skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 127  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Tất cả các phiên bản Greek xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

From Out of Our Voices

Evangelia Papanikolaou ; Diane Austin

Approaches: Music Therapy & Special Music Education, 01 January 2010, Vol.2(1), pp.25-31 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1791-9622

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

‘Thinking globally, acting locally’: Music therapy in Europe

Hanne Mette Ridder ; Giorgos Tsiris

Approaches: Music Therapy & Special Music Education, 01 August 2015, Vol.7(1), pp.3-9

ISSN: 1791-9622 ; E-ISSN: 1791-9622

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Upcoming Events

Approaches: Music Therapy & Special Music Education, 01 January 2011, Vol.3(1), pp.54-55

ISSN: 1791-9622

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

New International Publications (2011-2012) / Νέες Διεθνείς Δημοσιεύσεις (2011-2012)

Approaches: Music Therapy & Special Music Education, 01 January 2012, Vol.4(2), pp.154-160

ISSN: 1791-9622

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

New Publications in Greece (2010-2011) / Νέες Δημοσιεύσεις στην Ελλάδα (2010-2011)

Approaches: Music Therapy & Special Music Education, 01 January 2011, Vol.3(1), pp.50-53

ISSN: 1791-9622

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ιντερλούδιο

Daniele Parziani ; Δήμητρα Παπασταύρου ; Γιώργος Τσίρης

Approaches: Music Therapy & Special Music Education, 01 January 2011, Vol.3(2), pp.90-90

ISSN: 1791-9622

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Upcoming Events

Approaches: Music Therapy & Special Music Education, 01 January 2012, Vol.4(2), pp.161-162

ISSN: 1791-9622

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

New International Publications (2010-2011) / Νέες Διεθνείς Δημοσιεύσεις (2010-2011)

Approaches: Music Therapy & Special Music Education, 01 January 2011, Vol.3(2), pp.127-130

ISSN: 1791-9622

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Je ne menge poinct de porcq: zgodnja parodična maša Orlanda di Lassa

Grabnar, Klemen

Keria, 2013, Vol.15(1), pp.119-131 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1580-0261 ; E-ISSN: 1581-1263 ; DOI: 10.4312/keria.15.1.119-131

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Conference Report: "30th ISME World Conference: Pre-Conference Commission Seminar on Music in Special Education, Music Therapy and Music Medicine"

Markku Kaikkonen

Approaches: Music Therapy & Special Music Education, 01 January 2012, Vol.4(2), pp.139-142

ISSN: 1791-9622

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Conference Abstracts: ISME Commission on Music in Special Education, Music Therapy and Music Medicine (12-14 July 2012, Greece)

Isme

Approaches: Music Therapy & Special Music Education, 01 January 2012, Vol.4(2), pp.143-153

ISSN: 1791-9622

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Clive and the Creative Now

Jackie Robarts

Approaches: Music Therapy & Special Music Education, 01 January 2012, Vol.4(1), pp.9-10

ISSN: 1791-9622

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Five Decades... and Five Minutes – Personal Reflections on Clive Robbins

James Robertson

Approaches: Music Therapy & Special Music Education, 01 January 2012, Vol.4(1), pp.21-22

ISSN: 1791-9622

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tribute to Clive Robbins

Kana Okazaki-Sakaue

Approaches: Music Therapy & Special Music Education, 01 January 2012, Vol.4(1), pp.13-15

ISSN: 1791-9622

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Clive Robbins’ Influence on Polish Music Therapy

Krzysztof Stachyra

Approaches: Music Therapy & Special Music Education, 01 January 2012, Vol.4(1), pp.16-18

ISSN: 1791-9622

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Creative Spirit of Clive Robbins

Alan Turry

Approaches: Music Therapy & Special Music Education, 01 January 2012, Vol.4(1), pp.11-12

ISSN: 1791-9622

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Music Therapy and Special Music Education: Interdisciplinary Dialogues

Alice-Ann Darrow ; Giorgos Tsiris

Approaches: Music Therapy & Special Music Education, 01 July 2013, Vol.5(1), pp.12-17 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1791-9622

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Clive Robbins – An Appreciation

Robin Howat

Approaches: Music Therapy & Special Music Education, 01 January 2012, Vol.4(1), pp.19-20

ISSN: 1791-9622

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Two Years of Approaches

Giorgos Tsiris

Approaches: Music Therapy & Special Music Education, 01 January 2011, Vol.3(1), pp.4-5

ISSN: 1791-9622

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mental disease in two classical music composers

Rempelakos, L ; Poulakou-Rebelakou, E ; Ploumpidis, D

Psychiatrike = Psychiatriki, 2012, Vol.23(4), pp.344-53

ISSN: 1105-2333 ; PMID: 23399756 Version:1

Toàn văn không sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 127  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1970  (13)
 2. 1970đến2003  (4)
 3. 2004đến2008  (6)
 4. 2009đến2013  (86)
 5. Sau 2013  (16)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (71)
 2. Latin  (7)
 3. German  (6)
 4. French  (4)
 5. Italian  (3)
 6. Greek  (3)
 7. Slovenian  (2)
 8. Spanish  (1)
 9. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Giorgos Tsiris
 2. Theodoros Lotis
 3. Vourdoulas, Nikolaos
 4. Tsiris, Giorgos
 5. Jackie Robarts

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...