skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Remote sensing and geographic information systems in the spatial temporal dynamics modeling of infectious diseases

Gong Peng ; Xu Bing ; Liang Song

Science in China Series C: Life Sciences, Dec, 2006, Vol.49(6), p.573(10) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1006-9305

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Remote sensing and geographic information systems in the spatial temporal dynamics modeling of infectious diseases

Gong Peng ; Xu Bing ; Liang Song

Science in China Series C: Life Sciences, Dec, 2006, Vol.49(6), p.573(10) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1006-9305

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Remote sensing and geographic information systems in the spatial temporal dynamics modeling of infectious diseases

Gong, Peng ; Xu, Bing ; Liang, Song

Science in China. Series C, Life sciences, December 2006, Vol.49(6), pp.573-82 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

ISSN: 1006-9305 ; PMID: 17312996 Version:1

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Remote sensing and geographic information systems in the spatial temporal dynamics modeling of infectious diseases

Gong, Peng ; Xu, Bing ; Liang, Song

Science in China Series C: Life Sciences, 2006, Vol.49(6), pp.573-582 [Tạp chí có phản biện]

Springer Science & Business Media B.V.

ISSN: 1006-9305 ; E-ISSN: 1862-2798 ; DOI: 10.1007/s11427-006-2015-0

Toàn văn sẵn có

5
Remote sensing and geographic information systems in the spatial temporal dynamics modeling of infectious diseases
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Remote sensing and geographic information systems in the spatial temporal dynamics modeling of infectious diseases

Gong, Peng ; Xu, Bing ; Liang, Song

Science in China Series C: Life Sciences, 12/2006, Vol.49(6), pp.573-582 [Tạp chí có phản biện]

Springer (via CrossRef)

ISSN: 1006-9305 ; E-ISSN: 1862-2798 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s11427-006-2015-0

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...