skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Hoạt động xuất khẩu xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hoạt động xuất khẩu của Việt Nam sau khủng hoảng tài chính tiền tệ Châu Á năm 1997 : Luận văn ThS. Kinh tế: 60.31.07

Phùng Minh Quyên; Nguyễn Xuân Thiên Người hướng dẫn

H. : Khoa Kinh tế, 2007 - (382.6 PH-Q 2007)

Truy cập trực tuyến

2
Hoạt động xuất khẩu của Việt Nam sau khủng hoảng tài chính tiền tệ Châu Á năm 1997
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hoạt động xuất khẩu của Việt Nam sau khủng hoảng tài chính tiền tệ Châu Á năm 1997

Phùng, Minh Quyên; Nguyễn, Xuân Thiên

Phùng, M. Q. (2007). Hoạt động xuất khẩu của Việt Nam sau khủng hoảng tài chính tiền tệ Châu Á năm 1997. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; V_L0_01067; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44187

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hoạt động xuất khẩu của Việt Nam sau khủng hoảng tài chính tiền tệ Châu Á năm 1997 Luận văn ThS Kinh tế 60 31 07

Phùng Minh Quyên

Khoa Kinh tế; 2007

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chuyển dịch cơ cấu xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế : Luận văn ThS. Kinh tế: 60.31.07

Lê Huy Khôi; Vũ Đức Thanh Người hướng dẫn

H. : Khoa Kinh tế, 2006 - (382.6 LE-K 2006)

Truy cập trực tuyến

5
Chuyển dịch cơ cấu xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chuyển dịch cơ cấu xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế

Lê, Huy Khôi; Vũ, Đức Thanh

Lê, H. K. (2006). Chuyển dịch cơ cấu xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; V_L0_01068; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44186

Truy cập trực tuyến

6
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chuyển dịch cơ cấu xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế Luận văn ThS Kinh tế 60 31 07

Lê Huy Khôi

Khoa Kinh tế; 2006

Truy cập trực tuyến

7
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Vai trò của nhà nước trong hoạt động xuất khẩu khi Việt Nam là thành viên của WTO : Luận án TS. Kinh tế: 62 31 01 01

Nguyễn Tiến Hùng; Phan Huy Đường người hướng dẫn

H. : ĐHKT , 2012 - (382.09597 NG-H 2012)

Truy cập trực tuyến

8
Vai trò của nhà nước trong hoạt động xuất khẩu khi Việt Nam là thành viên của WTO
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Vai trò của nhà nước trong hoạt động xuất khẩu khi Việt Nam là thành viên của WTO

Nguyễn, Tiến Hùng; Phan, Huy Đường

Nguyễn, T. H. (2012). Vai trò của nhà nước trong hoạt động xuất khẩu khi Việt Nam là thành viên của WTO. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; 00050001372; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/43587

Truy cập trực tuyến

9
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Vai trò của nhà nước trong hoạt động xuất khẩu khi Việt Nam là thành viên của WTO Luận án TS Kinh tế 62 31 01 01

Nguyễn Tiến Hùng

ĐHKT; 2012

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...