skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 67  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 next page
Lọc theo: Tất cả các phiên bản SpringerLink Book Series xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Transnational Networks in Regional Integration : Governing Europe 1945-83
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Transnational Networks in Regional Integration : Governing Europe 1945-83

Kaiser, Wolfram; Leucht, Brigitte, Professor; Gehler, Michael, Professor

E-ISBN: 9780230283268 E-ISBN: 0230283268 DOI: 10.1057/9780230283268 ISBN: 9780230241695

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Modernism and Eugenics
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Modernism and Eugenics

Turda, Marius

E-ISBN: 9780230281332 E-ISBN: 0230281338 DOI: 10.1057/9780230281332 ISBN: 9780230230835 ISBN: 9780230230828

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
The Uses of the Middle Ages in Modern European States : History, Nationhood and the Search for Origins
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Uses of the Middle Ages in Modern European States : History, Nationhood and the Search for Origins

Evans, R.J.W.; Marchal, Guy P.

E-ISBN: 9780230283107 E-ISBN: 0230283101 DOI: 10.1057/9780230283107 ISBN: 9780230576025

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
The German Question and the International Order, 1943-48
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The German Question and the International Order, 1943-48

Lewkowicz, Nicolas

E-ISBN: 9780230283329 E-ISBN: 0230283322 DOI: 10.1057/9780230283329 ISBN: 9780230248120

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Evaluating and Standardizing Therapeutic Agents, 1890-1950
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evaluating and Standardizing Therapeutic Agents, 1890-1950

Gradmann, Christoph; Simon, Jonathan

E-ISBN: 9780230285590 E-ISBN: 0230285597 DOI: 10.1057/9780230285590 ISBN: 9780230202818

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Murder and Media in the New Rome : The Fadda Affair
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Murder and Media in the New Rome : The Fadda Affair

Simpson, Thomas

E-ISBN: 9780230116535 E-ISBN: 0230116531 DOI: 10.1057/9780230116535 ISBN: 9780230108363

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Mapping Ethnography in Early Modern Germany : New Worlds in Print Culture
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mapping Ethnography in Early Modern Germany : New Worlds in Print Culture

Leitch, Stephanie

E-ISBN: 9780230112988 E-ISBN: 0230112986 DOI: 10.1057/9780230112988 ISBN: 9780230620292

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Headhunting and Colonialism : Anthropology and the Circulation of Human Skulls in the Portuguese Empire, 1870-1930
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Headhunting and Colonialism : Anthropology and the Circulation of Human Skulls in the Portuguese Empire, 1870-1930

Roque, Ricardo

E-ISBN: 9780230251335 E-ISBN: 0230251331 DOI: 10.1057/9780230251335 ISBN: 9780230222052

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Benjamin Constant and the Birth of French Liberalism
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Benjamin Constant and the Birth of French Liberalism

Vincent, K. Steven

E-ISBN: 9780230117105 E-ISBN: 0230117104 DOI: 10.1057/9780230117105 ISBN: 9780230110090

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Public Pantheons in Revolutionary Europe : Comparing Cultures of Remembrance, c. 1790-1840
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Public Pantheons in Revolutionary Europe : Comparing Cultures of Remembrance, c. 1790-1840

Bouwers, Eveline G., Dr

E-ISBN: 9780230360983 E-ISBN: 023036098X DOI: 10.1057/9780230360983 ISBN: 9780230294714

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Mohamed Fekini and the Fight to Free Libya
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mohamed Fekini and the Fight to Free Libya

Del Boca, Angelo; Shugaar, Antony

E-ISBN: 9780230116337 E-ISBN: 0230116337 DOI: 10.1057/9780230116337 ISBN: 9780230108868

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Modernism and Style
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Modernism and Style

Hutchinson, Ben, Dr

E-ISBN: 9780230343207 E-ISBN: 0230343201 DOI: 10.1057/9780230343207 ISBN: 9780230230965 ISBN: 9780230230972

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Witchcraft and Demonology in South-West England, 1640-1789
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Witchcraft and Demonology in South-West England, 1640-1789

Barry, Jonathan

E-ISBN: 9780230361386 E-ISBN: 0230361382 DOI: 10.1057/9780230361386 ISBN: 9780230292260

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
The Martial Ethic in Early Modern Germany : Civic Duty and the Right of Arms
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Martial Ethic in Early Modern Germany : Civic Duty and the Right of Arms

Tlusty, B. Ann

E-ISBN: 9780230305519 E-ISBN: 0230305512 DOI: 10.1057/9780230305519 ISBN: 9780230576568

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
City and Nation in the Italian Unification : The National Festivals of Dante Alighieri
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

City and Nation in the Italian Unification : The National Festivals of Dante Alighieri

Yousefzadeh, Mahnaz

E-ISBN: 9780230118720 E-ISBN: 0230118720 DOI: 10.1057/9780230118720 ISBN: 9780230108646

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Modernism and Nihilism
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Modernism and Nihilism

Weller, Shane

E-ISBN: 9780230294622 E-ISBN: 0230294626 DOI: 10.1057/9780230294622 ISBN: 9780230231047 ISBN: 9780230231030

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Europeanization in the Twentieth Century : Historical Approaches
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Europeanization in the Twentieth Century : Historical Approaches

Conway, Martin; Patel, Kiran Klaus

E-ISBN: 9780230293120 E-ISBN: 0230293123 DOI: 10.1057/9780230293120 ISBN: 9780230232686

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Roosevelt, Franco, and the End of the Second World War
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Roosevelt, Franco, and the End of the Second World War

Thomàs, Joan Maria

E-ISBN: 9780230118676 E-ISBN: 0230118674 DOI: 10.1057/9780230118676 ISBN: 9780230102170

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Magical Treasure Hunting in Europe and North America : A History
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Magical Treasure Hunting in Europe and North America : A History

Dillinger, Johannes, Dr

E-ISBN: 9780230353312 E-ISBN: 0230353312 DOI: 10.1057/9780230353312 ISBN: 9780230000049

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
West Germans Against The West : Anti-Americanism in Media and Public Opinion in the Federal Republic of Germany, 1949-68
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

West Germans Against The West : Anti-Americanism in Media and Public Opinion in the Federal Republic of Germany, 1949-68

Müller, Christoph Hendrik

E-ISBN: 9780230251410 E-ISBN: 0230251412 DOI: 10.1057/9780230251410 ISBN: 9780230231559

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 67  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2006  (4)
 2. 2006đến2006  (1)
 3. 2007đến2007  (4)
 4. 2008đến2009  (16)
 5. Sau 2009  (42)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Barry, Jonathan
 2. Read, Colin
 3. Coleman, David
 4. Hanlon, Gregory
 5. Wishon, Mark

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...