skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Kết quả 1 - 20 của 102.177.253  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chemistry

Gillespie R.J.; Baird N.C; Humphreys D.A

Boston : Allynn and Bacon Inc, 1986

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chemistry

Zumdahl S.S.

Lexington : DC. Heath and Com, 1986 - (540 ZUM 1986)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Xem 2 phiên bản
3
Chemistry
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chemistry

Gillespie Ronald J

Boston : Allyn and Bacon, c1986. - (540 CHE 1986) - ISBN0205084168

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

4
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chemistry

Gillespie R.J.; Humphreys D.V

Boston : Allyn and Bacon, Inc, 1986 - (540 GIL 1986)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

5
Chemistry
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chemistry

Chang Raymond.; Cruickshank Brandon

Boston : McGraw-Hill, c2005. - (540 CHA 2005) - ISBN0072512644 (hc : alk. paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Xem 2 phiên bản
6
Chemistry
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chemistry

Bodner George M, Pardue Harry L.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53704

Truy cập trực tuyến

7
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chemistry

Abrash H. I.; Hardcastle K.I

Eneino : Glencoe comp., 1981 - (540 ABR 1981)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

8
Chemistry
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chemistry

Raymond Chang

Boston : McGraw-Hill , 2010 - (540 RAY 2010) - ISBN9780070172647

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

9
Chemistry
Chemistry
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chemistry

ISBN3-540-09442-3;ISBN3-540-35233-3

Truy cập trực tuyến

10
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chemistry

ISSN0861-9255

Truy cập trực tuyến

11
Chemistry
Chemistry
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chemistry

ISBN1-938168-39-9

Truy cập trực tuyến

12
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chemistry

Bodner George M Pardue Harry L

John Wiley & Sons INC; 1995

Truy cập trực tuyến

13
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chemistry

The Gale Encyclopedia of Science

ISBN: 978-1-4144-9858-4

Toàn văn sẵn có

14
CHEMISTRY
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

CHEMISTRY

Edgeworth, Maria ; Edgeworth, Richard Lovell

Practical Education, CHAPTER XVIII, pp.489-498

Online ISBN: 9781139207645 ; Paperback ISBN: 9781108047487 ; DOI: 10.1017/CBO9781139207645.006

Toàn văn không sẵn có

15
Chemistry
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chemistry

Paul Flowers ; Klaus Theopold ; Richard Langley ; Mark Blaser ; Don Carpenetti ; Simon Bott ; Andrew Eklund ; Don Frantz ; Paul Hooker ; George Kaminski ; Jennifer Look ; Carol Martinez ; Troy Milliken ; Jason Powell ; Vicki Moravec ; Tom Sorensen; Openstax (Corporate Author)

ISBN: 9781938168390 ; ISBN: 1938168399

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Chemistry Unbound: Designing a New Four-Year Undergraduate Curriculum
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chemistry Unbound: Designing a New Four-Year Undergraduate Curriculum

Mcgill, Tracy L. ; Williams, Leah C. ; Mulford, Douglas R. ; Blakey, Simon B. ; Harris, Robert J. ; Kindt, James T. ; Lynn, David G. ; Marsteller, Patricia A. ; Mcdonald, Frank E. ; Powell, Nichole L.

Journal of Chemical Education, 2018, Vol.96(1), p.35-46 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-9584

Toàn văn không sẵn có

17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Preparation of immobilized lipase by modified polyacrylonitrile hollow membrane using nitrile-click chemistry

Li, Youran ; Wang, Hanrong ; Lu, Jiawei ; Chu, Alex ; Zhang, Liang ; Ding, Zhongyang ; Xu, Sha ; Gu, Zhenghua ; Shi, Guiyang

Bioresource Technology, February 2019, Vol.274, pp.9-17 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0960-8524 ; DOI: 10.1016/j.biortech.2018.11.075

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Working with Sir Derek H. R. Barton. "Chemistry, through Chemistry and For Chemistry"

Seeman, Jeffrey I.

Tetrahedron, 3 January 2019, Vol.75(1), pp.57-69 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0040-4020 ; DOI: 10.1016/j.tet.2018.11.004

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Regulating the femtosecond excited-state lifetime of a single molecule.(SURFACE CHEMISTRY)

Rusimova, K.R. ; Purkiss, R.M. ; Howes, R. ; Lee, F. ; Crampin, S. ; Sloan, P.A.

Science, Sept 7, 2018, Vol.361(6406), p.1012(5) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075 ; DOI: 10.1126/science.aat9688

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

We are Family (Chemistry Smash Hits

Ross, Haymo

Chemistry – A European Journal, 02 January 2018, Vol.24(1), pp.6-9 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0947-6539 ; E-ISSN: 1521-3765 ; DOI: 10.1002/chem.201705739

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 102.177.253  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (7.700.163)
 2. Toàn văn trực tuyến (96.186.696)
 3. Trong mục lục thư viện (2.313)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1956  (6.309.796)
 2. 1956đến1971  (4.260.978)
 3. 1972đến1987  (16.553.372)
 4. 1988đến2004  (28.413.449)
 5. Sau 2004  (45.492.795)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. German  (67.880.651)
 2. English  (31.636.628)
 3. Chinese  (6.444.352)
 4. French  (4.105.384)
 5. Japanese  (1.353.117)
 6. Korean  (1.072.527)
 7. Spanish  (575.524)
 8. Russian  (416.936)
 9. Portuguese  (189.682)
 10. Italian  (86.089)
 11. Finnish  (78.660)
 12. Dutch  (52.477)
 13. Danish  (44.696)
 14. Ukrainian  (40.728)
 15. Czech  (34.494)
 16. Polish  (30.345)
 17. Norwegian  (18.587)
 18. Greek  (16.209)
 19. Turkish  (11.394)
 20. Hungarian  (10.727)
 21. Hebrew  (8.946)
 22. Romanian  (8.745)
 23. Arabic  (5.299)
 24. Undetermined  (4.429)
 25. Icelandic  (4.060)
 26. Vietnamese  (1.013)
 27. Thai  (733)
 28. Slovak  (550)
 29. Persian  (508)
 30. Lithuanian  (498)
 31. Croatian  (281)
 32. Bokmål, Norwegian  (238)
 33. Serbo-Croatian  (169)
 34. Hindi  (14)
 35. Tagalog  (13)
 36. Malay  (8)
 37. Armenian  (4)
 38. Basque  (4)
 39. Macedonian  (3)
 40. Welsh  (2)
 41. Tibetan  (2)
 42. Albanian  (2)
 43. Bengali  (2)
 44. Panjabi  (1)
 45. Burmese  (1)
 46. Chinook jargon  (1)
 47. Maori  (1)
 48. Malayalam  (1)
 49. Georgian  (1)
 50. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Zhang, Jing
 2. Lehn, Jean-Marie
 3. Wei, Yen
 4. Lippi, Giuseppe
 5. Huang, Qiang

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...