skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản Springerlink xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Design, Specification and Verification of Interactive Systems ’96: Proceedings of the Eurographics Workshop in Namur, Belgium, June 5–7, 1996
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Design, Specification and Verification of Interactive Systems ’96: Proceedings of the Eurographics Workshop in Namur, Belgium, June 5–7, 1996

Bodart, Francois ; Vanderdonckt, Jean; Springerlink (Online Service) (Corporate Author)

Eurographics,

ISBN: 9783709174913 ; ISBN: 3709174910 ; DOI: 10.1007/978-3-7091-7491-3

Toàn văn sẵn có

2
Advanced Information Systems Engineering: 5th International Conference, CAiSE '93 Paris, France, June 8–11, 1993 Proceedings
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Advanced Information Systems Engineering: 5th International Conference, CAiSE '93 Paris, France, June 8–11, 1993 Proceedings

Rolland, Colette ; Bodart, François ; Cauvet, Corine; Springerlink (Online Service) (Corporate Author)

Lecture Notes in Computer Science,

ISBN: 9783540477358 ; ISBN: 3540477357 ; DOI: 10.1007/3-540-56777-1

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...