skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản 1987đến2002 xóa Tất cả các phiên bản Mcclellan, Mark xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Malpractice law and health care reform optimal liability policy in an era of managed care

Kessler, Daniel; Mcclellan, Mark

Journal of public economics, 2002, Vol.84(2), pp. 175-197 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0047-2727

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

How liability law affects medical productivity

Kessler, Daniel P; Mcclellan, Mark B

Journal of health economics, 2002, Vol.21(6), pp. 931-955 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 01676296

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The effects of hospital ownership on medical productivity

Kessler, Daniel P; Mcclellan, Mark B

The Rand journal of economics, 2002, Vol.33(3), pp. 488-506 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 07416261

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Productivity change in health care

Cutler, David M; Mcclellan, Mark B

The American economic review [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-8282

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Medicare and the federal budget past experience, current policy, future prospects

Mcclellan, Mark

Tax policy and the economy, 2001, pp. 167-200 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0892-8649

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Medicare reform fundamental problems, incremental steps

Mcclellan, Mark

The journal of economic perspectives : EP : a journal of the American Economic Association, 2000, Vol.14(2), pp. 21-44 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0895-3309

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Designing a Medicare prescription drug benefit : issues, obstacles, and opportunities

Mcclellan, Mark; Carney, Stacie ; Spatz, Ian D

Health affairs, 2000, Vol.19(2), pp. 26-41 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 02782715

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Is hospital competition socially wasteful?

Kessler, Daniel P; Mcclellan, Mark B

The quarterly journal of economics, 2000, Vol.115(2), pp.577-615 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00335533

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

How does managed care do it?

Cutler, David M; Mcclellan, Mark ; Newhouse, Joseph P

The Rand journal of economics, 2000, Vol.31(3), pp. 526-548 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0741-6261

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Medicare reform who pays and who benefits?

Mcclellan, Mark; Skinner, Jonathan

Health affairs, 1999, Vol.18(1), pp. 48-62 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0278-2715

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

What has increased medical-care spending bought?

Cutler, David M; Mcclellan, Mark B ; Newhouse, Joseph P

The American economic review, 1998, Vol.88(2), pp.132-136 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-8282

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Are medical prices declining? Evidence from heart attack treatments

David M. Cutler ; Mark Mcclellan ; Joseph P. Newhouse ; Dahlia Remler;; Cutler, David M

The quarterly journal of economics, 1998, Vol.113(4), pp. 991-1024 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0033-5533

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Technological change in heart-disease treatment does high tech mean low value?

Mcclellan, Mark B; Noguchi, Haruko

The American economic review, 1998, Vol.88(2), pp.90-96 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-8282

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The marginal cost-effectiveness of medical technology a panel instrumental-variables approach

Mcclellan, Mark B; Newhouse, Joseph P

Journal of econometrics, 1997, Vol.77(1), pp.39-64 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0304-4076

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Do doctors practice defensive medicine?

Kessler, Daniel P; Mcclellan, Mark B

The quarterly journal of economics, 1996, Vol.111(2), pp.353-390 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0033-5533

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1997  (1)
 2. 1997đến1997  (1)
 3. 1998đến1998  (3)
 4. 1999đến2000  (5)
 5. Sau 2000  (5)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Mcclellan, Mark
 2. McClellan, M.
 3. Mcclellan, Mark B
 4. Kessler, Daniel
 5. Newhouse, Joseph P.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...