skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Information Today xóa ABI/INFORM Complete xóa Tác giả/ người sáng tác: Arnold, Stephen E. xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

RockMelt: research degrading to 'desearch'.(REDEFINING SEARCH)

Arnold, Stephen E.

Information Today, Feb, 2011, Vol.28(2), p.26(1)

ISSN: 8755-6286

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dealing with the crisis in information access: from guessing to predicting.(REDEFINING SEARCH)

Arnold, Stephen E.

Information Today, 2015, Vol.32(1), p.14(2)

ISSN: 8755-6286

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Arnold, Stephen
  2. Arnold, Stephen E

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...