skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Concurrent detection of errors in arithmetic data compression coding

Arps; Ronald B ; Karnin; Ehud D

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Method and sytstem for rasterizing and encoding multi-region data

Arps, Ronald B ; Aschenbrenner, Jean M ; Constantinescu, Mihail C ; Trelewicz, Jennifer Q ; Visoski, Rose E

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Method and system for rasterizing and encoding data

Arps Ronald B.,Aschenbrenner Jean M.,Constantinescu Mihail C.,Trelewicz Jennifer Q.,Visoski Rose E

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Method and system for rasterizing and encoding multi-region data

Arps Ronald B ; Aschenbrenner Jean M ; Constantinescu Mihail C ; Trelewicz Jennifer Q ; Visoski Rose E

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Technical features of the JBIG standard for progressive bi-level image compression

Hampel, Horst ; Arps, Ronald B ; Chamzas, Christos ; Dellert, David ; Duttweiler, Donald L ; Endoh, Toshiaki ; Equitz, William ; Ono, Fumitaka ; Pasco, Richard ; Sebestyen, Istvan ; Starkey, Cornelius J ; Urban, Stephen J ; Yamazaki, Yasuhiro ; Yoshida, Tadashi

Signal Processing: Image Communication, 1992, Vol.4(2), pp.103-111 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0923-5965 ; E-ISSN: 1879-2677 ; DOI: 10.1016/0923-5965(92)90017-A

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

High speed printer in electronic computer system

Arps Ronald B

Truy cập trực tuyến

7
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

REPEATED SCAN DIGITALLY CODED FACSIMILE TRANSMISSION

Arps, Ronald B

Truy cập trực tuyến

8
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

SYSTEM FOR COMPACTING DIGITAL DATA

Arps, Ronald B

Truy cập trực tuyến

9
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

SYSTEM FOR COMPACTING DIGITAL DATA

Arps, Ronald B

Truy cập trực tuyến

10
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu
11
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

APPARATUS FOR CROSS-ARRAY CORRELATION AND COMPRESSION CODING BETWEEN TWO-DIMENSIONAL ICES DERIVED FROM TWO-VALUED PICTURE POINTS

Arps, Ronald B ; Bahl, Lalit R ; Weinberger, Arnold

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (1)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1968  (1)
 2. 1968đến1975  (1)
 3. 1976đến1978  (2)
 4. 1979đến1988  (3)
 5. Sau 1988  (4)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Sáng chế  (10)
 2. Bài báo  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (9)
 2. German  (2)
 3. Chinese  (1)
 4. French  (1)
 5. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Arps, Ronald B.
 2. Bahl, Lalit R
 3. Weinberger, Arnold
 4. Arps Ronald B
 5. Equitz, William

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...