skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 30  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Khi mọi điểm tựa đều mất Happy for no reason Tái bản lần 8

Shimoff Marci Kline Carol 1957

Nxb Tổng hợp Tp Hồ Chí Minh Công ty Văn hoá Sáng tạo Trí Việt; 2018 - (158 SHI 2018)

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Science and industry: Sharing knowledge for innovation

Hoarau, Hindertje ; Kline, Carol

Annals of Tourism Research, May, 2014, Vol.46, p.44(18) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0160-7383

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Science and industry: Sharing knowledge for innovation

Hoarau, Hindertje ; Kline, Carol

Annals of Tourism Research, May 2014, Vol.46, pp.44-61 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0160-7383 ; E-ISSN: 1873-7722 ; DOI: 10.1016/j.annals.2014.01.005

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The roles of social entrepreneurs in rural destination development

Mottiar, Ziene ; Boluk, Karla ; Kline, Carol

Annals of Tourism Research, January 2018, Vol.68, pp.77-88 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0160-7383 ; E-ISSN: 1873-7722 ; DOI: 10.1016/j.annals.2017.12.001

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Modeling tourist and community decision making

Kask, Susan ; Kline, Carol ; Lamoureux, Kristin

Annals of Tourism Research, 2011, Vol.38(4), pp.1387-1409 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0160-7383 ; E-ISSN: 1873-7722 ; DOI: 10.1016/j.annals.2011.03.011

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Social movements and tourism-related local action

Mcgehee, Nancy Gard ; Kline, Carol ; Knollenberg, Whitney

Annals of Tourism Research, 2014, Vol.48, p.140(16) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0160-7383 ; DOI: 10.1016/j.annals.2014.06.004

Truy cập trực tuyến

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cuba in transition: Tourism industry perceptions of entrepreneurial change

Hingtgen, Nathan ; Kline, Carol ; Fernandes, Luci ; Mcgehee, Nancy Gard

Tourism Management, October 2015, Vol.50, pp.184-193 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0261-5177 ; E-ISSN: 1879-3193 ; DOI: 10.1016/j.tourman.2015.01.033

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Social movements and tourism-related local action

Mcgehee, Nancy Gard ; Kline, Carol ; Knollenberg, Whitney

Annals of Tourism Research, September 2014, Vol.48, pp.140-155 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0160-7383 ; E-ISSN: 1873-7722 ; DOI: 10.1016/j.annals.2014.06.004

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cuba in transition: Tourism industry perceptions of entrepreneurial change

Hingtgen, Nathan ; Kline, Carol ; Fernandes, Luci ; Mcgehee, Nancy Gard

Tourism Management, 2015, Vol.50, p.184(10) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0261-5177

Truy cập trực tuyến

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Social return and intent to travel

Boley, B. Bynum ; Jordan, Evan J ; Kline, Carol ; Knollenberg, Whitney

Tourism Management, February 2018, Vol.64, pp.119-128 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0261-5177 ; E-ISSN: 1879-3193 ; DOI: 10.1016/j.tourman.2017.08.008

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Women in tourism: Shifting gender ideology in the DR

Duffy, Lauren N ; Kline, Carol S ; Mowatt, Rasul A ; Chancellor, H. Charles

Annals of Tourism Research, May 2015, Vol.52, pp.72-86 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0160-7383 ; E-ISSN: 1873-7722 ; DOI: 10.1016/j.annals.2015.02.017

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The battle of the socials: Which socially symbolic factors best predict intent to travel?

Moran, Casey ; Boley, B. Bynum ; Woosnam, Kyle M ; Jordan, Evan J ; Kline, Carol ; Knollenberg, Whitney

Tourism Management, October 2018, Vol.68, pp.324-327 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0261-5177 ; E-ISSN: 1879-3193 ; DOI: 10.1016/j.tourman.2018.03.023

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Modeling tourist and comminty decision making the save market

Kask, Susan B; Kline, Carol ; Lamoureux, Kristin

Annals of tourism research [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0160-7383

Truy cập trực tuyến

14
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Social return and intent to travel

Boley, B. Bynum; Jordan, Evan J ; Kline, Carol ; Knollenberg, Whitney

Tourism management [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0261-5177 ; DOI: 10.1016/j.tourman.2017.08.008

Truy cập trực tuyến

15
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cuba in transition tourism industry perceptions of entrepreneurial change

Hingtgen, Nathan ; Kline, Carol ; Fernandes, Luci ; Mcgehee, Nancy Gard

Tourism management [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0261-5177

Truy cập trực tuyến

16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Exploring emotional response to images used in agritourism destination marketing

Joyner, Leah ; Kline, Carol ; Oliver, Jason ; Kariko, Daniel

Journal of Destination Marketing & Management, September 2018, Vol.9, pp.44-55 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2212-571X ; E-ISSN: 2212-571X ; DOI: 10.1016/j.jdmm.2017.10.004

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

The battle of the socials which socially symbolic factors best predict intent to travel?

Moran, Casey; Boley, B. Bynum ; Woosnam, Kyle M ; Jordan, Evan J ; Kline, Carol ; Knollenberg, Whitney

Tourism management [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0261-5177 ; DOI: 10.1016/j.tourman.2018.03.023

Truy cập trực tuyến

18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Attraction sustainability in North Carolina and its impact on decision-making

Rubright, Heather ; Kline, Carol ; Viren, Paige P ; Naar, Alex ; Oliver, Jason

Tourism Management Perspectives, July 2016, Vol.19, pp.1-10 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2211-9736 ; E-ISSN: 2211-9744 ; DOI: 10.1016/j.tmp.2016.04.002

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Using a community tourism development model to explore equestrian trail tourism potential in Virginia

Kline, Carol S ; Cardenas, David ; Viren, Paige P ; Swanson, Jason R

Journal of Destination Marketing & Management, June 2015, Vol.4(2), pp.79-87 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2212-571X ; E-ISSN: 2212-571X ; DOI: 10.1016/j.jdmm.2015.01.001

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tourism development in the Dominican Republic: An examination of the economic impact to coastal households

Duffy, Lauren N ; Stone, Garrett ; Charles Chancellor, H ; Kline, Carol S; Reis, Arianne C (Editor)

Tourism and Hospitality Research, January 2016, Vol.16(1), pp.35-49 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1467-3584 ; E-ISSN: 1742-9692 ; DOI: 10.1177/1467358415613118

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 30  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2011  (1)
 2. 2011đến2013  (2)
 3. 2014đến2014  (5)
 4. 2015đến2016  (13)
 5. Sau 2016  (9)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (19)
 2. Tạp chí  (7)
 3. Luận án, luận văn  (2)
 4. Sách  (2)
 5. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (29)
 2. Vietnamese  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Kline, Carol
 2. Kline, C.
 3. Kline, Carol S
 4. Mcgehee, Nancy Gard
 5. Knollenberg, Whitney

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...