skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 295  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Tất cả các phiên bản Humans xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Elias James Corey--Nobel Prize for retrosynthetic analysis

Shampo, Marc A ; Kyle, Robert A ; Steensma, David P

Mayo Clinic proceedings, January 2013, Vol.88(1), pp.e7 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1942-5546 ; PMID: 23274030 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.mayocp.2012.01.024

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Stamp vignette on medical science. Daniel Alcides Carrión--Peruvian hero and medical martyr

Steensma, David P ; Montori, Victor M ; Shampo, Marc A ; Kyle, Robert A

Mayo Clinic proceedings, June 2014, Vol.89(6), pp.e55-6 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1942-5546 ; PMID: 24943706 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.mayocp.2013.08.025

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Stamp vignette on medical science. Nicolae Testemiţanu-Moldovan surgeon, scientist, and politician

Dumitrascu, Dan L ; Shampo, Marc ; Kyle, Robert A ; Steensma, David P

Mayo Clinic proceedings, December 2014, Vol.89(12), pp.e131 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1942-5546 ; PMID: 25468521 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.mayocp.2014.02.023

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sellos con un aire.
Stamps with an air

Noguera Paláu, J J

Archivos de la Sociedad Espanola de Oftalmologia, August 2012, Vol.87(8), pp.268

E-ISSN: 1989-7286 ; PMID: 22794178 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.oftal.2012.05.003

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dengue An Escalating Problem

Pai-Dhungat, J V ; Parikh, Falguni

The Journal of the Association of Physicians of India, March 2015, Vol.63(3), pp.127-8 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0004-5772 ; PMID: 26543988 Version:1

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Yawning: Behavior and Physiology

Dhungat, J V Pai

The Journal of the Association of Physicians of India, July 2016, Vol.64(7), pp.106 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0004-5772 ; PMID: 27759362 Version:1

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ferdinand Von Hebra--founder of classical dermatology

Pai-Dhungat, J V

The Journal of the Association of Physicians of India, January 2014, Vol.62(1), pp.80-1 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0004-5772 ; PMID: 25327105 Version:1

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reply to the letter to the editor: Art in science: orthopaedics through philatelic material

Gursu, Sarper ; Yildirim, Timur ; Sahin, Vedat ; Tok, Emine

Clinical orthopaedics and related research, March 2014, Vol.472(3), pp.1048 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1528-1132 ; PMID: 24442839 Version:1 ; DOI: 10.1007/s11999-013-3454-0

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Art in science: orthopaedics through philatelic material

Gursu, Sarper ; Yildirim, Timur ; Sahin, Vedat ; Tok, Emine ; Koc, Emine

Clinical orthopaedics and related research, December 2013, Vol.471(12), pp.3755-9 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1528-1132 ; PMID: 24072626 Version:1 ; DOI: 10.1007/s11999-013-3280-4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Anton Freiherr von Eiselsberg (1860-1939)

Hass, L F

Journal of neurology, neurosurgery, and psychiatry, February 2002, Vol.72(2), pp.273 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3050 ; PMID: 11796785 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Constantin von Economo (1876-1931)

Haas, L F

Journal of neurology, neurosurgery, and psychiatry, July 2002, Vol.73(1), pp.81 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3050 ; PMID: 12082055 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pioneers in infection control

Wright, P

The Journal of hospital infection, October 2001, Vol.49(2), pp.128 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0195-6701 ; PMID: 11567558 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Frederick Sanger--winner of 2 Nobel prizes

Shampo, Marc A ; Kyle, Robert A

Mayo Clinic proceedings, March 2002, Vol.77(3), pp.212 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0025-6196 ; PMID: 11888021 Version:1

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Joseph Hyrtl--anatomist of the 19th century

Kyle, R A ; Shampo, M A

Mayo Clinic proceedings, May 2001, Vol.76(5), pp.456 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0025-6196 ; PMID: 11357789 Version:1

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Shibasaburo Kitasato--Samurai Bacteriologist

Pai-Dhungat, J V ; Parikh, Falguni

The Journal of the Association of Physicians of India, December 2014, Vol.62(12), pp.71-2 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0004-5772 ; PMID: 26259430 Version:1

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

James Young Simpson & Painless Labour

Pai-Dhungat, J V ; Parikh, Falguni

The Journal of the Association of Physicians of India, March 2015, Vol.63(3), pp.50-1 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0004-5772 ; PMID: 26540834 Version:1

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hideyo Noguchi (1876-1928): distinguished bacteriologist

Tan, Siang Yong ; Furubayashi, Jill

Singapore medical journal, October 2014, Vol.55(10), pp.550-1 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0037-5675 ; PMID: 25631898 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Autism--Need for Awareness

Gore, Geeta ; Pai-Dhungat, J V

The Journal of the Association of Physicians of India, January 2015, Vol.63(1), pp.71-2 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0004-5772 ; PMID: 26591135 Version:1

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Medical philately. Dengue an escalating problem

Pai-Dhungat, J V ; Parikh, Falguni

The Journal of the Association of Physicians of India, August 2013, Vol.61(8), pp.582 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0004-5772 ; PMID: 24818351 Version:1

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Paul D. Boyer—Nobel prize for work on ATP synthase

Shampo, Marc A ; Kyle, Robert A ; Steensma, David P

Mayo Clinic proceedings, November 2011, Vol.86(11), pp.e51 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1942-5546 ; PMID: 22141183 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 295  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (272)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1982  (7)
 2. 1982đến1995  (34)
 3. 1996đến2002  (122)
 4. 2003đến2011  (75)
 5. Sau 2011  (57)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (283)
 2. Spanish  (22)
 3. Portuguese  (7)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Davies, M.K.
 2. Haas, L.F.
 3. Kyle, R.A.
 4. Shampo, M.A.
 5. Hollman, A.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...