skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 1.783.535  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Tất cả các phiên bản Russian xóa Tất cả các phiên bản Sáng chế xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Конденсатор

Pavlovskij S.M

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Способ получения алкиловых эфиров нитрофенолов

Izmailskij V.A ; Razorenov B.A

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Способ получения диазосоединений сульфофенолов или их производных

Matveev V.K ; Rodionov V.M

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Способ сульфирования жиров

Vulfson M.D ; Durov B.I ; Prigozhin B.S ; Etingof I.I

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ручной дровокольный станок

Fedorov V.S

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Способ смены деревянных мостовых ферм

Petropavlovskij S.D

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Конденсатор переменной емкости

Osipov P.P

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Устройство для усиления микрофонного тока с применением самоиндукции

Shenfer K.I

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Автоматический пистолет

Lyapin A.F

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Шахтно-ступенчатая топка с цепной решеткой для торфа

Silnitskij A.K

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Способ приготовления консистентных мазей

Karetnikov V.V

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Способ амидирования жидких сульфохлоридов ароматического ряда

Pantelejmonov B.G

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Способ получения 2,7-диамидопроизводных ксантона или его гомологов

Poraj-Koshits A.E

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ротационный колун

Fedorov V.S

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu
16
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Прицельный станок с пружинным шаровым сочленением

Kruglikov T.D

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Способ регенерирования сульфо-кислот, употребленных при гидролизе жиров

Petrov G.S

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Способ приготовления консистентных мазей

Voznesenskij N.N

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Авиационная зажигательная бомба

Starostin L.N

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Турбопневматический перфоратор

Vitenzon E.I ; Vitenzon I.I

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 1.783.535  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Toàn văn trực tuyến (1.783.530)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1962  (39.085)
 2. 1962đến1975  (2.932)
 3. 1976đến1989  (263.239)
 4. 1990đến2004  (389.414)
 5. Sau 2004  (1.088.851)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Chủ đề 

 1. Chemistry  (1.783.531)
 2. Medicine  (1.783.530)
 3. Sciences  (1.783.530)
 4. Transporting  (425.374)
 5. Performing Operations  (425.374)
 6. Metallurgy  (321.318)
 7. Physics  (315.816)
 8. Electricity  (198.887)
 9. Organic Chemistry  (87.650)
 10. Basic Electric Elements  (64.573)
 11. Electric Communication Technique  (56.643)
 12. Acyclic OR Carbocyclic Compounds  (27.220)
 13. Basic Electronic Circuitry  (24.968)
 14. Inorganic Chemistry  (21.784)
 15. Railways  (16.077)
 16. Compounds Thereof  (14.437)
 17. Transmission  (14.302)
 18. Telephonic Communication  (4.981)
 19. Motor Railcars  (1.500)
 20. Locomotives  (1.500)
 21. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (1.118.378)
 2. Ukrainian  (74.594)
 3. French  (17.308)
 4. Romanian  (7.741)
 5. German  (13)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Petrov G.S
 2. Kovalenkov V.I
 3. Fedorov V.S
 4. Chernyshev A.A
 5. Mitkevich V.F

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...