skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Scalable Transparent Checkpoint-Restart of Global Address Space Applications on Virtual Machines over Infiniband

Villa, Oreste ; Krishnamoorthy, Sriram ; Nieplocha, Jaroslaw ; Brown, David Ml; Pacific Northwest National Lab. (Pnnl), Richland, Wa (United States) (Corporate Author)

18 May 2009

SciTech Connect (U.S. Dept. of Energy - Office of Scientific and Technical Information)

DOI: 10.1145/1531743.1531776

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Scalable transparent checkpoint-restart of global address space applications on virtual machines over infiniband

Villa, Oreste ; Krishnamoorthy, Sriram ; Nieplocha, Jarek ; Brown, Jr, David

Proceedings of the 6th ACM conference on computing frontiers, 18 May 2009, pp.197-206

ACM Digital Library (Association for Computing Machinery)

ISBN: 9781605584133 ; ISBN: 1605584134 ; DOI: 10.1145/1531743.1531776

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...