skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Kết quả 1 - 20 của 26  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The subsidization of Emperor Mines Limited

Grynberg, Roman ; Fulcher, Peter ; Dryden, Peter

Pacific Studies, June, 1997, Vol.20(2), p.53(34) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0275-3596

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mining taxation in Fiji; The case of Emperor gold mines

Roman Grynberg ; Peter Fulcher ; Peter Dryden

International Journal of Social Economics, 1999, Vol.26(1/2/3), p.79-108 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0306-8293 ; DOI: 10.1108/03068299910229514

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mining taxation in Fiji

Grynberg, Roman ; Fulcher, Peter ; Dryden, Peter

International Journal of Social Economics, 01 January 1999, Vol.26(1/2/3), pp.79-108 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0306-8293 ; E-ISSN: 1758-6712 ; DOI: 10.1108/03068299910229514

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

EXTRACTIEWERKWIJZE

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Vatukoula

Wikipedia, The Free Encyclopedia (English)

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Movers & Shakers

Wade, Jamie

Australian Mining, Jul 2006

ISSN: 0004976X

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Movers & Shakers

Jamie Wade

Australian Mining, July 1, 2006, Vol.00(00), p.10

ISSN: 0004-976X

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

DISCOVERY METALS LIMITED

Jenny Prabhu

Ozequities News Bites, Jan 11, 2013

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mining appointments

Jamie Wade

Australian Mining, June 1, 2006, Vol.00(00), p.8

ISSN: 0004-976X

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mining appointments

Wade, Jamie

Australian Mining, Jun 2006, p.8

ISSN: 0004976X

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

PRESS RELEASE: Intrepid Annual Remuneration Report

Dow Jones Institutional News, Feb 4, 2009

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

PRESS RELEASE: Intrepid Mines Limited: Board Duty Rotation

Dow Jones Institutional News, Oct 22, 2012

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

G & S Minerals, Inc. Retains Torrey Hills Capital and Barrick Reaches Agreement with Emperor Mines on Porgera Stake

M2 Presswire, April 16, 2007

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

BellwetherReport.com is Tracking DRDGOLD Ltd

M2 Presswire, May 25, 2006

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

Barrick Completes Acquisition of Additional Stake in Porgera

M2 Presswire, August 17, 2007

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

Barrick Finds Agreement on Porgera Stake

M2 Presswire, April 13, 2007

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

Intrepid Mines Limited Announces Completion of Merger

M2 Presswire, March 11, 2008

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

PRESS RELEASE: Kenai Announces Entering Into Letter of Intent to Acquire GoldOrigin Limited and Appointment of New Management

Dow Jones Institutional News, Mar 26, 2010

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

Barrick Gold Corp: Agreement Update

M2 Presswire, April 17, 2007

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

Barrick Gold Announces First Quarter

M2 Presswire, May 4, 2007

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 26  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (3)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1999  (2)
 2. 1999đến2006  (10)
 3. 2007đến2008  (7)
 4. 2009đến2012  (4)
 5. Sau 2012  (2)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (24)
 2. Dutch  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Fulcher, Peter
 2. Dryden, Peter
 3. Grynberg, Roman
 4. Wade, Jamie
 5. Fulcher, P.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...