skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Kết quả 1 - 20 của 114  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
The New Political History and the Coming of the Civil War
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The New Political History and the Coming of the Civil War

Fehrenbacher, Don E.

Pacific Historical Review, 05/1985, Vol.54(2), pp.117-142 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00308684 ; E-ISSN: 15338584 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/3639037

Toàn văn sẵn có

2
Communications
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Communications

Silbey, Joel H. ; Fehrenbacher, Don E.

Pacific Historical Review, 11/1985, Vol.54(4), pp.555-557 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00308684 ; E-ISSN: 15338584 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/3639599

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Roger B. Taney and the sectional crisis

Fehrenbacher, Don E; Taney, Roger B

The journal of Southern history, 1977, Vol.43(4), pp. 555-566 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00224642

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Land of Many Frontiers: A History of the American Southwest Odie B. Faulk
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Land of Many Frontiers: A History of the American Southwest Odie B. Faulk

Fehrenbacher, Don E.

Pacific Historical Review, 08/1969, Vol.38(3), pp.360-361 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00308684 ; E-ISSN: 15338584 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/3636118

Toàn văn sẵn có

5
Essays in the History of Liberty: Seaver Institute Lectures at the Huntington Library
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Essays in the History of Liberty: Seaver Institute Lectures at the Huntington Library

Cantor, Milton ; Reid, John Phillip ; Benedict, Michael Les ; Fehrenbacher, Don E. ; Mcpherson, James M. ; Scheiber, Harry N. ; Kutler, Stanley I.

The American Journal of Legal History, 04/1990, Vol.34(2), p.193 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00029319 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/845524

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reviews of Books: Lincoln in Text and Context

Boritt, Gabor

The American Historical Review, Vol.93(5), p.1404 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00028762 ; E-ISSN: 19375239

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lincoln's lost letters. (heroic apocrypha)

Fehrenbacher, Don E.

American Heritage, Feb-March, 1981, Vol.32, p.70(12)

ISSN: 0002-8738

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A. Lincoln, writer. (Abraham Lincoln) (The Life and Times)

Ward, Geoffrey C.

American Heritage, Sept-Oct, 1989, Vol.40(6), p.14(2)

ISSN: 0002-8738

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Life with my ancestors. (genealogical anecdotes)

American Heritage, August-Sept, 1982, Vol.33, p.21(1)

ISSN: 0002-8738

Toàn văn sẵn có

10
Lincoln's Preparation for Greatness: The Illinois Legislative Years
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lincoln's Preparation for Greatness: The Illinois Legislative Years

Fehrenbacher, Don E. ; Simon, Paul

The American Historical Review, 10/1966, Vol.72(1), p.309 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00028762 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/1848380

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
The War for the Union. Volume 3, The Organized War, 1863; Volume 4, The Organized War to Victory, 1864-1865
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The War for the Union. Volume 3, The Organized War, 1863; Volume 4, The Organized War to Victory, 1864-1865

Fehrenbacher, Don E. ; Nevins, Allan

The American Historical Review, 06/1972, Vol.77(3), p.832 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00028762 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/1870477

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

Classic Books on Presidents and US Presidency

Ladd, Everett

The Christian Science Monitor, Feb 14, 1992, p.12

ISSN: 08827729 ; E-ISSN: 2166-3262

Toàn văn sẵn có

13
Lincoln in Text and Context: Collected Essays.
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lincoln in Text and Context: Collected Essays.

Cox, Lawanda ; Fehrenbacher, Don E.

The Journal of Southern History, 08/1988, Vol.54(3), p.506 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00224642 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/2209021

Toàn văn sẵn có

14
The Negro's Civil War: How American Negroes Felt and Acted During the War for the Union
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Negro's Civil War: How American Negroes Felt and Acted During the War for the Union

Fehrenbacher, Don E. ; Mcpherson, James M.

The American Historical Review, 10/1965, Vol.71(1), p.315 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00028762 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/1863261

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Hannibal Hamlin of Maine: Lincoln's First Vice-President
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hannibal Hamlin of Maine: Lincoln's First Vice-President

Fehrenbacher, Don E. ; Hunt, H. Draper

The American Historical Review, 10/1970, Vol.75(6), p.1786 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00028762 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/1850860

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Antislavery and Disunion, 1858-1861: Studies in the Rhetoric of Compromise and Conflict
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Antislavery and Disunion, 1858-1861: Studies in the Rhetoric of Compromise and Conflict

Fehrenbacher, Don E. ; Auer, J. Jeffrey

The American Historical Review, 10/1963, Vol.69(1), p.170 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00028762 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/1904484

Toàn văn sẵn có

17
Abraham Lincoln's Philosophy of Common Sense: An Analytical Biography of a Great Mind
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Abraham Lincoln's Philosophy of Common Sense: An Analytical Biography of a Great Mind

Fehrenbacher, Don E. ; Kempf, Edward J.

The American Historical Review, 04/1966, Vol.71(3), p.1068 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00028762 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/1846211

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Freedom and Its Limitations in American Life
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Freedom and Its Limitations in American Life

Higham, John ; Fehrenbacher, Don E. ; Potter, David M.

The American Historical Review, 12/1977, Vol.82(5), p.1315 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00028762 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/1856499

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
They Have No Rights: Dred Scott's Struggle for Freedom
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

They Have No Rights: Dred Scott's Struggle for Freedom

Hall, Kermit L. ; Ehrlich, Walter ; Fehrenbacher, Don E.

The American Journal of Legal History, 01/1980, Vol.24(1), p.86 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00029319 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/844599

Toàn văn sẵn có

20
The South and the Concurrent Majority
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The South and the Concurrent Majority

Tindall, George B. ; Degler, Carl N. ; Fehrenbacher, Don E. ; Potter, David M. ; Havard, William C.

The American Historical Review, 04/1973, Vol.78(2), p.490 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00028762 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/1861274

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 114  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (102)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1971  (19)
 2. 1971đến1977  (24)
 3. 1978đến1984  (28)
 4. 1985đến1996  (32)
 5. Sau 1996  (11)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Bình xét khoa học  (85)
 2. Bài báo  (27)
 3. Tin tức  (1)
 4. Sách  (1)
 5. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (96)
 2. Portuguese  (1)
 3. German  (1)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Fehrenbacher, Don E
 2. Don E. Fehrenbacher
 3. Potter, David M.
 4. Fehrenbacher, Don
 5. Hyman, Harold M.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...