skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 161  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Tất cả các phiên bản Communications Of The Acm xóa Tất cả các phiên bản User Interface xóa Tất cả các phiên bản Computer Science xóa Tất cả các phiên bản ACM Digital Library xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A blind person's interactions with technology.(Contributed Articles)

Shinohara, Kristen ; Tenenberg, Josh

Communications of the ACM, August, 2009, Vol.52(8), p.58(9) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0001-0782

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A comparison of the decision table and tree. (program development techniques) (Technical)

Subramanian, Girish H. ; Nosek, John ; Raghunathan, Sankaran P. ; Kanitkar, Santosh S.

Communications of the ACM, Jan, 1992, Vol.35(1), p.89(6) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0001-0782

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A CONTRIBUTION TO THE DESIGN PROCESS.(Bang & Olufsen)(Company Business and Marketing)

Baerentsen, Klaus B. ; Slavensky, Henning

Communications of the ACM, May, 1999, Vol.42(5), p.72(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0001-0782

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A generalized user interface for applications programs

Bass, Leonard ; Bunker, Ralph

Communications of the ACM, 01 December 1981, Vol.24(12), pp.796-800 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/358800.358802

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A generalized user interface for applications programs (II)

Bass, Leonard

Communications of the ACM, 01 June 1985, Vol.28(6), pp.617-627 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/3812.3816

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A softbot-based interface to the Internet

Etzioni, Oren ; Weld, Daniel

Communications of the ACM, 01 July 1994, Vol.37(7), pp.72-76 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/176789.176797

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A VIRTUAL OPERATING SYSTEM

Hall, Dennis E ; Scherrer, Deborah K ; Sventek, Joseph S; Lawrence Berkeley National Lab. (Lbnl), Berkeley, Ca (United States) (Corporate Author)

Communications of the ACM, 01 May 1980, Vol.23(9) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0001-0782 ; E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/359007.359010

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

ACCESSING THE DEEP WEB

He, Bin ; Patel, Mitesh ; Zhang, Zhen

Association for Computing Machinery. Communications of the ACM, May 2007, Vol.50(5), pp.95-101 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00010782 ; E-ISSN: 15577317

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

ACE: Building interactive graphical applications

Johnson, Jeff ; Nardi, Bonnie ; Zarmer, Craig ; Miller, James

Association for Computing Machinery. Communications of the ACM, Apr 1993, Vol.36(4), p.40 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00010782 ; E-ISSN: 15577317

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Activity-Centric Computing Systems

Bardram, Jakob ; Jeuris, Steven ; Tell, Paolo ; Houben, Steven ; Voida, Stephen

Association for Computing Machinery. Communications of the ACM, Aug 2019, Vol.62(8), p.72 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00010782 ; E-ISSN: 15577317 ; DOI: 10.1145/3325901

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Adaptive Brain Interfaces

Del R. Millan, Jose

Communications of the ACM, March, 2003, Vol.46(3), p.74(7) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0001-0782

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Adaptive interfaces for ubiquitous Web access: allowing mobile users to access any information at any time from any location

Billsus, Daniel ; Brunk, Clifford A. ; Evans, Craig ; Gladish, Brian ; Pazzani, Michael

Communications of the ACM, May, 2002, Vol.45(5), p.34(5) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0001-0782

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

AGENT-BASED END-USER DEVELOPMENT

Repenning, Alexander ; Ioannidou, Andri

Association for Computing Machinery. Communications of the ACM, Sep 2004, Vol.47(9), pp.43-46 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00010782 ; E-ISSN: 15577317 ; DOI: 10.1145/1015864.1015887

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Agents and creativity

Boden, Margaret

Association for Computing Machinery. Communications of the ACM, Jul 1994, Vol.37(7), p.117 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00010782 ; E-ISSN: 15577317

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Agents that reduce work and information overload

Maes, Pattie

Association for Computing Machinery. Communications of the ACM, Jul 1994, Vol.37(7), p.30 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00010782 ; E-ISSN: 15577317

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Architecting Personalized Delivery of Multimedia Information

Loeb, Shoshana

Association for Computing Machinery. Communications of the ACM, Dec 1992, Vol.35(12), p.39 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00010782 ; E-ISSN: 15577317

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Attentive agents.(includes related article about an attentive agent, called PONG, that senses and responds to a user's gaze, voice, and facial expression)(Special Section: Attentive User Interfaces)(Cover Story)

Licklider, J. C. R. C. R.

Communications of the ACM, March, 2003, Vol.46(3), p.47(5) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0001-0782

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Attuning notification design to user goals and attention costs

Mccrickard, D ; Chewar, C

Communications of the ACM, 01 March 2003, Vol.46(3), pp.67-72 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/636772.636800

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Beyond Power: MAKING BIOINFORMATICS TOOLS USER-CENTERED

Javahery, Homa ; Seffah, Ahmed ; Radhakrishnan, Thiruvengadam

Association for Computing Machinery. Communications of the ACM, Nov 2004, Vol.47(11), pp.58-63 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00010782 ; E-ISSN: 15577317 ; DOI: 10.1145/1029496.1029527

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Biomedical Computing and VISUALIZATION SOFTWARE ENVIRONMENTS

Johnson, Chris ; Macleod, Rob ; Parker, Steven ; Weinstein, David

Association for Computing Machinery. Communications of the ACM, Nov 2004, Vol.47(11), pp.64-71 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00010782 ; E-ISSN: 15577317 ; DOI: 10.1145/1029496.1029528

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 161  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Toàn văn trực tuyến (1)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1992  (12)
 2. 1992đến1997  (41)
 3. 1998đến2003  (39)
 4. 2004đến2010  (36)
 5. Sau 2010  (33)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Selker, Ted
 2. Miller, Christopher
 3. Bickmore, Timothy
 4. Robertson, George
 5. Monroe, Don

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...