skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Phân loại theo LCC: J - Political science. xóa Tác giả/ người sáng tác: Seliktar, Ofira xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Navigating Iran : From Carter to Obama
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Navigating Iran : From Carter to Obama

Seliktar, Ofira

E-ISBN: 9781137010889 E-ISBN: 1137010886 DOI: 10.1057/9781137010889 ISBN: 9780230337299

Toàn văn sẵn có

2
The Politics of Intelligence and American Wars with Iraq
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Politics of Intelligence and American Wars with Iraq

Seliktar, Ofira

ISBN: 978-1-349-37223-2 ; E-ISBN: 978-0-230-61040-8 ; DOI: 10.1057/9780230610408

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Seliktar, Ofira

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...