skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Kết quả 1 - 20 của 6.244  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
对外汉语教学初探
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

初探

苏袁

文建设, 2012, Issue 4X, pp.41-41

ISSN: 1001-8476

Truy cập trực tuyến

2
汉外语言文化对比与对外汉语教学 han wai yu yan wen hua dui bi yu dui wai han yu jiao xue 专著 赵永新主编
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

汉外语言文化对比与对外汉语教学 han wai yu yan wen hua dui bi yu dui wai han yu jiao xue 专著 赵永新主编

Hứa Dư Long 赵永新 zhao yong xin 主编

北京 北京语言文化大学出版社 1997 - (401 HUA 1997) - ISBN7-5619-0575-0

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

3
对外汉语教学的有效性研究
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

的有效性研究

王振洪

文建设, 2013, Issue 1Z, pp.33-34

ISSN: 1001-8476

Truy cập trực tuyến

4
对外汉语教学现状及对策研究
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

现状及策研究

马玲玲

文建设, 2014, Issue 3X, pp.7-8

ISSN: 1001-8476

Truy cập trực tuyến

5
中国少数民族文化与对外汉语教学 - Minority Cultures in China and Teaching Chinese as a Foreign Language
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

中国少数民族文化与 - Minority Cultures in China and Teaching Chinese as a Foreign Language

李宏亮 ; LI Hong-liang

贵州民族研究 - Guizhou Ethnic Studies, 2014, Vol.35(03), pp.59-62

ISSN: 1002-6959

Truy cập trực tuyến

6
对外汉语教学中的文本多元化 - Text Diversification in Teaching Chinese as a Second Language
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

中的文本多元化 - Text Diversification in Teaching Chinese as a Second Language

陆丙甫 ; 谢天蔚 ; Lu Bingfu Xie Tianwei

世界 - Chinese Teaching in the World, 2014, Vol.28(01), pp.113-127

ISSN: 1002-5804

Truy cập trực tuyến

7
拟声词的对外汉语教学研究
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

拟声词的研究

刘金源

文建设, 2014, Issue 0X, pp.25-26

ISSN: 1001-8476

Truy cập trực tuyến

8
对外汉语教学中的一对一个别教学
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

中的一一个别

黄亮

育与职业 - Education and Vocation, 2012, Issue 02, pp.145-146

ISSN: 1004-3985

Truy cập trực tuyến

9
对外汉语教学原则和教学法刍议 - On the principle and methodology of the teaching Chinese as a foreign language
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

原则和法刍议 - On the principle and methodology of the teaching Chinese as a foreign language

陈一宽 ; 范茸 ; CHEN Yi-kuan,FAN Rong

河北师范大报:育科版 - Journal of Hebei Normal University, 2011, Vol.13(12), pp.93-95

ISSN: 1009-413X

Truy cập trực tuyến

10
论对外汉语教学的笔画 - Character Stroke Counts for TCSL
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

的笔画 - Character Stroke Counts for TCSL

卫 ; 苏印霞 ; Wang Hanwei Su Yinxia

世界 - Chinese Teaching in the World, 2012, Issue 02, pp.266-275

ISSN: 1002-5804

Truy cập trực tuyến

11
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

对外汉语教学探索

吕 必松

北京: 华语教学, 1987 - (495.107 LA 1987)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

12
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

對外漢語教學論集

北京: 語言學院, 1985 - (495.107 DAY 1985)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

13
浅谈如何提升对外汉语教学实践水平
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

浅谈如何提升实践水平

贺洁

文建设, 2014, Issue 4Z, pp.6-7

ISSN: 1001-8476

Truy cập trực tuyến

14
跨文化视角下的对外汉语教学
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

跨文化视角下的

李旭中 ; 孟斌斌 ; 张蔚

黑龙江高研究 - Heilongjiang Researches on Higher Education, 2013, Vol.31(07), pp.42-44

ISSN: 1003-2614

Truy cập trực tuyến

15
浅谈对外汉语教学中的文化渗透
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

浅谈中的文化渗透

杨乐

山西师大报:社会科版 - Journal of Shanxi Teachers University, 2011, Issue S2, pp.177-179

ISSN: 1001-5957

Truy cập trực tuyến

16
基于文化图式的对外汉语教学研究
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

基于文化图式的研究

李代丽

文建设, 2015, Issue 6Z, pp.7-8

ISSN: 1001-8476

Truy cập trực tuyến

17
数据驱动的对外汉语教学辅助模式研究
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

数据驱动的辅助模式研究

焦彬凯

文建设, 2013, Issue 0Z, pp.11-12

ISSN: 1001-8476

Truy cập trực tuyến

18
对外汉语教学中象征词的文化教学
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

中象征词的文化

徐丽沙 ; 徐方方

文建设, 2014, Issue 5X, pp.11-12

ISSN: 1001-8476

Truy cập trực tuyến

19
对外汉语教学中方式介词教学论略
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

中方式介词论略

何芳

首都师范大报:社会科版 - Journal of Capital Normal University(Social Science Edition), 2014, Issue S1, pp.57-60

ISSN: 1004-9142

Truy cập trực tuyến

20
浅谈对外汉语教学中的课外阅读
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

浅谈中的课阅读

王环宇

首都师范大报:社会科版 - Journal of Capital Normal University(Social Science Edition), 2014, Issue S1, pp.108-111

ISSN: 1004-9142

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 6.244  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1991  (459)
 2. 1991đến1997  (1.179)
 3. 1998đến2004  (1.139)
 4. 2005đến2012  (2.040)
 5. Sau 2012  (1.425)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. Chinese  (394)
 2. English  (9)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. 吕必松
 2. 刘颂浩
 3. 李泉
 4. 周小兵

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...