skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Of Paradise, Power, and Pachyderms

Nincic, Miroslav

Political Science Quarterly, Summer 2007, Vol.122(2), pp.239-256 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00323195 ; E-ISSN: 1538-165X

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

From the Editor

Caraley, Demetrios James

Political Science Quarterly, 2007, Vol.122(2), pp.358-358 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0032-3195

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rationalizing the California Recall

Stone, Walter J.; Datta, Monti Narayan

Political Science and Politics, 2004, Vol.37(1), pp.19-21 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1049-0965 ; E-ISSN: 1537-5935 ; DOI: 10.1017.S1049096504003555

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Editors' Foreword

Nguyen, Kathy ; Parsons, Cameron

The Brown Journal of World Affairs, Spring/Summer 2013, Vol.19(2), p.V,VI [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 10800786 ; E-ISSN: 24723347

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

IntroductionRecalling the Recall: Reflections on Californias Recent Political Adventure

Bowler, Shaun; Cain, Bruce

Political Science and Politics, 2004, Vol.37(1), pp.7-10 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1049-0965 ; E-ISSN: 1537-5935 ; DOI: 10.1017.S104909650400352X

Truy cập trực tuyến

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Slavery is Bad for Business: Analyzing the Impact of Slavery on National Economies

Datta, Monti ; Bales, Kevin

The Brown Journal of World Affairs, Spring/Summer 2013, Vol.19(2), pp.205-223 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 10800786 ; E-ISSN: 24723347

Truy cập trực tuyến

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

APSR EXTERNAL REVIEWERS, 2010-2011

The American Political Science Review, Nov 2011, Vol.105(4), pp.852-859 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00030554 ; E-ISSN: 15375943 ; DOI: 10.1017/S0003055411000499

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

APSR EXTERNAL REVIEWERS, 2009-2010

The American Political Science Review, Dec 2010, Vol.104(4), pp.834-842 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00030554 ; E-ISSN: 15375943 ; DOI: 10.1017/S0003055410000547

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Exploitation creep and the unmaking of human trafficking law

Chuang, Janie A.

American Journal of International Law, Oct, 2014, Vol.108(4), p.609(41) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-9300

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

APSR EXTERNAL REVIEWERS, 2009???2010

American Political Science Review, 2010, Vol.104(4), pp.834-842 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-0554 ; E-ISSN: 1537-5943 ; DOI: 10.1017/S0003055410000547

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2007  (2)
 2. 2007đến2009  (2)
 3. 2010đến2010  (2)
 4. 2011đến2013  (3)
 5. Sau 2013  (1)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Datta, Monti Narayan
 2. Datta, Monti
 3. Datta, Mn
 4. Monti Narayan Datta
 5. Janie A. Chuang

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...