skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu địa bạ triều Nguyễn - Khánh Hoà

Nguyễn Đình Đầu

TP. Hồ Chí Minh : Tp. HCM , 1996 - (915.97 NG-Đ 1996)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu địa bạ triều Nguyễn - Bình Định. Tập 2

Nguyễn Đình Đầu

Tp. Hồ Chí Minh : TP. Hồ Chí Minh, 1996 - (915.97 NG-Đ(2) 1996)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

3
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu địa bạ triều Nguyễn - Bình Định. Tập 3

Nguyễn Đình Đầu

Tp. Hồ Chí Minh : TP. Hồ Chí Minh 1996 - (915.97 NG-Đ(3) 1996)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

4
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu địa bạ triều Nguyễn - Phú Yên

Nguyễn Đình Đầu

Tp. Hồ Chí Minh : TP. Hồ Chí Minh, 1997 - (915.97 NG-Đ 1997)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

5
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu địa bạ triều Nguyễn - Vĩnh Long : Vĩnh - Bến Tre - Trà Vinh

Nguyễn Đình Đầu

Tp. Hồ Chí Minh : TP. Hồ Chí Minh, 1994 - (915.97 NG-Đ 1994)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

6
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu địa bạ triều Nguyễn- Hà Tiên : Kiên Giang, Minh Hải

Nguyễn Đình Đầu

Tp.Hồ Chí Minh : Tp.Hồ Chí Minh, 1994 - (915.97 NG-Đ 1994)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

7
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu địa bạ triều Nguyễn - Bình Định. Tập 1

Nguyễn Đình Đầu

TP. Hồ Chí Minh : TP. Hồ Chí Minh , 1996 - (915.97 NG-Đ(1) 1996)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

8
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu địa bạ triều Nguyễn - Bình Thuận : Bình Thuận - Ninh Thuận - Lâm Đồng và một phần Đắc Lắc

Nguyễn Đình Đầu

Tp. Hồ Chí Minh : TP. Hồ Chí Minh, 1996 - (915.97 NG-Đ 1996)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

9
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu địa bạ triều Nguyễn- Biên Hoà : Đồng Nai, Sông Bé, Vũng Tàu, Bà Rịa

Nguyễn Đình Đầu

Tp. Hồ Chí Minh : TP. Hồ Chí Minh, 1994 - (915.97 NG-Đ 1994)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

10
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu địa bạ triều Nguyễn - Định Tường : Tiền Giang, Đồng Tháp, Long An

Nguyễn Đình Đầu

Tp. Hồ Chí Minh : TP. Hồ Chí Minh, 1994 - (915.97 NG-Đ 1994)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

11
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu địa bạ triều Nguyễn- Gia Định : TP. Hồ Chí Minh; Tây Ninh; Long An

Nguyễn Đình Đầu

Tp. Hồ Chí Minh : TP. Hồ Chí Minh, 1994 - (915.97 NG-Đ 1994)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

12
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu địa bạ triều Nguyễn - An Giang : An Giang, Đồng Tháp, Cần Thơ, Sóc Trăng

Nguyễn Đình Đầu

TP. Hồ Chí Minh : TP. Hồ Chí Minh, 1995 - (915.97 NG-Đ 1995)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Nguyễn Đình Đầu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...