skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Emerging entrepreneurial universities in university reforms: the moderating role of personalities and the social/economic environment

Berács, József

CEPS journal, 2014, Vol.4(2), pp.9-26 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2232-2647 ; E-ISSN: 2232-2647

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Product lifecycle management framework for business transformation

Donoghue, Ilkka ; Hannola, Lea ; Papinniemi, Jorma

LogForum, 2018, Vol.14(3) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 18952038 ; E-ISSN: 1734459X ; DOI: 10.17270/J.LOG.2018.264

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Analyse der Betriebs- und Unternehmensstrukturen in der deutschen Landwirtschaft: Zwischenbericht eines Forschungsprojektes

Stecher, Kitty ; Forstner, Bernhard

Thünen Working Paper 39

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Analyse der Betriebs- und Unternehmensstrukturen in der deutschen Landwirtschaft: Zwischenbericht eines Forschungsprojektes

Forstner, Bernhard

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Der Kohlenstoffgehalt in Holz- und Papierprodukten: Herleitung und Umrechnungsfaktoren

Weimar, Holger

Truy cập trực tuyến

6
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Betriebs- und Unternehmensstrukturen in der deutschen Landwirtschaft: Workshop zu vorläufigen Ergebnissen und methodischen Ansätzen

Forstner, Bernd ; Zavyalova, Ekaterina

80

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (2)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Ngôn ngữ 

 1. German  (2)
 2. English  (2)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Forstner, Bernhard
 2. Lea T. Hannola
 3. Forstner, Bernd
 4. Weimar, Holger
 5. Hannola, L

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...