skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 39.463  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Building a GIS database for ecotourism development   in Ba Vi District, Ha Tay Province, Vietnam
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Building a GIS database for ecotourism development   in Ba Vi District, Ha Tay Province, Vietnam

Nguyen, Dinh Minh

Nguyen, Dinh Minh. (2007). Building a GIS database for ecotourism development in Ba Vi District, Ha Tay Province, Vietnam. VNU Journal of Science, Earth Sciences 23, p. 146-151; http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/4552

Truy cập trực tuyến

2
Spatial Database Systems : Design, Implementation and Project Management
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Spatial Database Systems : Design, Implementation and Project Management

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61697

Truy cập trực tuyến

3
Ứng dụng viễn thám và GIS nghiên cứu mối quan hệ giữa biến động sử dụng đất với điều kiện tự nhiên vùng ven biển đồng bằng sông Hồng
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ứng dụng viễn thám và GIS nghiên cứu mối quan hệ giữa biến động sử dụng đất với điều kiện tự nhiên vùng ven biển đồng bằng sông Hồng

Phạm, Thị Làn; Phạm, Văn Cự; Võ, Chí Mỹ

Phạm, T. L. (2017). Ứng dụng viễn thám và GIS nghiên cứu mối quan hệ giữa biến động sử dụng đất với điều kiện tự nhiên vùng ven biển đồng bằng sông Hồng. Luận án tiến sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54454

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Gis Analysis Volume 2 Spatial Measurements & Statistics

Andy Mitchell

ESRI Press; 2009 - (519.5)

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ứng dụng viễn thám và GIS nghiên cứu mối quan hệ giữa biến động sử dụng đất với điều kiện tự nhiên vùng ven biển đồng bằng sông Hồng

Phạm Thị Làn

H ĐHCN; 2017

Truy cập trực tuyến

6
Nghiên cứu ứng dụng GIS xây dựng bản đồ phông phóng xạ môi trường khu vực nội thành Hà Nội
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu ứng dụng GIS xây dựng bản đồ phông phóng xạ môi trường khu vực nội thành Hà Nội

Nguyễn, Đồng Quân; Nguyễn, Xuân Cự

Nguyễn, Đ. Q. (2012). Nghiên cứu ứng dụng GIS xây dựng bản đồ phông phóng xạ môi trường khu vực nội thành Hà Nội. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/9532

Truy cập trực tuyến

7
Application of multimedia methodology for investigation of karst water in highland regions of Ha Giang Province, Vietnam
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Application of multimedia methodology for investigation of karst water in highland regions of Ha Giang Province, Vietnam

Nguyen, Ngoc Thach; Nguyen, Thi Thuy Hang; Pham, Xuan Canh; Pham, Ngoc Hai

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/29384

Truy cập trực tuyến

8
Application of GIS and modelling in health risk assessment for urban road mobility
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Application of GIS and modelling in health risk assessment for urban road mobility

Vu, Van Hieu; Le, Xuan Quynh; Pham, Ngoc Ho; Hens, Luc

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/30695

Truy cập trực tuyến

9
Xây dựng mô hình tích hợp viễn thám và GIS xác định nguy cơ tai biến lũ quét lưu vực sông Năng, tỉnh Bắc Kạn
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Xây dựng mô hình tích hợp viễn thám và GIS xác định nguy cơ tai biến lũ quét lưu vực sông Năng, tỉnh Bắc Kạn

Lê, Như Ngà; Nguyễn, Ngọc Thạch; Lã, Văn Chú

Lê, Như Ngà. (2017). Xây dựng mô hình tích hợp viễn thám và GIS xác định nguy cơ tai biến lũ quét lưu vực sông Năng, tỉnh Bắc Kạn. Luận án tiến sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54455

Truy cập trực tuyến

10
Nghiên cứu xây dựng ứng dụng WebGIS hỗ trợ tư vấn lịch trình tự động phục vụ phát triển du lịch tỉnh Quảng Bình
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu xây dựng ứng dụng WebGIS hỗ trợ tư vấn lịch trình tự động phục vụ phát triển du lịch tỉnh Quảng Bình

Nguyễn, Quốc Huy; Phạm, Văn Mạnh; Nguyễn, Xuân Linh; Phạm, Vũ Đông; Phạm, Công Sơn Hải; Bùi, Quang Thành

Nguyễn, Q. H., et al. (2019). Nghiên cứu xây dựng ứng dụng WebGIS hỗ trợ tư vấn lịch trình tự động phục vụ phát triển du lịch tỉnh Quảng Bình. VNU Journal of Science: Earth and Environmental Sciences, Vol. 35, No. 3 (2019) 108-114; 2588-1094; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/67261; https://doi.org/10.25073/2588-1094/vnuees.4399

Truy cập trực tuyến

11
Nghiên cứu xây dựng ứng dụng WebGIS hỗ trợ tư vấn lịch trình tự động phục vụ phát triển du lịch tỉnh Quảng Bình
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu xây dựng ứng dụng WebGIS hỗ trợ tư vấn lịch trình tự động phục vụ phát triển du lịch tỉnh Quảng Bình

Nguyễn, Quốc Huy; Phạm, Văn Mạnh; Nguyễn, Xuân Linh; Phạm, Vũ Đông; Phạm, Công Sơn Hải; Bùi, Quang Thành; International Journal of Simulation: Systems, Science & Technology

2588-1094; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/67533; https://doi.org/10.25073/2588-1094/vnuees.4399

Truy cập trực tuyến

12
Nghiên cứu xây dựng ứng dụng WebGIS hỗ trợ tư vấn lịch trình tự động phục vụ phát triển du lịch tỉnh Quảng Bình
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu xây dựng ứng dụng WebGIS hỗ trợ tư vấn lịch trình tự động phục vụ phát triển du lịch tỉnh Quảng Bình

Nguyen, Quoc Huy; Pham, Van Manh; Nguyen, Xuan Linh; Pham, Vu Dong; Bui, Quang Thanh

Nguyen, Q. H., et al. (2019). Nghiên cứu xây dựng ứng dụng WebGIS hỗ trợ tư vấn lịch trình tự động phục vụ phát triển du lịch tỉnh Quảng Bình. VNU Journal of Science: Earth and Environmental Sciences, Vol. 35, No. 3 (2019) 108-114; 2588-1094; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/67556; https://doi.org/10.25073/2588-1094/vnuees.4399

Truy cập trực tuyến

13
Ứng dụng công nghệ viễn thám và GIS trong thành lập bản đồ hiện trạng và bản đồ biến động sử dụng đất khu vực Hồ Tây (1977 - 2000
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ứng dụng công nghệ viễn thám và GIS trong thành lập bản đồ hiện trạng và bản đồ biến động sử dụng đất khu vực Hồ Tây (1977 - 2000

Nguyễn Đức Khả, Trần Anh Tuấn, Phạm Quang Tuấn

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/59813

Truy cập trực tuyến

14
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bản đồ học hiện đại

Đinh Thị Bảo Hoa

Đại học quốc gia Hà Nội; 2017 - (526 ĐI-H 2017)

Truy cập trực tuyến

15
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tích hợp viễn thám và GIS nghiên cứu đánh giá trượt lở đất phục vụ mục tiêu giảm thiểu thiệt hại do tai biến thiên nhiên tại tỉnh Bắc Kạn

Nguyễn Đình Tài

H ĐH KHTN; 2017

Truy cập trực tuyến

16
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Xây dựng mô hình tích hợp viễn thám và GIS xác định nguy cơ tai biến lũ quét lưu vực sông Năng tỉnh Bắc Kạn

Lê Như Ngà

H ĐHCN; 2017

Truy cập trực tuyến

17
Viễn thám - GIS Nghiên cứu lớp phủ, sử dụng đất
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Viễn thám - GIS Nghiên cứu lớp phủ, sử dụng đất

Nguyễn Ngọc Thạch ; Đinh Thị Bảo Hoa ... [et al]

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61905

Truy cập trực tuyến

18
Application of N-SPECT model and GIS for Soil erosion assessment in Sapa district, Lao Cai province
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Application of N-SPECT model and GIS for Soil erosion assessment in Sapa district, Lao Cai province

Nguyen, Hieu; Dang, Kinh Bac; Dang, Van Bao

0866-8612; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/56600

Truy cập trực tuyến

19
Tích hợp viễn thám và GIS nghiên cứu đánh giá trượt lở đất phục vụ mục tiêu giảm thiểu thiệt hại do tai biến thiên nhiên tại tỉnh Bắc Kạn
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tích hợp viễn thám và GIS nghiên cứu đánh giá trượt lở đất phục vụ mục tiêu giảm thiểu thiệt hại do tai biến thiên nhiên tại tỉnh Bắc Kạn

Nguyễn Đình Tài

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54373

Truy cập trực tuyến

20
Developing GIS decision support to stakeholders on agricultural land use planning in HA Tinh Province, Vietnam
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Developing GIS decision support to stakeholders on agricultural land use planning in HA Tinh Province, Vietnam

Huy, Man Quang; Thanh, Bui Quang

Scopus; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/32777

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 39.463  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1976  (45)
 2. 1976đến1987  (44)
 3. 1988đến1997  (1.620)
 4. 1998đến2008  (10.302)
 5. Sau 2008  (25.276)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (23.191)
 2. Chinese  (1.910)
 3. Japanese  (868)
 4. French  (419)
 5. Spanish  (408)
 6. Portuguese  (386)
 7. German  (186)
 8. Vietnamese  (134)
 9. Russian  (119)
 10. Italian  (105)
 11. Korean  (102)
 12. Persian  (90)
 13. Norwegian  (69)
 14. Indonesian  (62)
 15. Czech  (48)
 16. Undetermined  (46)
 17. Polish  (41)
 18. Arabic  (26)
 19. Turkish  (23)
 20. Romanian  (22)
 21. Ukrainian  (13)
 22. Danish  (10)
 23. Lithuanian  (7)
 24. Slovak  (4)
 25. Dutch  (4)
 26. Serbo-Croatian  (4)
 27. Greek  (2)
 28. Malay  (2)
 29. Icelandic  (1)
 30. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Pradhan, Biswajeet
 2. Lee, Saro
 3. Redazione Redazione
 4. Rahmati, Omid
 5. Oh, Hyun-Joo

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...