skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 2.595.058  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The World of Modigliani and Miller

Hill Robert Alan

Bookboon; 2015 - (332)

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Essentials of Financial Management

Laws Jason

Liverpool University Press; 2019

Truy cập trực tuyến

3
Effectiveness valuating of microfinance institution in Vietnam for poverty reduction
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effectiveness valuating of microfinance institution in Vietnam for poverty reduction

Dinh, Thi Phuong Thao; Nguyen, Thi Kim Hoa; Bui, Thi Nham

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/12855

Truy cập trực tuyến

4
Using multiple regression model in analyzing price volatility and testing that gold is a safe haven for Vietnam market
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Using multiple regression model in analyzing price volatility and testing that gold is a safe haven for Vietnam market

Nguyen, Duc Khuong

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/12853

Truy cập trực tuyến

5
Effectiveness valuating of microfinance institution in Vietnam for poverty reduction
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effectiveness valuating of microfinance institution in Vietnam for poverty reduction

Dinh, Thi Phuong Thao; Nguyen, Thi Kim Hoa; Bui, Thi Nham

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/12856

Truy cập trực tuyến

6
Green banking model - International experiences and lessons for Vietnam
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Green banking model - International experiences and lessons for Vietnam

Nguyen, Phu Ha

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/13926

Truy cập trực tuyến

7
Material Flow Cost Accounting - Typical Case Study of a Japanese Pharmaceutical Company and Applicable Conditions for Vietnam
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Material Flow Cost Accounting - Typical Case Study of a Japanese Pharmaceutical Company and Applicable Conditions for Vietnam

Nguyen, Thi Huong Lien

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/13927

Truy cập trực tuyến

8
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

L'Illustration Economique et financières

Marquet C.

P. : Immeuble Ann, 1929

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

9
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

L'orientation économique et Financière : Journal Hebdouradaire

La Société Francaise D'editions Industrielles économique et Financìeres

P. : [Knxb] , 1931

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

10
High performance options trading : option volatility & pricing strategies
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

High performance options trading : option volatility & pricing strategies

Yates Leonard.

Hoboken, N.J. : J. Wiley, c2003. - (332.64 YAT 2003) - ISBN0471323659 (CLOTH/CD-ROM)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

11
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Corporate Finance

Berk Jonathan; DeMarzo Peter

Pearson; 2014 - (658.15)

Truy cập trực tuyến

12
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Personal Finance

German E Thomas; Forgue

Cengate learning; 2018 - (332.024 GAR 2018)

Truy cập trực tuyến

13
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

International finance

Macmillan; 1998 - (332.04 INT 1998)

Truy cập trực tuyến

14
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Principles of Corporate Finance

Brealey R A; Myers S C

McGraw Hill; 2004 - (658.15)

Truy cập trực tuyến

15
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The international handbook of shipping finance theory and practice

Palgrave Macmillan; 2016 - (387.51)

Truy cập trực tuyến

16
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Methods and finance a unifying view on finance mathematics and philosophy

Springer; 2017 - (332.01)

Truy cập trực tuyến

17
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Principles of managerial finance

Gitman Lawrence J.

Truy cập trực tuyến

Xem 4 phiên bản
18
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Finance theory

Jarrow R.A.

Englewood Cliffs : Prentice - Hall, 1998 - (332 JAR 1998)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

19
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Money matters addressing the financial sustainability of security sector reform

Keane Rory; Ommundsen Thorodd

Ubiquity Press; 2015 - (353.1)

Truy cập trực tuyến

20
The World of Modigliani and Miller
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The World of Modigliani and Miller

Robert Alan, Hill

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/18723

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 2.595.058  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1956  (306.719)
 2. 1956đến1971  (43.619)
 3. 1972đến1987  (86.723)
 4. 1988đến2004  (295.834)
 5. Sau 2004  (1.839.667)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (2.331.545)
 2. French  (15.059)
 3. German  (10.033)
 4. Spanish  (8.300)
 5. Czech  (5.853)
 6. Portuguese  (3.236)
 7. Italian  (858)
 8. Swedish  (723)
 9. Polish  (498)
 10. Dutch  (491)
 11. Chinese  (390)
 12. Vietnamese  (274)
 13. Russian  (250)
 14. Japanese  (228)
 15. Turkish  (219)
 16. Hungarian  (189)
 17. Korean  (138)
 18. Norwegian  (136)
 19. Danish  (122)
 20. Arabic  (83)
 21. Indonesian  (82)
 22. Slovak  (64)
 23. Lithuanian  (60)
 24. Finnish  (53)
 25. Ukrainian  (50)
 26. Greek  (48)
 27. Romanian  (42)
 28. Persian  (32)
 29. Estonian  (27)
 30. Icelandic  (15)
 31. Serbo-Croatian  (3)
 32. Maori  (3)
 33. Hebrew  (2)
 34. Armenian  (1)
 35. Macedonian  (1)
 36. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. World Bank
 2. Kondro, Wayne
 3. Hasan, Iftekhar
 4. Collier, Roger
 5. Tabak, Benjamin M.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...