skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Workflow User Interfaces Patterns

Jean Vanderdonckt ; Juan Manuel González-Calleros ; Josefina Guerrero-García

Acta Universitaria, 01 March 2012, Vol.22, pp.62-68 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0188-6266

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Advance human–machine interface automatic evaluation

González Calleros, Juan ; Guerrero García, Josefina ; Vanderdonckt, Jean

Universal Access in the Information Society, 2013, Vol.12(4), pp.387-401 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1615-5289 ; E-ISSN: 1615-5297 ; DOI: 10.1007/s10209-013-0310-7

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Comparative Analysis of Task Modeling Notations

Jean Vanderdonckt ; Juan González-Calleros ; Josefina García-Guerrero

Acta Universitaria, 01 March 2012, Vol.22, pp.90-97 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0188-6266

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bridging the gap between a behavioural formal description technique and a user interface description language: Enhancing ICO with a graphical user interface markup language

Barboni, Eric ; Martinie, Célia ; Navarre, David ; Palanque, Philippe ; Winckler, Marco

Science of Computer Programming, 15 June 2014, Vol.86, pp.3-29 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0167-6423 ; E-ISSN: 1872-7964 ; DOI: 10.1016/j.scico.2013.04.001

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An approach to the integration of accessibility requirements into a user interface development method

Miñón, Raúl ; Moreno, Lourdes ; Martínez, Paloma ; Abascal, Julio

Science of Computer Programming, 15 June 2014, Vol.86, pp.58-73 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0167-6423 ; E-ISSN: 1872-7964 ; DOI: 10.1016/j.scico.2013.04.005

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The TAC paradigm: specifying tangible user interfaces

Shaer, Orit ; Leland, Nancy ; Calvillo-Gamez, Eduardo ; Jacob, Robert

Personal and Ubiquitous Computing, 2004, Vol.8(5), pp.359-369 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1617-4909 ; E-ISSN: 1617-4917 ; DOI: 10.1007/s00779-004-0298-3

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

IDLE: Unified W3-access to interactive information servers

Perrochon, Louis ; Fischer, Roman

Computer Networks and ISDN Systems, 1995, Vol.27(6), pp.927-938 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0169-7552 ; DOI: 10.1016/0169-7552(95)00029-7

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
8
A Generic Approach for Multi-Device User Interface Rendering with UIML
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Generic Approach for Multi-Device User Interface Rendering with UIML

Luyten, Kris ; Thys, Kristof ; Vermeulen, Jo ; Coninx, Karin; Calvary, Gaëlle (Editor) ; Pribeanu, Costin (Editor) ; Santucci, Giuseppe (Editor) ; Vanderdonckt, Jean (Editor)

Computer-Aided Design of User Interfaces V, pp.175-182

ISBN: 9781402058196 ; ISBN: 1402058195 ; E-ISBN: 9781402058202 ; E-ISBN: 1402058209 ; DOI: 10.1007/978-1-4020-5820-2_14

Truy cập trực tuyến

9
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Model-with-Example: Model-Based Development of Polymorphic User Interfaces

Ziegler, Daniel ; Peissner, Matthias ; Janssen, Doris

DOI: 10.18420/MUC2018-MCI-0229

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (7)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2004  (1)
 2. 2004đến2006  (1)
 3. 2007đến2011  (1)
 4. 2012đến2013  (3)
 5. Sau 2013  (3)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (7)
 2. Spanish  (2)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Pribeanu, Costin
 2. Vanderdonckt, Jean
 3. Jean Vanderdonckt
 4. Martinie, Célia
 5. Martínez, Paloma

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...