skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 89  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Tất cả các phiên bản Nishikawa, T. xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Propofol requirement for insertion of cuffed oropharyngeal airway versus laryngeal mask airway with and without fentanyl: a dose-finding study

Tanaka, M ; Nishikawa, T

British Journal of Anaesthesia, January 2003, Vol.90(1), pp.14-20 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0007-0912 ; E-ISSN: 1471-6771 ; DOI: 10.1093/bja/aeg018

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Arterial baroreflex function in humans anaesthetized with sevoflurane

Tanaka, M ; Nishikawa, T

British Journal of Anaesthesia, March 1999, Vol.82(3), pp.350-354 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0007-0912 ; E-ISSN: 1471-6771 ; DOI: 10.1093/bja/82.3.350

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Decrease in T-wave amplitude without hemodynamic changes after intravascular injection of an epinephrine test dose

Tanaka, M ; Nishikawa, T

Anesthesiology, February 2001, Vol.94(2), pp.365-7 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-3022 ; PMID: 11176107 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Baroreflex control of heart rate during and after propofol infusion in humans

Sato, M ; Tanaka, M ; Umehara, S ; Nishikawa, T

British Journal of Anaesthesia, May 2005, Vol.94(5), pp.577-581 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0007-0912 ; E-ISSN: 1471-6771 ; DOI: 10.1093/bja/aei092

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Gender differences in baroreflex response and heart rate variability in anaesthetized humans

Tanaka, M ; Kimura, T ; Goyagi, T ; Nishikawa, T

British Journal of Anaesthesia, June 2004, Vol.92(6), pp.831-835 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0007-0912 ; E-ISSN: 1471-6771 ; DOI: 10.1093/bja/aeh143

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rectal S(+)-ketamine for pediatric premedication

Tanaka, M ; Nishikawa, T

Anesthesia and analgesia, November 2001, Vol.93(5), pp.1363-4 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-2999 ; PMID: 11682435 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

T-wave amplitude as an indicator for detecting intravascular injection of epinephrine test dose in awake and anesthetized elderly patients

Tanaka, M ; Nishikawa, T

Anesthesia and analgesia, November 2001, Vol.93(5), pp.1332-7 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-2999 ; PMID: 11682425 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Absence of reflex tachycardia after spinal anesthesia in the elderly

Tanaka, M ; Nishikawa, T

Anesthesia and analgesia, May 2001, Vol.92(5), pp.1357 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-2999 ; PMID: 11323382 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Increased T-wave amplitude after accidental intravascular injection of lidocaine plus bupivacaine without epinephrine in sevoflurane-anesthetized child

Tanaka, M ; Nitta, R ; Nishikawa, T

Anesthesia and analgesia, April 2001, Vol.92(4), pp.915-7 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-2999 ; PMID: 11273925 Version:1

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The recovery profile of baroreflex control of heart rate after isoflurane or sevoflurane anesthesia in humans

Nagasaki, G ; Tanaka, M ; Nishikawa, T

Anesthesia and analgesia, November 2001, Vol.93(5), pp.1127-31 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-2999 ; PMID: 11682380 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
T-WAVE AMPLITUDE AS AN INDICATOR FOR DETECTING INTRAVASCULAR INJECTION OF TEST DOSE IN SEVOFLURANE-ANESTHETIZED CHILDREN
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

T-WAVE AMPLITUDE AS AN INDICATOR FOR DETECTING INTRAVASCULAR INJECTION OF TEST DOSE IN SEVOFLURANE-ANESTHETIZED CHILDREN

Tanaka, M. ; Nishikawa, T.

Anesthesiology, 1998, Vol.89(Supplement), p.1279A [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-3022 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1097/00000542-199809210-00035

Toàn văn sẵn có

12
A561 NORMOVOLEMIC HEMODILUTION DOES NOT ALTER ARTERIAL BAROREFLEX FUNCTION IN DOGS
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A561 NORMOVOLEMIC HEMODILUTION DOES NOT ALTER ARTERIAL BAROREFLEX FUNCTION IN DOGS

Tanaka, M. ; Nishikawa, T.

Anesthesiology, 1997, Vol.87(Supplement), p.561A [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-3022 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1097/00000542-199709001-00561

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Is phenylephrine of sodium bisulfite neurotoxic?

Tanaka, M ; Nishikawa, T

Anesthesiology, July 1998, Vol.89(1), pp.272-3; author reply 274-5 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-3022 ; PMID: 9667325 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Oral clonidine premedication does not alter the efficacy of simulated intravenous test dose containing low dose epinephrine in awake volunteers

Tanaka, M ; Nishikawa, T

Anesthesiology, August 1997, Vol.87(2), pp.285-8 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-3022 ; PMID: 9286892 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
A132 ARTERIAL BAROREFLEX FUNCTION IN HUMANS ANESTHETIZED WITH SEVOFLURANE
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A132 ARTERIAL BAROREFLEX FUNCTION IN HUMANS ANESTHETIZED WITH SEVOFLURANE

Tanaka, M. ; Nishikawa, T.

Anesthesiology, 1997, Vol.87(Supplement), p.132A [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-3022 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1097/00000542-199709001-00132

Toàn văn sẵn có

16
A1050 EFFICACY OF SIMULATED EPIDURAL TEST DOSE IN CHILDREN ANESTHETIZED WITH SEVOFLURANE
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A1050 EFFICACY OF SIMULATED EPIDURAL TEST DOSE IN CHILDREN ANESTHETIZED WITH SEVOFLURANE

Tanaka, M. ; Nishikawa, T.

Anesthesiology, 1997, Vol.87(Supplement), p.1050A [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-3022 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1097/00000542-199709001-01050

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Enhancement of pressor response to ephedrine following clonidine medication

Tanaka, M. ; Nishikawa, T.

Anaesthesia, February 1996, Vol.51(2), pp.123-127 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-2409 ; E-ISSN: 1365-2044 ; DOI: 10.1111/j.1365-2044.1996.tb07697.x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effects of clonidine premedication on the pressor response to alpha-adrenergic agonists

Tanaka, M ; Nishikawa, T

British Journal of Anaesthesia, November 1995, Vol.75(5), pp.593-597 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0007-0912 ; E-ISSN: 1471-6771 ; DOI: 10.1093/bja/75.5.593

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sevoflurane speeds recovery of baroreflex control of heart rate after minor surgical procedures compared with isoflurane

Tanaka, M ; Nishikawa, T

Anesthesia and analgesia, August 1999, Vol.89(2), pp.284-9 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-2999 ; PMID: 10439731 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Epidural saline and combined epidural-spinal anesthesia

Tanaka, M ; Nishikawa, T

Anesthesia and analgesia, July 1998, Vol.87(1), pp.232 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-2999 ; PMID: 9661584 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 89  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (88)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1982  (7)
 2. 1982đến1987  (11)
 3. 1988đến1991  (5)
 4. 1992đến1997  (23)
 5. Sau 1997  (43)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Nishikawa, T.
 2. Tanaka, M.
 3. Tanaka
 4. Tanaka, Makoto
 5. Nishikawa

theo chủ đề:

 1. Humans
 2. Male
 3. Female
 4. Adult
 5. Heart Rate

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...