skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 119  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Tất cả các phiên bản Medicine xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Does polyp size scatter matter?

Shaw, Michael J ; Shaukat, Aasma

Gastrointestinal Endoscopy, January 2016, Vol.83(1), pp.209-211 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0016-5107 ; E-ISSN: 1097-6779 ; DOI: 10.1016/j.gie.2015.08.060

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

High-power precision compact variable-focus fiber optic collimator

Shaw Michael J

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

HIGH-POWER PRECISION COMPACT VARIABLE-FOCUS FIBER OPTIC COLLIMATOR

Shaw Michael J

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

APPAREIL DE MISE EN FORME ET DE COMMANDE DE FAISCEAU
BEAM SHAPING AND CONTROL APPARATUS

Staver, Philip, Randall ; Shaw, Michael, J

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

APPAREIL DE MISE EN FORME ET DE COMMANDE DE FAISCEAU
BEAM SHAPING AND CONTROL APPARATUS

Staver, Philip, Randall ; Shaw, Michael, J

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

DIGITAL POTENTIOSTAT CIRCUIT AND SYSTEM

Noble Bradley L ; Shaw Michael J

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

APPAREIL DE MISE EN FORME ET DE COMMANDE DE FAISCEAU
BEAM SHAPING AND CONTROL APPARATUS

Staver, Philip, Randall ; Shaw, Michael, J

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Beam shaping and control apparatus

Staver Philip R ; Shaw Michael J

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

BEAM SHAPING AND CONTROL APPARATUS

Staver Philip R ; Shaw Michael J

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Digital potentiostat circuit and system

Noble Bradley L ; Shaw Michael J

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

PREFERENTIAL ROUTING OF SECURED CALLS

Shaw Michael J ; Wnuck Kenneth

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ruggedized Fiber Optic Laser for High Stress Environments

Johnson Benjamin R ; Shaw Michael J ; Forbes Tyler

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

ELECTROCHEMICAL SYSTEM WITH CONCENTRATION RECIRCULATION IN CYCLIC BATCH MODE

Liang, Li-Shiang ; Shaw, Michael J ; Du, Wenxin

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Methods and systems for implementing transmit diversity over a wireless medium and networks using the same

Shaw Michael J ; Dillon Daniel R ; Smith Graham

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

CONNECTEUR FLUIDIQUE DE FIBRES OPTIQUES À CONTRAINTE NULLE
ZERO STRESS FIBER OPTIC FLUID CONNECTOR

Johnson, Benjamin R ; Kelly, David P ; Shaw, Michael J

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

SYSTÈME ÉLECTROCHIMIQUE À RECIRCULATION DE CONCENTRATION EN MODE DIFFÉRÉ CYCLIQUE
ELECTROCHEMICAL SYSTEM WITH CONCENTRATION RECIRCULATION IN CYCLIC BATCH MODE

Liang, Li-Shiang ; Shaw, Michael J ; Du, Wenxin

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Temperature insensitive precision locking apparatus for use with large aperture adjustable optic mounts

Marcinuk Adam J ; Shaw Michael J ; Thompson David E

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ruggedized fiber optic laser for high stress environments

Johnson Benjamin R ; Shaw Michael J ; Forbes Tyler

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Electrochemical system with concentration recirculation in cyclic batch mode

Liang, Li-Shiang ; Shaw, Michael J ; Du, Wenxin

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

ZERO STRESS FIBER OPTIC FLUID CONNECTOR

Johnson Benjamin R ; Kelly David P ; Shaw Michael J

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 119  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (11)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1984  (24)
 2. 1984đến1995  (11)
 3. 1996đến2002  (12)
 4. 2003đến2010  (17)
 5. Sau 2010  (55)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Sáng chế  (108)
 2. Bài báo  (11)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (111)
 2. French  (40)
 3. German  (17)
 4. Chinese  (3)
 5. Korean  (2)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Shaw, Michael J.
 2. Shaw Michael J
 3. Liang, LI-Shiang
 4. Gifford, Joseph D
 5. Gu, George Y

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...