skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 131  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Tất cả các phiên bản Bài báo xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
IMF Research Bulletin, March 2012
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

IMF Research Bulletin, March 2012

International Monetary Fund. Research Dept.

IMF Research Bulletin, 2012, Vol.13(1), p.1

ISSN: 1020-8313 ; DOI: http://dx.doi.org/10.5089/9781475502183.026

Toàn văn sẵn có

2
Research Bulletin, June 2014
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Research Bulletin, June 2014

International Monetary Fund. Research Dept.

IMF Research Bulletin, 2014, Vol.15(2), p.1

ISSN: 1020-8313 ; DOI: http://dx.doi.org/10.5089/9781498320795.026

Toàn văn sẵn có

3
IMF Research Bulletin, December 2013
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

IMF Research Bulletin, December 2013

International Monetary Fund. Research Dept.

IMF Research Bulletin, 2013, Vol.14(4), p.1

ISSN: 1020-8313 ; DOI: http://dx.doi.org/10.5089/9781484378434.026

Toàn văn sẵn có

4
IMF Research Bulletin, September 2012
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

IMF Research Bulletin, September 2012

International Monetary Fund. Research Dept.

IMF Research Bulletin, 2012, Vol.13(3), p.1

ISSN: 1020-8313 ; DOI: http://dx.doi.org/10.5089/9781475510683.026

Toàn văn sẵn có

5
IMF Research Bulletin, June 2011
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

IMF Research Bulletin, June 2011

International Monetary Fund. Research Dept.

IMF Research Bulletin, 2011, Vol.12(2), p.1

ISSN: 1020-8313 ; DOI: http://dx.doi.org/10.5089/9781463902919.026

Toàn văn sẵn có

6
IMF Research Bulletin, December 2011
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

IMF Research Bulletin, December 2011

International Monetary Fund. Research Dept.

IMF Research Bulletin, 2011, Vol.12(4), p.1

ISSN: 1020-8313 ; DOI: http://dx.doi.org/10.5089/9781463935153.026

Toàn văn sẵn có

7
IMF Research Bulletin, March 2013
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

IMF Research Bulletin, March 2013

International Monetary Fund. Research Dept.

IMF Research Bulletin, 2013, Vol.14(1), p.1

ISSN: 1020-8313 ; DOI: http://dx.doi.org/10.5089/9781484395660.026

Toàn văn sẵn có

8
IMF Research Bulletin, September 2011
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

IMF Research Bulletin, September 2011

International Monetary Fund. Research Dept.

IMF Research Bulletin, 2011, Vol.12(3), p.1

ISSN: 1020-8313 ; DOI: http://dx.doi.org/10.5089/9781463904906.026

Toàn văn sẵn có

9
IMF Research Bulletin, March 2011
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

IMF Research Bulletin, March 2011

International Monetary Fund. Research Dept.

IMF Research Bulletin, 2011, Vol.12(1), p.1

ISSN: 1020-8313 ; DOI: http://dx.doi.org/10.5089/9781455295661.026

Toàn văn sẵn có

10
IMF Research Bulletin, December 2012
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

IMF Research Bulletin, December 2012

International Monetary Fund. Research Dept.

IMF Research Bulletin, 2012, Vol.13(4), p.1

ISSN: 1020-8313 ; DOI: http://dx.doi.org/10.5089/9781475556650.026

Toàn văn sẵn có

11
IMF Research Bulletin, September 2013
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

IMF Research Bulletin, September 2013

International Monetary Fund. Research Dept.

IMF Research Bulletin, 2013, Vol.14(3), p.1

ISSN: 1020-8313 ; DOI: http://dx.doi.org/10.5089/9781475558531.026

Toàn văn sẵn có

12
IMF Research Bulletin, June 2012
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

IMF Research Bulletin, June 2012

International Monetary Fund. Research Dept.

IMF Research Bulletin, 2012, Vol.13(02), p.1

ISSN: 1020-8313 ; DOI: http://dx.doi.org/10.5089/9781475504255.026

Toàn văn sẵn có

13
IMF Research Bulletin, September 2014
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

IMF Research Bulletin, September 2014

International Monetary Fund. Research Dept.

IMF Research Bulletin, 2014, Vol.15(3), p.1

ISSN: 1020-8313 ; DOI: http://dx.doi.org/10.5089/9781498340045.026

Toàn văn sẵn có

14
Research Bulletin, March 2015
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Research Bulletin, March 2015

International Monetary Fund. Research Dept.

IMF Research Bulletin, 2015, Vol.16(1), p.1

ISSN: 1020-8313 ; DOI: http://dx.doi.org/10.5089/9781475551389.026

Toàn văn sẵn có

15
IMF Research Bulletin, December 2010
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

IMF Research Bulletin, December 2010

International Monetary Fund. Research Dept.

IMF Research Bulletin, 2010, Vol.11(4), p.1

ISSN: 1020-8313 ; DOI: http://dx.doi.org/10.5089/9781463904920.026

Toàn văn sẵn có

16
IMF Research Bulletin, September 2010
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

IMF Research Bulletin, September 2010

International Monetary Fund. Research Dept.

IMF Research Bulletin, 2010, Vol.11(03), p.01

ISSN: 1020-8313 ; DOI: http://dx.doi.org/10.5089/9781455243143.026

Toàn văn sẵn có

17
IMF Research Bulletin, June 2010
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

IMF Research Bulletin, June 2010

International Monetary Fund. Research Dept.

IMF Research Bulletin, 2010, Vol.11(2), p.1

ISSN: 1020-8313 ; DOI: http://dx.doi.org/10.5089/9781455293643.026

Toàn văn sẵn có

18
IMF Research Bulletin, March 2010
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

IMF Research Bulletin, March 2010

International Monetary Fund. Research Dept.

IMF Research Bulletin, 2010, Vol.11(1), p.1

ISSN: 1020-8313 ; DOI: http://dx.doi.org/10.5089/9781455291625.026

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Efficacy of plant oils and garlic cultivation on controlling Meloidogyne incognita infected tomato plants

El-Saedy , M.A.M. ; Mokbel , A.A. . Dept. Of Biology) ; Hammad , S.E. Agriculture Research Center . Plant Nematology Research Dept./ Plant Pathology Inst.)

Pakistan Journal of Nematology, 2016, Vol.(1), pp.39-50 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0255-7576

Toàn văn sẵn có

20
Polyphenolic content and antioxidant activity of some wild Saudi Arabian asteraceae plants
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Polyphenolic content and antioxidant activity of some wild Saudi Arabian asteraceae plants

Abdelaaty ; A.Shahat ; Abeer ; Y.Ibrahim ; Mansour ; S.Elsaid ; Abdelaaty A.Shahat;Abeer Y.Ibrahim;Mansour S.Elsaid;Pharmacognosy Department,College of Pharmacy,King Saud University;Phytochemistry Department,National Research Centre;Medicinal and Aromatic Plants Research Dept.,National Research Centre

亚太热带医药杂志:英文版 - Asian Pacific Journal of Tropical Medicine, 2014, Issue 07, pp.545-551 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1995-7645

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 131  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (55)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1981  (19)
 2. 1981đến1990  (11)
 3. 1991đến2000  (38)
 4. 2001đến2008  (30)
 5. Sau 2008  (33)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (123)
 2. Spanish  (2)
 3. Japanese  (2)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...