skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

HERSTELLUNGSVERFAHREN FÜR KUNSTSTOFFHÄUTE DURCH PULVERSINTERN UND ENTSPRECHENDES SINTERWERKZEUG

Nyssen, Siegfried

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

PULVER ZUM PULVERSINTERN UND DARAUS HERGESTELLTES FORMTEIL

Nakatsuji, Yoshihiro ; Sugimoto, Hiroyuki ; Ohtani, Kohsuke

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

BINDEMITTEL ZUM PULVERSINTERN ANORGANISCHER MATERIALIEN

Hashimoto,Tadanori ; Hama,Masaaki ; Kobayashi,Osamu

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Zusammensetzung eines thermoplastischen Elastomers zum Pulversintern, Pulver und daraus geformter Gegenstand

Sugimoto, Hiroyuki ; Nakatsuji, Yoshihiro

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

ZUSAMMENSETZUNG EINES THERMOPLASTISCHEN ELASTOMERS ZUM PULVERSINTERN, PULVER UND DARAUS GEFORMTER GEGENSTAND

Sugimoto, Hiroyuki ; Nakatsuji, Yoshihiro

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sinterwerkzeug zur Herstellung von Kunststoffhäuten durch Pulversintern und Verfahren zur Herstellung der Häute

Nyssen, Siegfried

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu
8
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

PULVER ZUM PULVERSINTERN UND DARAUS HERGESTELLTES FORMTEIL
POUDRE POUR MOULAGE A PARTIR DE POUDRES ET OBJET MOULE
POWDER FOR POWDER MOLDING AND MOLDED ARTICLE

Nakatsuji, Yoshihiro ; Sugimoto, Hiroyuki ; Ohtani, Kohsuke

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu
10
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

PULVER ZUM PULVERSINTERN UND DARAUS HERGESTELLTES FORMTEIL
POUDRE POUR MOULAGE A PARTIR DE POUDRES ET OBJET MOULE
POWDER FOR POWDER MOLDING AND MOLDED ARTICLE

Nakatsuji, Yoshihiro ; Sugimoto, Hiroyuki ; Ohtani, Kohsuke

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu
12
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu
13
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu
14
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu
15
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu
16
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2000  (1)
 2. 2000đến2003  (2)
 3. 2004đến2004  (3)
 4. 2005đến2007  (6)
 5. Sau 2007  (4)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. French  (10)
 2. English  (10)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Nakatsuji, Yoshihiro
 2. Sugimoto, Hiroyuki
 3. Nyssen, Siegfried
 4. Ohtani, Kohsuke
 5. Hashimoto,Tadanori

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...