skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 25  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Sách xóa Năm xuất bản: Sau 2003 xóa Cơ sở dữ liệu: ECONIS (ZBW) xóa Phân loại theo LCC: E - History: America xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Migration and Diversity in Asian Contexts
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Migration and Diversity in Asian Contexts

Lai, Ah Eng

E-ISBN 9789814380461 ; E-ISBN 9789814380478

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Rise and Fall of the Confederate Government

Davis, Jefferson

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Secret city a history of Race relations in the nation's capital
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Secret city a history of Race relations in the nation's capital

Green, Constance Mclaughlin

E-ISBN 0691621837 ; E-ISBN 1400875358 ; E-ISBN 9780691621838 ; E-ISBN 9781400875351

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
King and congress the transfer of political legitimacy, 1774-1776.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

King and congress the transfer of political legitimacy, 1774-1776.

Marston, Jerrilyn Greene

E-ISBN 0691047456 ; E-ISBN 9780691601564 ; E-ISBN 9781400858750

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Contemporary Cases in U.S. Foreign Policy: From Terrorism to Trade

Carter, Ralph

ISBN: 9781452241548 ; E-ISBN: 9781506335315 ; DOI: 10.4135/9781506335315

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Black and White Land, Labor, and Politics in the South

Fortune, Timothy Thomas

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

An Appeal in Favor of that Class of Americans Called Africans

Child, Lydia Maria Francis

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Harry S. Truman the economics of a populist president
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Harry S. Truman the economics of a populist president

Canterbery, E. Ray

E-ISBN 9789814541831

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
The American revolution considered as a social movement
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The American revolution considered as a social movement

Jameson, John Franklin

E-ISBN 0691005508 ; E-ISBN 0691045038 ; E-ISBN 1400873223 ; E-ISBN 9780691005508 ; E-ISBN 9781400873227

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Theodore Roosevelt; an Autobiography

Roosevelt, Theodore

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
A portrait of America the demographic perspective
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

A portrait of America the demographic perspective

Iceland, John

E-ISBN 9780520278189 ; E-ISBN 9780520278196

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Houses and House-Life of the American Aborigines

Morgan, Lewis H.

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Mirage in the west a history of the french image of American society to 1815
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mirage in the west a history of the french image of American society to 1815

Echeverria, Durand

E-ISBN 1400875072 ; E-ISBN 9780691622309 ; E-ISBN 9781400875078

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Century of Negro Migration

Woodson, Carter Godwin

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Stonewall Jackson and the American Civil War

Henderson, G. F. R.

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Martin Van Buren and the American political system
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Martin Van Buren and the American political system

Cole, Donald B

E-ISBN 0691047154 ; E-ISBN 9780691612324 ; E-ISBN 9781400853618

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

George Washington

Thayer, William Roscoe

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
The New Deal a global history
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The New Deal a global history

Patel, Kiran Klaus

E-ISBN 1400873622 ; E-ISBN 9780691149127 ; E-ISBN 9781400873623

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Frontier in American History

Turner, Frederick Jackson

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Indian diaspora in the United States brain drain or gain?.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Indian diaspora in the United States brain drain or gain?.

Sahay, Anjali

E-ISBN 073913549X ; E-ISBN 9780739121061 ; E-ISBN 9780739135495

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 25  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Toàn văn trực tuyến (17)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2006  (5)
 2. 2006đến2007  (4)
 3. 2008đến2012  (4)
 4. 2013đến2015  (10)
 5. Sau 2015  (2)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Iceland, John
 2. Sahay, Anjali
 3. Child, Lydia Maria
 4. Woodson, Carter Godwin
 5. Edwards, Sebastian

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...