skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Tư tưởng của Ngô Thì Nhậm về trung nghĩa
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tư tưởng của Ngô Thì Nhậm về trung nghĩa

Nguyễn, Văn Trọng

76 tr.; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/7945

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sản phẩm và dịch vụ thông tin thư viện tại Học viện Chính trị Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh Luận văn ThS Thông tin 60 32 20

Nguyễn Văn Trọng

ĐHKHXH&NV; 2013

Truy cập trực tuyến

3
Sản phẩm và dịch vụ thông tin thư viện tại Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh: Luận văn ThS. Thông tin: 60 32 20
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sản phẩm và dịch vụ thông tin thư viện tại Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh: Luận văn ThS. Thông tin: 60 32 20

Nguyễn, Văn Trọng; Nguyễn, Thị Lan Thanh

02050001858; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/35478

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chính thể đại diện = Representative government 1861

Mill John Stuart; Bùi Văn Sơn người dịch; Nguyễn Văn Trọng người dịch

H. : Tri thức, 2008 - (324.6 MIL 2008)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

5
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bàn về tự do = on Liberty 1859

Mill John Stuart; Nguyễn Văn Trọng người dịch

H. : Tri thức, 2005 - (323 MIL 2005)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

6
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tư tưởng của Ngô Thì Nhậm về trung nghĩa : Luận văn ThS. Triết học: 60 22 03 01

Nguyễn Văn Trọng; Trần Thị Hạnh

H. : ĐHKHXH&NV , 2015 - (181.197 NG-T 2015)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

7
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quản lý hoạt động tự học của sinh viên nội trú tại Ký túc xá Ngoại Ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội : Luận văn ThS. Khoa học giáo dục: 60 14 01

Nguyễn Văn Trọng; Trịnh Văn Minh

H. : ĐHGD , 2016 - (378.16 NG-T 2016)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

8
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sản phẩm và dịch vụ thông tin thư viện tại Học Viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh : Luận văn ThS. Thông tin: 60 32 20

Nguyễn Văn Trọng; Nguyễn Thị Lan Thanh người hướng dẫn

H. : ĐHKHXH&NV, 2013 - (025.5 NG-T 2013)

Truy cập trực tuyến

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Proteolysis-mediated protection of gold nanoparticles for sensitive activity assay of peptidases.(Report)

Le, Dinh - Vu ; Nguyen, Van - Trong ; Tang, Li - Juan ; Jiang, Jian - Hui ; Yu, Ru - Qin ; Wang, Yu - Zhi

Talanta, March 30, 2013, Vol.107, p.233(6) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0039-9140

Truy cập trực tuyến

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Enzyme-catalyzed assembly of gold nanoparticles for visualized screening of DNA base excision repair.(Report)

Nguyen, Van - Trong ; Le, Dinh - Vu ; Nie, Chan ; Zhou, Dian - Ming ; Wang, Yu - Zhi ; Tang, Li - Juan ; Jiang, Jian - Hui ; Yu, Ru - Qin

Talanta, Oct 15, 2012, Vol.100, p.303(5) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0039-9140

Truy cập trực tuyến

11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Proteolysis-mediated protection of gold nanoparticles for sensitive activity assay of peptidases

Le, Dinh-Vu ; Nguyen, Van-Trong ; Tang, Li-Juan ; Jiang, Jian-Hui ; Yu, Ru-Qin ; Wang, Yu-Zhi

Talanta, 30 March 2013, Vol.107, pp.233-238 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0039-9140 ; E-ISSN: 1873-3573 ; DOI: 10.1016/j.talanta.2013.01.016

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Enzyme-catalyzed assembly of gold nanoparticles for visualized screening of DNA base excision repair

Nguyen, Van-Trong ; Le, Dinh-Vu ; Nie, Chan ; Zhou, Dian-Ming ; Wang, Yu-Zhi ; Tang, Li-Juan ; Jiang, Jian-Hui ; Yu, Ru-Qin

Talanta, 15 October 2012, Vol.100, pp.303-307 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0039-9140 ; E-ISSN: 1873-3573 ; DOI: 10.1016/j.talanta.2012.07.065

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Investigating poultry trade patterns to guide avian influenza surveillance and control: a case study in Vietnam

Fournié, Guillaume ; Tripodi, Astrid ; Nguyen, Thi Thanh Thuy ; Nguyen, Van Trong ; Tran, Trong Tung ; Bisson, Andrew ; Pfeiffer, Dirk U ; Newman, Scott H

Scientific reports, 12 July 2016, Vol.6, pp.29463 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2045-2322 ; PMID: 27405887 Version:1 ; DOI: 10.1038/srep29463

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Stakeholder Survey on Live Bird Market Closures Policy for Controlling Highly Pathogenic Avian Influenza in Vietnam

Nguyen, Thi Thanh Thuy ; Fearnley, Lyle ; Dinh, Xuan Tung ; Tran, Thi Tram Anh ; Tran, Trong Tung ; Nguyen, Van Trong ; Tago, Damian ; Padungtod, Pawin ; Newman, Scott H ; Tripodi, Astrid

Frontiers in veterinary science, 2017, Vol.4, pp.136 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2297-1769 ; PMID: 28879203 Version:1 ; DOI: 10.3389/fvets.2017.00136

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu
16
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Alimentation pour l'unité centrale et les périphériques de micro-ordinateurs possédant une logique de gestion du fonctionnement du ventilateur et des tensions de sorties

Nguyen Van Trong

Truy cập trực tuyến

17
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Linear and rotary actuator

Nguyen Van; Trong

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1996  (2)
 2. 1996đến2007  (2)
 3. 2008đến2012  (3)
 4. 2013đến2016  (8)
 5. Sau 2016  (2)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (10)
 2. Vietnamese  (4)
 3. French  (2)
 4. Undetermined  (1)
 5. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Nguyễn Văn Trọng
 2. Nguyen, Van Trong
 3. Nguyen, Vt
 4. Wang, Yu-Zhi
 5. Yu, Ru-Qin

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...