skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 75  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 next page
Lọc theo: Chủ đề: Giáo trình xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Elementary practical organic chemistry. Part 1, Small scale Preparations

Vogel A. I.

London : Longmans, green & comp, 1957 - (546 VOG(1) 1957)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Elementary practical organic chemistry . Part 2, Qualitative organic analysis.

Vogel A.I.

London : Longmans green , 1957 - (546 VOG(2) 1957)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

3
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Giáo trình hoá học đại cương. Phần 1

Nê-Kha-xốp B.V.; Cù Thanh Long người dịch

H. : Giáo dục, 1962 - (540 NEK(1) 1962)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

4
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Giáo trình hoá hữu cơ. Tập 2

Lê Huy Đắc; Trần Quốc Sơn

H. : Giáo dục, 1962 - (547 LE-Đ(2) 1962)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

5
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Giáo trình hoá học đại cương. Phần 2

Nêkhaxôp B.V.

H. : Giáo dục, 1962 - (540.71 NEK(2) 1962)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

6
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Xúc tác trong hoá hữu cơ. In Rô-nê-ô

Ngô Thị Thuận

H. : ĐHTH, 1965 - (547 NG-T 1965)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

7
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Химия : для студентов иностранцев

Капустян А.И.

М. : Вышая школа, 1970 - (540 Кап 1970)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

8
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Методика обучения химии : для педагогических институтов

Кирюшкин Д.М.; Полосин В.С

Москва : Просвещение, 1970 - (540 Кир 1970)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

9
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Giáo trình hoá học phức chất : In Rô-nê-ô

Lê Chí Kiên

H. : ĐHTH , 1971 - (546 LE-K 1971)

Truy cập trực tuyến

10
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Giáo trình hoá học chất keo

Lê Nguyên Tảo; Lê Tiến Hoàn

H. : ĐHTH , 1972 - (541 LE-T 1972)

Truy cập trực tuyến

11
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hoá học chất keo. Tập 1

Voiutski S. S.; Lê Nguyên Tảo

H. : ĐH và THCN , 1973 - (541 VOI(1) 1973)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

12
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Phương pháp Complexon : Những xác định cơ bản. In Rô-nê-ô

Pribil R.

H. : ĐHTH , 1973 - (540 PRI 1973)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

13
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hoá học chất keo. Tập 2

Voiutski S.S.; Lê Nguyên Tảo

H. : Đại học và trung học chuyên nghiệp, 1973 - (541 VOI(2) 1973)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

14
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Câu hỏi và bài tập hoá lý

La Đồng Minh

H. : Giáo dục, 1973 - H. : Giáo dục , 1973 - (541 LA 1973) - (541.076 LA-M 1973)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

15
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lý luận dạy học hoá học. Tập 1

Nguyễn Ngọc Quang; Dương Xuân Trinh; Nguyễn Cương

H. : Giáo dục, 1975 - (540 NG-Q(1) 1975)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

16
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cấu tạo nguyên tử và liên kết hoá học. Tập 1

Đào Đình Thức

H. : ĐH & THCN, 1975 - (541 ĐA-T(1) 1975)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Xem 2 phiên bản
17
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hoá học lượng tử

Eyring H.; Kimball G.E; Walter J; Lâm Ngọc Thiềm; Trần Vĩnh Quý

H. : Khoa học và kỹ thuật, 1976 - H. : KH và KT , 1976 - (541 EYR 1976)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

18
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hoá học và vật lý các hợp chất Polyme : Giáo trình cơ sở dùng cho sinh viên ngành hoá

Hồ Uy Liêm; Ngô Duy Cường

H. : ĐHTH , 1976 - (541 HO-L 1976)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

19
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Các phương pháp phân tích hoá học hữu cơ. Tập 1

Weye H.; Nguyễn Đức Huệ; Nguyễn Đức Thạch

H. : KHKT, 1977 - H. : KH và KT , 1977 - (547.046 WEY(1) 1977) - (547 WEY(1) 1977)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

20
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cấu tạo nguyên tử và liên kết hoá học. T. 2

Đào Đình Thức

H. : KH và KT , 1980 - (541 ĐA-T(2) 1980)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Kết quả 1 - 20 của 75  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1972  (9)
 2. 1972đến1979  (10)
 3. 1980đến1994  (6)
 4. 1995đến2001  (35)
 5. Sau 2001  (19)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (56)
 2. Vietnamese  (22)
 3. Russian  (1)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Lâm Ngọc Thiềm
 2. Phạm Luận
 3. Lê Chí Kiên
 4. Vũ Đăng Độ
 5. Đào Đình Thức

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...