skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Kết quả 1 - 20 của 75  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Work, technology and the small office

Travers, Max

DOI: 10.5449/idslu-001104020

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Comparing Juvenile Justice Systems: Towards a Qualitative Research Project in East Asia

Travers, Max

Asian Journal of Criminology, 2013, Vol.8(2), pp.115-128 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1871-0131 ; E-ISSN: 1871-014X ; DOI: 10.1007/s11417-012-9152-0

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Using Ethnographic Methods to Strengthen Quantitative Data – Explaining Juvenile Detention Rates in Three Australian States

Travers, Max

Bulletin de Méthodologie Sociologique, October 2014, Vol.124(1), pp.66-76 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0759-1063 ; E-ISSN: 2070-2779 ; DOI: 10.1177/0759106314531717

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Using Ethnographic Methods to Strengthen Quantitative Data - Explaining Juvenile Detention Rates in Three Australian States

Travers, Max

BMS: Bulletin of Sociological Methodology / Bulletin de Méthodologie Sociologique, 1 October 2014, Issue, pp.66-76 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 07591063 ; E-ISSN: 20702779

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

PREACHING TO THE CONVERTED? Improving the Persuasiveness of Criminal Justice Research

Travers, Max

The British Journal of Criminology, 1 July 1997, Vol.37(3), pp.359-377 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00070955 ; E-ISSN: 14643529

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bokanmälan: Reza Banakar & Max Travers (red.): Law and social theory, andra upplagan

Lindroos-Hovinheimo, Susanna

Retfærd, 2014, Årg. 37, nr. 2 = Nr. 145, pp.114-116 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0105-1121

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The phenomenon of the 'radical lawyer.'

Travers, Max

Sociology, Feb, 1994, Vol.28(1), p.245(14) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0038-0385

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

PREACHING TO THE CONVERTED?

Travers, Max

1997, Vol. 37(3), pp.359-377 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0007-0955 ; E-ISSN: 1464-3529

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sociology of law in Britain

Travers, Max

The American Sociologist, 2001, Vol.32(2), pp.26-40 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-1232 ; E-ISSN: 1936-4784 ; DOI: 10.1007/s12108-001-1018-3

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Phenomenon of the `Radical Lawyer'

Travers, Max

Sociology, February 1994, Vol.28(1), pp.245-258 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0038-0385 ; E-ISSN: 1469-8684 ; DOI: 10.1177/0038038594028001015

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Travers Max and Manzo John F. (eds), Law in Action. Ethnomethodological and Conversation Anatytic Approaches to Law, coll. « Socio-Légal Studies », 1997 ; Travers Max, The Reality of Law. Work and Talk in a Firm of Criminal Lawyers, coll. « Socio-Légal Studies », 1997

Dupret, Baudouin

Droit et Société, 2000, Vol.44(1), pp.381-384 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0769-3362 ; E-ISSN: 1969-6973

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ethnométhodologie, analyse de conversation et droit

Travers, Max

Droit et société, 2001, Vol.48(2), pp.349-369 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0769-3362 ; E-ISSN: 1969-6973 ; ISBN: 2275021086 ; ISBN: 9782275021089

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Putting Sociology Back into the Sociology of Law

Travers, Max

Journal of Law and Society, 1 December 1993, Vol.20(4), pp.438-451 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0263323X ; E-ISSN: 14676478 ; DOI: 10.2307/1410211

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Law and Regulation in Late Modernity
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Law and Regulation in Late Modernity

Banakar, Reza ; Banakar, Reza ; Travers, Max

Law and Social Theory, pp.305-324

ISBN: 9781849463812

Toàn văn sẵn có

15
Comparative Criminology in Asia
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Comparative Criminology in Asia

Liu, Jianhong ;Travers, Max ;Chang, Lennon Y. C.;; Liu, Jianhong (Editor) ; Liu, Jianhong (Editor) ; Travers, Max (Editor) ; Chang, Lennon Y.C (Editor)

Springer Series on Asian Criminology and Criminal Justice Research

ISBN: 9783319549415 ; ISBN: 3319549413 ; E-ISBN: 9783319549422 ; E-ISBN: 3319549421 ; DOI: 10.1007/978-3-319-54942-2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Work, technology and the small office

Travers, Max

Toàn văn sẵn có

17
Understanding Law and Society
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Understanding Law and Society

Travers, Max

ISBN10: 0415430321 ; ISBN10: 041543033X ; ISBN13: 9780415430326 ; ISBN13: 9780415430333 ; E-ISBN10: 0203871251 ; E-ISBN13: 9780203871256

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Introduction

Travers, Max ; Calvey, Dave

Toàn văn sẵn có

19
The new bureaucracy - Quality assurance and its critics
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The new bureaucracy - Quality assurance and its critics

Travers, Max

E-ISBN: 9781847422354 ; E-ISBN: 1847422357

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Investigating the therapeutic benefits of companion animals: Problems and challenges

Franklin, Adrian ; Emmison, Michael ; Haraway, Donna ; Travers, Max

Qualitative Sociology Review, Apr 2007, Vol.3(1) [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 17338077

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 75  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (53)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1999  (9)
 2. 1999đến2002  (27)
 3. 2003đến2007  (16)
 4. 2008đến2012  (7)
 5. Sau 2012  (16)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (65)
 2. German  (7)
 3. French  (2)
 4. Swedish  (1)
 5. Spanish  (1)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Phân loại theo LCC 

 1. K - Law.  (3)
 2. H - Social sciences.  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Travers, Max
 2. Travers, M.
 3. Max Travers
 4. Banakar, Reza
 5. Lynch, Michael

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...