skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 2.209.300  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Injuries in Athletics: Causes and Consequences
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Injuries in Athletics: Causes and Consequences

Slobounov, Semyon

9780387725765; 9780387725772; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/24104; http://dx.doi.org/10.1007/978-0-387-72577-2

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Transnational Mobilities in Action Sport Cultures

Thorpe Holly

Palgrave Macmillan; 2014 - (796.046)

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

山西师大体育学院学报/#/山西師大體育學院學報

ISSN1008-8571

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Science & motricité

ISSN1378-1863

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Warning Letter Bulletin

ISSN1069-4218

Truy cập trực tuyến

6
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Klinische Sportmedizin

ISSN1617-4658

Truy cập trực tuyến

7
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dvs-Informationen

ISSN0944-6222

Truy cập trực tuyến

8
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

体育与科学/#/體育與科學

ISSN1004-4590

Truy cập trực tuyến

9
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

广州体育学院学报/#/廣州體育學院學報

ISSN1007-323X

Truy cập trực tuyến

10
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

天津体育学院学报/#/天津體育學院學報

ISSN1005-0000

Truy cập trực tuyến

11
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

体育学刊/#/體育學刊

ISSN1006-7116

Truy cập trực tuyến

12
Phát triển phong trào thể dục thể thao trong xây dựng nông thôn mới
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Phát triển phong trào thể dục thể thao trong xây dựng nông thôn mới

Vũ Trọng Lợi

Hà Nội : Thể dục thể thao , 2018 - (796 VU-L 2018) - ISBN9786048506698

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

13
Nutritional Supplements in Sports and Exercise
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nutritional Supplements in Sports and Exercise

Greenwood, Mike; Kalman, Douglas S.; Antonio, Jose (Eds.)

978-1-58829-900-0; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/30569

Truy cập trực tuyến

14
The sports book : the games, the rules, the tactics, the techniques
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The sports book : the games, the rules, the tactics, the techniques

Summers David; Davison-Aitkins Tarda

London ; New York : DK Pub., 2007. - (796.04 SPO 2007) - ISBN9780756631956;ISBN0756631955

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

15
Sport management : successful private sector business strategies
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sport management : successful private sector business strategies

Davis Kathleen A.

Madison, Wis. : Brown & Benchmark Pub., c1994 - (796 DAV 1994) - ISBN0697139956

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

16
Tổ chức giải thi đấu thể thao trong các lễ hội ở địa phương
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tổ chức giải thi đấu thể thao trong các lễ hội ở địa phương

Hoàng Công Dân; Nguyễn Ngọc Kim Anh

Hà Nội : Thể dục thể thao , 2018 - (796 HO-D 2018) - ISBN9786048506711

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

17
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Annales de kinesitherapie

ISSN0302-427X

Truy cập trực tuyến

18
Sport in society : issues and controversies
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sport in society : issues and controversies

Coakley Jay J.

Boston : McGraw-Hill, c2004. - (306.4 COA 2004) - ISBN0072556579 (alk. paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Xem 2 phiên bản
19
Exploring the social impacts of events
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Exploring the social impacts of events

Richards Greg

New York: Routledge, 2013 - (306.4 RIC 2013) - ISBN9780415539616

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

20
Sports medicine : examination & board review
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sports medicine : examination & board review

O'Connor Francis G

New York : McGraw-Hill Professional, c2005. - (617.1 SPO 2005) - ISBN0071421521

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Kết quả 1 - 20 của 2.209.300  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1957  (164.644)
 2. 1957đến1972  (73.782)
 3. 1973đến1988  (259.542)
 4. 1989đến2005  (535.153)
 5. Sau 2005  (1.145.009)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (1.773.493)
 2. German  (236.239)
 3. Chinese  (186.783)
 4. French  (183.669)
 5. Japanese  (122.915)
 6. Korean  (52.680)
 7. Spanish  (52.253)
 8. Russian  (17.858)
 9. Portuguese  (16.210)
 10. Italian  (13.238)
 11. Finnish  (5.216)
 12. Dutch  (4.334)
 13. Norwegian  (3.827)
 14. Danish  (3.428)
 15. Czech  (2.110)
 16. Polish  (1.987)
 17. Romanian  (857)
 18. Turkish  (824)
 19. Ukrainian  (696)
 20. Hungarian  (607)
 21. Greek  (361)
 22. Hebrew  (103)
 23. Arabic  (51)
 24. Lithuanian  (30)
 25. Slovak  (26)
 26. Persian  (25)
 27. Serbo-Croatian  (9)
 28. Icelandic  (8)
 29. Maori  (3)
 30. Vietnamese  (2)
 31. Armenian  (1)
 32. Macedonian  (1)
 33. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Anonymous
 2. Finch, Cf
 3. Finch, Caroline F
 4. Sawyer, Thomas H.
 5. Dvorak, Jiri

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...