skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Tất cả các phiên bản Proteins xóa Tất cả các phiên bản Russian xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Immunohistochemical expression of intermediate filaments in diagnostics of diffuse gliomas

Shynkarenko, T.V; Journal Medical Perspectives, (Medicni Perspektivi) (Editor)

Medical perspectives (Medicni Perspektivi), 2017, Vol.22(3), pp.93-98 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2307-0404 ; E-ISSN: 2307-0404 ; DOI: 10.26641/2307-0404.2017.3.111932

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Compaction Principle and Approaches to Biopolymer Structure Deciphering.(Report)

Shabalkin, I. P. ; Shabalkin, P. I.

Bulletin of Experimental Biology and Medicine, Oct, 2010, Vol.149(4), p.540(7) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0007-4888

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Characteristics of proteins synthesized by hydrogen-oxidizing microorganisms.(Report)

Volova, T. G. ; Barashkov, V. A.

Applied Biochemistry and Microbiology, Nov, 2010, Vol.46(6), p.574(6) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-6838

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
The Ribosome
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Ribosome

Spirin, A. S ; Gavrilova, L. P; Springerlink (Online Service) (Corporate Author)

Molecular Biology Biochemistry and Biophysics / Molekularbiologie Biochemie und Biophysik,

ISBN: 9783642884467 ; ISBN: 3642884466 ; DOI: 10.1007/978-3-642-88446-7

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (3)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (3)
 2. Sách  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Springer, G. F.
 2. Shabalkin, P. I.
 3. T. V. Shynkarenko
 4. Gavrilova, L. P
 5. Volova, T

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...