skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Kết quả 1 - 20 của 1.000  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Underwater drilling

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Proceeding of the Ocean drilling program. Vol.134, Vatuatu

Fox C.O

College Station, Tex : National science Foundation , 1994 - (551.4 PRO(134) 1994)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

3
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Proceeding of the Ocean drilling program. Vol. 138, Initial reports. Part 2, Eastern equatorial Pacific

Kennett D; Stewart S.K

Texas : National science Foundation , 1992 - (551.4 PRO(138.2) 1992)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

4
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Proceeding of the Ocean drilling program. Vol.133, Initial reports. Part 2, Northeast Australia Margin

Stewart S.K

College Station, Tex. : National science Foundation , 1991 - (551.4 PRO(133.2) 1991)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

5
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

UNDERWATER DRILLING

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Underwater drilling

Plummer William B

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

UNDERWATER DRILLING

Renic P. Vincent

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Underwater drilling

Voorhees Vanderveer

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Underwater drilling

Vincent Renic P

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Proceeding of the Ocean drilling program. Vol.135, Sientific result. Lau Basin

Maddox E.M

College Station, Tex. : National science Foundation , 1994 - (551.4 PRO(135) 1994)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

11
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Proceedings of the ocean drilling program. Vol.103, Scientific results Galicia Margin

Washington D.C. : National science Foundation , 1988 - (551.4 PRO(103) 1988)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

12
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Proceeding of the Ocean drilling program : Vol.134 Vanuatu (New Hebriges)

Dearmont L.H

College Station, Tex : National science Foundation , 1992 - (551.4 PRO(134) 1992)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

13
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Proceeding of the Ocean drilling program. Vol.101, Part A. Initial report Bahamas

Rose W.D

Washington : National science Foundation , 1988 - (551.4 PRO(101) 1988)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

14
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Proceedings of the ocean drilling program. Vol.108, Eastern tropical Atlantic

Barbu E.M

Texas : National science Foundation , 1989 - (551.4 PRO(108) 1989)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

15
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Proceeding of the Ocean drilling program. Vol.125, Initial report Bonin/ Mariana region

Stewart S.K

College Station, Tex. : National science Foundation , 1990 - (551.4 PRO(125) 1990)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

16
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Proceedings of the ocean drilling program. Vol.103, Part A-initial report Galicia margin

College Station, Texas : National science Foundation , 1987 - (551.4 PRO(103) 1987)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

17
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Proceeding of the Ocean drilling program. Vol.135. Part 2, Lau Basin

Maddox E.M

College Station, Tex. : National science Foundation , 1992 - (551.4 PRO(135.2) 1992)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

18
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Proceedings of the ocean drilling program. Vol.108, Part A- Initial report Section 2- Eastern tropical Atlantic

Stewart S.K

College Station, Tex : National science Foundation , 1988 - (551.4 PRO(108) 1988)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

19
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Proceeding of the Ocean drilling program. Vol.138, Initial report. Part 1, Eastern equatorial Pacipic

Kennett D; Stewart S.K

College Station, Tex : National science Foundation , 1992 - (551.4 PRO(138.1) 1992)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

20
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Proceeding of the Ocean drilling program. Vol.130, Initial report Ontong Java plateau

Barbu E.M

Washington : National science Foundation , 1991 - (551.4 PRO(130) 1991)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Kết quả 1 - 20 của 1.000  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1967  (23)
 2. 1967đến1979  (75)
 3. 1980đến1992  (122)
 4. 1993đến2006  (237)
 5. Sau 2006  (535)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (862)
 2. Chinese  (65)
 3. French  (59)
 4. German  (49)
 5. Russian  (18)
 6. Korean  (13)
 7. Japanese  (9)
 8. Dutch  (5)
 9. Norwegian  (4)
 10. Spanish  (4)
 11. Portuguese  (2)
 12. Italian  (1)
 13. Czech  (1)
 14. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Finkenzeller Stefan Michael
 2. Finkenzeller, Stefan Michael
 3. Stewart S.K
 4. Gutierrez, Jose
 5. Pereira, Luis

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...