skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tất cả các phiên bản J - Political science. xóa Tất cả các phiên bản Seliktar, Ofira xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Navigating Iran : From Carter to Obama
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Navigating Iran : From Carter to Obama

Seliktar, Ofira

E-ISBN: 9781137010889 E-ISBN: 1137010886 DOI: 10.1057/9781137010889 ISBN: 9780230337299

Toàn văn sẵn có

2
The Politics of Intelligence and American Wars with Iraq
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Politics of Intelligence and American Wars with Iraq

Seliktar, Ofira

E-ISBN: 9780230610408 E-ISBN: 0230610404 DOI: 10.1057/9780230610408 ISBN: 9780230604537

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Seliktar, Ofira

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...