skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 30  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page
Lọc theo: Chủ đề: Information Retrieval xóa Cơ sở dữ liệu: Emerald Insight xóa Chủ đề: Searching xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Impact of internet search engines on OPAC users: a study of Punjabi University, Patiala (India)

Kumar, Shiv

Program, 10 February 2012, Vol.46(1), pp.56-70 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0033-0337 ; E-ISSN: 1758-7301 ; DOI: 10.1108/00330331211204566

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of web searching on the OPAC: a comparison of selected university libraries

Kumar, Shiv

Library Hi Tech News, 09 August 2011, Vol.28(6), pp.14-21

ISSN: 0741-9058 ; E-ISSN: 2054-1678 ; DOI: 10.1108/07419051111173883

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Information seeking behaviour of astronomy astrophysics scientists

Sahu, Hemant Kumar ; Nath Singh, Surya

Aslib Proceedings, 01 February 2013, Vol.65(2), pp.109-142 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0001-253X ; E-ISSN: 1758-3748 ; DOI: 10.1108/00012531311313961

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Multilingual needs and expectations in digital libraries

Wu, Dan ; He, Daqing ; Luo, Bo

The Electronic Library, 06 April 2012, Vol.30(2), pp.182-197 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0264-0473 ; E-ISSN: 1758-616X ; DOI: 10.1108/02640471211221322

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Users' searching behaviour in using online databases at Vietnam National University - Ho Chi Minh City

Hong Sinh, Nguyen ; Thi Hong Nhung, Hoang

Library Management, 19 October 2012, Vol.33(8/9), pp.458-468 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0143-5124 ; E-ISSN: 1758-7921 ; DOI: 10.1108/01435121211279821

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

User perception and use of OPAC: a comparison of three universities in the Punjab region of India

Kumar, Shiv ; Vohra, Ranjana

The Electronic Library, 08 February 2013, Vol.31(1), pp.36-54 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0264-0473 ; E-ISSN: 1758-616X ; DOI: 10.1108/02640471311299128

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Use of computer, internet, and library OPACs among rural and urban postgraduates in Indian universities

Kumar, Shiv

OCLC Systems & Services: International digital library perspectives, 17 August 2012, Vol.28(3), pp.144-163 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1065-075X ; E-ISSN: 2054-1694 ; DOI: 10.1108/10650751211262137

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Individual differences of science teachers and interactive video retrieval

Albertson, Dan ; Johnston, Melissa P

The Electronic Library, 01 February 2016, Vol.34(1), pp.42-57 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0264-0473 ; E-ISSN: 1758-616X ; DOI: 10.1108/EL-11-2014-0198

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Podcast search: user goals and retrieval technologies

Jana Besser ; Martha Larson ; Katja Hofmann

Online Information Review, 2010, Vol.34(3), p.395-419 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1468-4527 ; DOI: 10.1108/14684521011054053

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Order effect in interactive information retrieval evaluation: an empirical study

Clemmensen, Melanie Landvad ; Borlund, Pia

Journal of Documentation, 14 March 2016, Vol.72(2), pp.194-213 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-0418 ; E-ISSN: 1758-7379 ; DOI: 10.1108/JD-04-2015-0051

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An empirical analysis of user behaviour on multilingual information retrieval

Si, Li ; Pan, Qiuyu ; Zhuang, Xiaozhe

The Electronic Library, 05 June 2017, Vol.35(3), pp.410-426 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0264-0473 ; E-ISSN: 1758-616X ; DOI: 10.1108/EL-01-2016-0004

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Information searching behaviour of young Slovenian researchers

Polona Vilar ; Maja Žumer

Program: electronic library and information systems, 2011, Vol.45(3), p.279-293 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0033-0337 ; DOI: 10.1108/00330331111151593

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Exploring the context of visual information seeking

Sedghi, Shahram ; Shormeij, Zeinab ; Tahamtan, Iman

The Electronic Library, 04 June 2018, Vol.36(3), pp.445-456 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0264-0473 ; E-ISSN: 1758-616X ; DOI: 10.1108/EL-03-2017-0054

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Undergraduate students' interaction with online information resources in their academic tasks

He, Daqing ; Wu, Dan ; Yue, Zhen ; Fu, Anna ; Thien Vo, Kim

Aslib Proceedings, 23 November 2012, Vol.64(6), pp.615-640 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0001-253X ; E-ISSN: 1758-3748 ; DOI: 10.1108/00012531211281715

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Subjective and objective evaluation of interactive and automatic query expansion

Shapira, Bracha ; Taieb-Maimon, Meirav ; Nemeth, Yael

Online Information Review, 01 August 2005, Vol.29(4), pp.374-390 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1468-4527 ; E-ISSN: 1468-4535 ; DOI: 10.1108/14684520510617820

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effects of interaction design in digital libraries on user interactions

Zhang, Xiangmin ; Li, Yuelin ; Liu, Jingjing ; Zhang, Ying

Journal of Documentation, 25 April 2008, Vol.64(3), pp.438-463 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-0418 ; E-ISSN: 1758-7379 ; DOI: 10.1108/00220410810867623

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Comparison and evaluation of the user interfaces of e-journals II: perceptions of the users

Polona Vilar ; Maja Žumer

Journal of Documentation, 2008, Vol.64(6), p.816-841 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-0418 ; DOI: 10.1108/00220410810912415

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The information needs and information-seeking behaviour of the users of the European Parliamentary Documentation Centre

Marcella, Rita ; Baxter, Graeme ; Davies, Sylvie ; Toornstra, Dick

Journal of Documentation, 23 October 2007, Vol.63(6), pp.920-934 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-0418 ; E-ISSN: 1758-7379 ; DOI: 10.1108/00220410710836420

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

User-defined relevance criteria in web searching

Savolainen, Reijo ; Kari, Jarkko

Journal of Documentation, 01 November 2006, Vol.62(6), pp.685-707 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-0418 ; E-ISSN: 1758-7379 ; DOI: 10.1108/00220410610714921

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Analysis of users' searches of CD-ROM databases

Okpala, Angela E ; Igbeka, Josephine U

The Electronic Library, 01 June 2005, Vol.23(3), pp.362-368 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0264-0473 ; E-ISSN: 1758-616X ; DOI: 10.1108/02640470510603769

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 30  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2001  (5)
 2. 2001đến2004  (4)
 3. 2005đến2007  (4)
 4. 2008đến2012  (11)
 5. Sau 2012  (6)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Kumar, Shiv
 2. He, Daqing
 3. Zumer, Maja
 4. Wu, Dan
 5. Vilar, Polona

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...