skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Kết quả 1 - 20 của 907.300  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cerâmica

ISSN0366-6913

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

陶瓷研究

ISSN1000-9892

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

硅酸盐学报/#/矽酸鹽學報

ISSN0454-5648

Truy cập trực tuyến

4
Research Update Enhanced energy storage density and energy efficiency of epitaxial Pb0.9La0.1(Zr0.52Ti0.48)O3 relaxor-ferroelectric thin-films deposited on silicon by pulsed laser deposition
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Research Update Enhanced energy storage density and energy efficiency of epitaxial Pb0.9La0.1(Zr0.52Ti0.48)O3 relaxor-ferroelectric thin-films deposited on silicon by pulsed laser deposition

Nguyen, M.D.; Houwman, E.P.; Dekkers, M., (...); Vu, H.N.; Rijnders, G.

Scopus; 2166532X; http://aip.scitation.org/doi/10.1063/1.4961636; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/33841

Truy cập trực tuyến

5
Influence of the change in oxidation number of Mn on magnetic properties of BaTi1-xMnxO3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Influence of the change in oxidation number of Mn on magnetic properties of BaTi1-xMnxO3

Phan, T.L; Thanh, T.D; Ho, T.A; Thang, P.D; YU, S.C

Scopus; 00189464; http://ieeexplore.ieee.org/document/6786440/; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/31929

Truy cập trực tuyến

6
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Boletín informativo - IMME

ISSN0376-723X

Truy cập trực tuyến

7
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ceramics-Silikáty

ISSN0862-5468

Truy cập trực tuyến

8
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Journal of Electroceramics

ISSN1385-3449

Truy cập trực tuyến

9
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Glass Physics and Chemistry

ISSN1087-6596

Truy cập trực tuyến

10
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Journal of the European Ceramic Society

ISSN0955-2219

Truy cập trực tuyến

11
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

日本セラミックス協会学術論文誌

ISSN0914-5400

Truy cập trực tuyến

12
Tin-dioxide nanocrystals as Er3+ luminescence sensitizers: Formation of glass-ceramic thin films and their characterization
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tin-dioxide nanocrystals as Er3+ luminescence sensitizers: Formation of glass-ceramic thin films and their characterization

Tran Thi Ngoc Lam; Zur, Lidia; Tran Thi Thanh Van

ISIKNOWLEDGE; 0925-3467; 1873-1252; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/28880

Truy cập trực tuyến

13
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Electro Chemo Mechanics of Solids

Springer; 2017 - (620.11)

Truy cập trực tuyến

14
Thermal and mechanical test methods and behavior of continuous-fiber ceramic composites
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Thermal and mechanical test methods and behavior of continuous-fiber ceramic composites

Jenkins Michael G.

West Conshohocken, PA : ASTM, c1997 - (620.1 THE 1997) - ISBN0803120338

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

15
Effects of MgO on dielectric relaxation and phase transition of the ceramic matrix BaBi4Ti4O15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effects of MgO on dielectric relaxation and phase transition of the ceramic matrix BaBi4Ti4O15

Gozzo, C.B.; Terezo, A.J.; Thaines, E.H.N.S.; Sales, A.J.M.; Freitas, R.G.; Sombra, A.S.B.; Costa, M.M

Gozzo, C .B ., et al. (2019). Effects of MgO on dielectric relaxation and phase transition of the ceramic matrix BaBi4Ti4O15. Journal of Science: Advanced Materials and Devices 4 (2019) 170-179; 2468-2179; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/67757; https://doi.org/10.1016/j.jsamd.2018.12.008

Truy cập trực tuyến

16
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ceramic Industry

ISSN0009-0220

Truy cập trực tuyến

17
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Brick bulletin

ISSN0307-9325

Truy cập trực tuyến

18
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Keramische Zeitschrift

ISSN0023-0561

Truy cập trực tuyến

19
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Powder Metallurgy and Metal Ceramics

ISSN1068-1302

Truy cập trực tuyến

20
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ceramic engineering and science proceedings

ISSN0196-6219

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 907.300  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1956  (22.585)
 2. 1956đến1971  (29.764)
 3. 1972đến1987  (146.402)
 4. 1988đến2004  (256.212)
 5. Sau 2004  (436.319)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (759.353)
 2. Chinese  (128.608)
 3. French  (120.279)
 4. German  (106.940)
 5. Korean  (28.206)
 6. Japanese  (23.620)
 7. Russian  (22.393)
 8. Spanish  (15.778)
 9. Portuguese  (8.372)
 10. Italian  (4.961)
 11. Norwegian  (4.470)
 12. Danish  (3.675)
 13. Finnish  (3.128)
 14. Dutch  (2.960)
 15. Polish  (2.208)
 16. Czech  (1.650)
 17. Romanian  (1.318)
 18. Ukrainian  (1.007)
 19. Turkish  (726)
 20. Hungarian  (608)
 21. Greek  (248)
 22. Arabic  (166)
 23. Hebrew  (109)
 24. Persian  (59)
 25. Icelandic  (17)
 26. Lithuanian  (7)
 27. Serbo-Croatian  (4)
 28. Slovak  (1)
 29. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Li, Wei
 2. Zhai, Jiwei
 3. Zhu, Jianguo
 4. Liu, Peng
 5. Zhou, Yu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...