)
 3. Autophagy  (65)
 4. 凋亡  (54)
 5. 细胞凋亡  (52)
 6. 自噬作用  (45)
 7. 诱导  (33)
 8. Apoptosis  (32)
 9. 神经退行性疾病  (27)
 10. 溶酶体  (26)
 11. Lc3  (25)
 12. 线粒体  (20)
 13. 综述  (19)
 14. 氧化应激  (19)
 15. 3  (19)
 16. Mtor  (18)
 17. 线粒体自噬  (17)
 18. Beclin1  (17)
 19. Medicine  (14)
 20. Lung Neoplasms  (9)
 21. Lựa chọn khác open sub menu

Tác giả 

 1. LI  (63)
 2. Zhang  (48)
 3. WANG  (45)
 4. CHEN  (42)
 5. LIU  (41)
 6. Yang  (36)
 7. Wei  (29)
 8. Liang  (25)
 9. Yan  (21)
 10. Zhao  (20)
 11. Feng  (20)
 12. Xiao  (20)
 13. Yuan  (19)
 14. Jun  (19)
 15. Yi  (16)
 16. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. Chinese  (43)
 2. English  (38)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. LI
 2. Zhang
 3. WANG
 4. CHEN
 5. LIU

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...